MANW, PUW a JUW- Velká Briánie  

18.01.2021
Velká Británie již není součástí Evropské unie! Po stažení nových verzí programy podle datumu samy vyhodnotí, zda pro daný případ Velká Británie je zemí EU nebo 3. země.