PUW - Hromadné nahrazení Code, Střediska, Zakázky v úč. deníku podle nastaveného filtru  

12.11.2021

Nová funkce hromadně nahradí zvolená pole (Code, Středisko MD, Středisko Dal, Zakázka) ve všech řádcích účetního deníku podle nastaveného filtru.

Například je možné najednou do všech faktur pro konkrétního odběratele vyplnit stejné číslo zakázky a Code.

Funkci naleznete v účetním deníku: Horní lištové menu Vkládání -> Hromadné nahrazení Code, str. …filtr

Podrobně viz Novinky PUW 2021