Evidence majetku- mimořádné odpisy  

05.01.2021
U některých majetků pořízených v roce 2020 a 2021 je možné uplatnit mimořádné daňové odpisy.

Majetek zařazený v první odpisové skupině si může poplatník odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom může poplatník uplatnit odpisy až do výše 60% vstupní ceny.

V nové verzi programu je možné mimořádné odpisy použít. Postup naleznete zde