PAMWIN - Exekuce - paušální náhrada nákladů  

23.02.2022

Do programu byla doplněna možnost strhávat paušální náhradu za zpracování exekucí, tak jak to umožňuje vyhláška č.517/2021 Sb. Zaměstnavatel má vůči zaměstnanci nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy. Náhradu je možné uplatnit pouze na nové exekuce od 1.1.2022. Výše náhrady za měsíc může být maximálně 50 Kč nebo nižší, podle pravidel stanových v zákoně č. 286/2021 Sb. Paušální náhradu vázanou na konkrétního pracovníka je v programu možné nastavit zavedením speciální exekuce. Na kartě této exekuce zaškrtnete .

Podrobný popis naleznete v: novinky PAMwin 2022