Sleva na pojistném - vykázané hodiny

Do vykázaného rozpisu slev byla doplněna podrobnější evidence vykázaných hodin s možností tento údaj uživatelsky korigovat, což by bylo možné využít např. v případě, kdy pracovník čerpá dodatkovou dovolenou, kterou mu zaměstnavatel poskytuje nad zákonný nárok.

Do výkazu slevy za konkrétní měsíc se automaticky dostávají následující hodiny

Odpracované hodiny - skutečně odpracované hodiny vykázané v konkrétní mzdě

Náhrady – počet hodin vykázaných pro konkrétní náhrady, které mají v definici náhrad nastaven nový příznak „Hodiny do slevy“

Dovolená – počet hodin vykázané dovolené za aktuální měsíc

Korekce – tento údaj je možné vyplnit uživatelem a tím upravit celkový vykázaný počet hodin pro účely slevy


© ComSys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 03.04.2023
Nahlásit potíže s kapitolou