Přeskočit navigační odkazy
JUW
Příručka uživatele
CHM  ZIP(CHM)
DOC  DOCX  PDF
Demoverze
Demo-data
2018 2017

Program JUW-Daňová evidence je účetní systém pro malé firmy. Umožňuje vést libovolné množství firem. Podává přehled o příjmech a výdajích a o majetku firmy. Součástí je peněžní deník, kniha závazků a pohledávek, evidence majetku, evidence skladu, evidence pošty a kniha jízd.
Slouží pro plátce i neplátce DPH.

Program je vytvořen s důrazem na pohodu práce a vysokou produktivitu při pořizování většího množství dat.

Základní funkce programu:
 • Vedení libovolného počtu na sobě navzájem nezávislých firem a to jak neplátců tak i plátců DPH.
 • Přechod mezi jednotlivými pracovními obdobími bez omezení. Lze současně účtovat prosinec minulého roku i leden následujícího roku apod. K datům předchozích let je možno se libovolně vracet
 • Zpracování DPH
  • daňové přiznání
  • soupisy daňových dokladů
  • souhrnné hlášení
  • výpis z evidence pro daňové účely: nové i staré vzory dle pracovního období
 • Elektronické výkazy k DPH k podání na portálu daňové správy nebo odeslání přes datovou schránku
 • Podpora práce s cizí měnou
 • Možnost tisknout sestavy v cizích jazycích prostřednictvím slovníku
 • Vedení peněžního deníku u firem tj. vkládání, prohlížení, opravy řádků v peněžním deníku, návaznost na vydané i přijaté faktury z hlediska jejich úhrad, práci s filtrovaným peněžním deníkem
 • Tisky peněžního deníku, pokladního deníku, pokladní doklady, vývoj banky a pokladny, přehled o majetku a závazcích, celkové i členěné příjmy a výdaje, vybrané je možné vytisknout do grafu
 • Definovat vlastní účetní osnovu pro každého zákazníka a rok, změny účetní osnovy
 • Lze definovat další číselníky : činnosti, střediska, zakázky. Číselníky jsou v ročním režimu a je možné je měnit nezávisle na předchozím roce
 • Číselník textů, kde je možné nadefinovat texty, které se budou tisknout na vydané faktury nebo upomínky
 • Vedení agendy vydaných faktur, tj. vydávání faktur i s podporou ceníku,evidence vydaných faktur a jejích úhrad
 • Vystavování paušálních faktur, kopie faktur nebo faktur na základě výdejky
 • Hromadné vystavení faktur podle vzoru
 • Tisk vydaných faktur, dodacích listů, tisk pohledávek podle různých filtrů, tisk upomínek
 • Vedení agendy přijatých faktur, evidence přijatých faktur a jejich úhrad
 • Tisky příkazů k úhradě i hromadných, tisk závazků podle různých filtrů
 • Evidence obchodních partnerů v agendě Adresy, tisky adres i obálek
 • Podpora míst určení v adresách
 • Propojení s ARES, obchodním rejstříkem, registrem plátců DPH EU
 • Napojení na insolvenční rejstřík firem
 • Zobrazení adresy na mapě - Mapy.cz, Google
 • Zobrazení vzdálenosti od firmy a trasy
 • Vytvoření ceníku zboží a jeho tisk, využití k fakturaci
 • Evidence odeslané pošty s vazbou na vydané faktury
 • Tisk a odeslání faktur e-mailem
 • Tisk a odeslání upomínek e-mailem
 • Tisk poštovního podacího archu
 • Vedení evidence dlouhodobého a drobného majetku, výpočet a zaúčtování odpisů do peněžního deníku, tisky soupisů majetku
 • Skladová evidence, vedení skladových karet
 • Vystavování příjemek do skladu a výdejek ze skladu, tisk dodacích listů
 • Kniha jízd, evidence vozidel a řidičů
 • Evidence pracovních listů v agendě Úkoly, tisk pracovních listů, návaznost na vydané faktury
 • Zálohování dat a obnova dat
 • Podrobné nastavení přístupových práv uživatelů
 • Všechny tiskové výstupy je možno tisknout na tiskárnu, obrazovku nebo ve formátu DOC, HTML, PDF, XLS, TIF, BMP, GIF, JPG, RTF
 • Snadná příprava dokumentů pro odesílání e-mailem.
Přihlášení | Napište | Software | Ceník | Služby | Aktuality | Kontakt © COM-SYS SOFTWARE, Ing. Zdeněk Krejčí