MANW, JUW- Poznámka na kartě faktury  

15.04.2021
Nově v agendách Vydané faktury a Přijaté faktury přibylo pole poznámka, které slouží pro interní poznámky uživatele.
V programu Company Manager v agendě Přijaté faktury se pole poznámka tiskne na všechny typy likvidačních listů.

Podrobný popis naleznete: novinky MANW 2021 a JUW 2021