F9 - Uživatelské výpisy

Pro tisk vybraných informací z libovolné tabulky slouží univerzální program Uživatelské výpisy.

Tabulku (soubor) si můžeme představit jako rozsáhlou tabulku, kde jedna věta je řádek tabulky a jedna položka je jeden sloupec tabulky.
Uživatelské výpisy nám umožní vybrat, které řádky a sloupce tabulky se budou tisknout.

Obrázkové tlačítko

Je možné přepínat mezi dvěma režimy:

  1. režim Tisk - nabídne tisky definované a uložené v agendě, odkud uživatelské výpisy otevřete.

  2. režim Návrh - umožňuje definovat vlastní uživatelské výpisy.

Volba výstupního zařízení

Sestavu, kterou jsme si navrhli v uživatelských výpisech můžeme vytisknout.

Použití je stejné jako v celém programu. Viz. kapitola Volba výstupního zařízení.

Tlačítko vypne formulář Uživatelské výpisy.

Související témata

Tisk na tiskárnu | Tisk na obrazovku | Tisk do souboru | Úprava reportu | Browse | Formát souboru PDF | Formát souboru Html | Formát souboru Xls | Formát souboru Doc | Menu tabulka | Tlačítka Vyber a Nevyber |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 10.06.2021
Nahlásit potíže s kapitolou