MANW, PUW, PAMwin a JUW - Uživatelské výpisy  

10.06.2021

Nově jsme pro Vás přepracovali univerzální modul Uživatelské výpisy sloužící k tisku vybraných informací z libovolné tabulky. Tabulku (soubor) si můžeme představit jako rozsáhlou tabulku, kde jedna věta je řádek tabulky a jedna položka je jeden sloupec tabulky. Uživatelské výpisy nám umožní vybrat, které řádky a sloupce tabulky se budou tisknout. Otevřete je tlačítkem .

Je možné přepínat mezi dvěma režimy:

  1. režim Tisk - nabídne tisky definované a uložené v agendě, odkud Uživatelské výpisy otevřete.
  2. režim Návrh - umožňuje definovat vlastní Uživatelské výpisy.