PAMWIN - Úprava tisku Prezenční listina  

26.04.2022

V sadě tisků "Personalistika" byl upraven tisk "Prezenční listina"

  • Nově je zde sloupec pro zapsání datumu
  • Nově je zde možnost tisknout víceřádkový text do záhlaví tohoto tisku, který si může uživatel před tiskem volně vyplnit