MANW - Nové parametry pro import bankovního výpisu  

03.05.2022

Horní lištové menu Služby -> Nastavení parametrů

Parametr: IMPOBU_UHR_AUTO - při nastavení na Ano dojde po importu výpisu běžného účtu rovnou automatickému párování úhrad. Proběhne automaticky funkce Páruj celý výpis, aniž byste museli mačkat spouštěcí tlačítko .

Parametr: PAR_CAST_RADY_F - Do parametru se vyplňují řady dokladů, ve kterých chceme automaticky párovat i částečné úhrady, u kterých jsme si jisti importovaným číslem faktury/variabilním symbolem a páruje se jich víc s jednou fakturou.

Podrobný popis naleznete v novinky MANW 2022 nebo v příručce.