Úprava DI souvisejících s prominutou daní  

24.01.2022

V souvislosti s vykazováním DPH s ohledem na prominutou daň za elektřinu a plyn na straně dodavatele a odběratele v běžném režimu a v režimu přenesené daňové povinnosti jsme zavedli nové DI a upřesnili některé stávající.

  • DI 110 pro příjemce v běžném režimu - beze změn, nikam se nepromítne
  • nová DI 111 pro příjemce v režimu RC, daňová povinnost 0% do řádku 26 a do řádku 51 s nárokem na odpočet
  • nová DI 127 pro dodavatele v režimu RC, do řádku 25
  • DI 210 pro dodavatele v běžném režimu, započte se do řádku 26 přiznání - upraven jen text