MAJW - Částečné vyřazení částečně odepsaného majetku  

16.03.2022

V evidenci Dlouhodobého majetku na záložce Technické zhodnocení jsme nově přidali sloupec Změna vstupní ceny účetní. Tento údaj se vyplní při vyřazení majetku, který už byl částečně odepsaný. V případě, že je "Změna VC účetní" vyplněna, má v tiscích účetních odpisů přednost ve sloupcích tisku "Zvýšená VC účetní" a "Účetní oprávky celkem".

Podrobný popis naleznete v příručce.