Menu tabulka

Při práci s programem je velmi často zpřístupněno menu Tabulka, které se nachází v horní liště programu. Příkazy tohoto menu se využívají ve všech činnostech při práci s konkrétní tabulkou. také slouží jako népověda pro ovládání programu pomocí klávesnice.

Menu tabulka

Menu tabulka nelze použít v rozpisech dokladů: vydané faktury, zakázky, objednávky. Tam se používají tlačítka.
Význam jednotlivých kláves je vysvětlen v kapitole Klávesy pro ovládání, F1 - nápověda, F3 – Pořadí, F7 - Hledej, F9 - Uživatelské výpisy.

Význam jednotlivých kláves je vysvětlen v kap. Klávesy pro ovládání - F6, F2, F4, F8, ALT+M, F3 – Pořadí, F7 - Hledej, F9 - Uživatelské výpisy.

Velikost okna

Velikost okna

Uložení velikosti okna. Pomocí myši je možné zvětšit okno na obrazovce. Volbou Ulož se tato velikost okna uloží. Při opakovaném otevření agendy bude zobrazena uživatelem zvolená velikost okna.

Návrat k originálu - návrat k původní velikosti okna.

Tlačítko - - velikost okna

Zobrazení tabulky

Tabulka je zobrazení uspořádané do sloupců. Je použité např. ve všech záložkách Seznam v jednotlivých agendách.

Zobrazení tabulky

Seznam přijatých a vydaných faktur, Ceník, Adresy, Skladové karty ...... Uživatel má možnost si nadefinovat, které sloupce se v tabulce budou zobrazovat - Zobrazení tabulky.

Tlačítko - - zobrazení (nastavení) tabulky

Velikost písma v číselnících

Je možné změnit (zvětšit) velikost písma v číselnících.

Horní lištové menu Tabulka -> Velikost písma pro číselníky

Nová velikost písma se projeví až při příštím spuštění číselníku.

Zěna velikosti písma v tabulkách viz Zobrazení tabulky.

Protokol o řádku

Pokud je nastaveno v parametrech podrobné protokolování dokladů, zobrazují se změny v konkrétním dokladu. Na kartě nebo v rozpisu.

Protokol změn dokladů

Seznam - Karta - Rozpis

Zobrazení tabulky

Přepínání pomocí kláves mezi záložkami - Záložky.

Seznam ALT+S
Karta ALT+K
Rozpis ALT+R

Rychlost inkrementálního gridu

Zadává se v sekundách prodleva pro stisk po sobě jdoucích kláves pro inkrementální vyhledávání např. v seznamu.

Pořadí položek

V jednotlivých agendách je možné nastavit pořadí položek, které jsou přístupné k editaci.

Uživatel si pomocí myši přesune položky do požadovaného pořadí. První položka, na které je kurzor při otevření tabulky musí zůstat. Např. v tomto případě období, ostatní lze přesunovat.

Kopíruj do schránky

Možnost kopírovat z programu okno nebo jeho část do souboru pro další použití.

· Kopíruj okno do schránky Ctrl+F9

· Kopíruj část okna Alt+F9

Kopíruj okno do schránky - v programu, kdekoliv je na obrazovce nějaké okno a přístupno menu Tabulka je možnost toto okno zkopírovat do schránky a kdekoliv jinde mimo program ho vložit klávesami Ctrl+V . Například do e-mailu do textového dokumentu.

Kopíruj část okna - obdobná činnost ale je možné zkopírovat pouze část okna.

Zakázat vybrané položky

Při pořizování dokladů, vydané faktury, přijaté faktury, zakázky, nabídky, objednávky a další, si může uživatel nastavit, které položky na kartě dokladu bude používat. Položky, které nepotřebuje vyplňovat, může zakázat a nebude do nich vstupovat. V menu Tabulka Zakázat vybrané položky.

Nastavuje se samostatně v každé agendě. Uživatel musí být na záložce, kterou potřebuje upravit.

Například vydaná faktura.

Skrýt vybrané položky

Tato funkce je obdobná jako Zakázat vybrané položky. Při pořizování dokladů, vydané faktury, přijaté faktury zakázky, nabídky, objednávky a další, si může uživatel nastavit, které položky na kartě dokladu bude používat. Položky, které nepotřebuje vyplňovat, může nejenom zakázat ale i skrýt. V menu Tabulka Skrýt vybrané položky.

Vyber doklad od - do

Popis funkce VYBER viz. Funkce Vyber.

  1. Vydaná faktura – Karta.
  2. Menu Tabulka – Zakázat vybrané položky
  3. Uživatel si může vybrat, které položky mají být při editaci zakázány

  1. Výběr se potvrdí tlačítkem

Protokol o řádku

Pokud je nastaveno v parametrech podrobné protokolování dokladů, zobrazují se změny v konkrétním řádku

Parametr: Protokolování změn dokladů.

0 - nic Protokol o dokladu se nevytváří

1 - základní Rušení, obnova, mazání

2 - podrobné Včetně editace

Toto protokolování je zavedeno v účetním deníku, v účetní osnově a počátcích saldokonta..

Protokol se ukládá do souboru Proto_CD. Tento protokol je pro všechny agendy společný. Do tohoto protokolu se zapisují změny v tabulce, které byly provedeny pomocí obecných obrázkových tlačítek.

Související témata

Zobrazení tabulky | Obrázková tlačítka | Klávesy pro ovládání | F3 – Pořadí | F7 - Hledej | F9 - Uživatelské výpisy | Tlačítka Vyber a Nevyber | Záložky | Protokol změn dokladů

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 10.10.2022
Nahlásit potíže s kapitolou