JUW - Klávesová zkratka "Ctrl + h"  

29.03.2022

Nová klávesová zkratka Ctrl + h v Peněžním deníku, která nabídne k úhradě nezaplacené Vydané faktury a po výběru řádek (řádky) úhrady kompletně vyplní a rozúčtuje. Z označeného řádku peněžního deníku funkce převezme datum, řadu dokladů a číslo dokladu. Po zaúčtování úhrady znovu otevře k výběru další neuhrazené Vydané faktury.

Tato funkce umožňuje velmi rychlé zaúčtování mnoha řádků s úhradami například při zaúčtování bankovních výpisů.

V Peněžním deníku existují i další klávesové zkratky pro v vkládání nových řádků dokladu (v bance nebo pokladně) jako úhrady Vydané faktury nebo záznamu z agendy Ostatní závazky a pohledávky. Shrnutí těchto klávesových zkratek viz nebo v příručce.

Podrobný popis novinek v programu Daňová evidence naleznete v: JUW 2022