MANW - Výběr oblíbených typů Importů  

21.03.2022

Program Company Manager nabízí mnoho různých typů importů (Služby-Servis -> Import). Pro zjednodušení výběru správného typu Importu jsou importy rozděleny podle agend, kam se bude soubor Importovat. Tlačítkem je možné zvolit oblíbené typy importů pro jednotlivé agendy (typy importů, které používáte označte ). Při zaškrtnutí se pak nabízejí v jednotlivých agendách pouze oblíbené typy importů. Pokud ve zvolené agendě není označený žádný typ importu jako oblíbený, pak se nabízejí k výběru všechny typy importů pro danou agendu.

Podrobný popis naleznete v novinky MANW 2022 nebo v příručce.