PUW- Úprava generování xml souboru Rozvahy do již existujícího výkazu  

19.02.2021
v návaznosti na úpravu stávající verze Taxedit.