MANW - Nové tlačítko pro sečtení počtu vět v tabulce  

25.03.2021
V programu přibylo nové tlačítko pro sečtení počtu vět odpovídajících nastavenému filtru. Najdete ho v různých agendách př. Zakázky, Přijaté faktury, Vydané faktury, Adresy nebo Pokladna.

Popis naleznete novinky MANW 2021