Oznámení o nástupu do zaměstnání

Od 1.4.2023 mají zaměstnavatelé povinnost nahlásit nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu, v pracovním poměru nebo činného na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění, nebo zaměstnance s dočasnou ochranou činného na základě dohody o provedení práce.

Oznámení o nástupu do zaměstnání se podává bez ohledu na to, zda vznikla účast na nemocenském pojištění. Evidovány jsou nově tedy i dosud nepojištěné osoby.

Oznámení o nástupu o zaměstnání:

Vyberte zaměstnance, za kterého chcete Oznámení o nástupu do zaměstnání podat ->


© ComSys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 03.04.2023
Nahlásit potíže s kapitolou