Company Manager

je tvořen jako systém, propojující účetní, ekonomické a administrativní agendy firmy. Jedná se o kompletně zpracovaný podnikový informační systém: od vystavování zakázek, přes tvorbu objednávek, příjem zboží na sklad, automatické zakládání výdejek dle zakázek, až po vyskladnění zboží, fakturaci a sledování úhrad faktur

MANW - Kopírování řádků v rozúčtování Pokladny a Přijatých faktur 24.10.2022

Složitější pokladní doklady, na nichž se vyskytuje např. zboží i služby nebo se doklad rozúčtovává na více středisek/ zakázek atp., se zapisují do více řádků v záložce rozúčtování.

Činnost pro zaúčtování pak vyhodnotí tyto řádky samostatně a zaúčtuje je podle určené souvztažnosti.

Nově je možné v záložce Rozúčtování pokladny kopírovat řádky klávesou F5. Do dalšího řádku se pak předvyplní daňová informace, souvztažnost, střediska, text atd., pouze částka a daň se vynulují. Po vyplnění částky se objeví dotaz na částku vkládaného DPH, pokud se podle Di má vložit. Obdobně je nově možné kopírovat řádky také v Rozúčtování Přijatých faktur.

Podrobnosti naleznete v novinky MANW 2022.

Na detailech nám záleží
  • pohodlné uživatelské prostředí
  • vysoká produktivita práce s programy
  • úpravy programů podle potřeb uživatelů
  • vzájemné datové propojení aplikací
  • pravidelné aktualizace
  • možnost zpětné opravy dokladů
Komplexní způsob vedení středních i malých firem
  • software vyvíjíme ve spolupráci se špičkovými auditory, daňovými poradci a především Vámi – uživateli
  • software jsme optimalizovali jak pro ekonomický systém, který pracuje v síti mnoha počítačů, tak pro uživatele s jedním počítačem
  • vycházíme vstříc potřebám každého i malého uživatele
Programujeme pro Vás ekonomický software již 32 let

  Objednat software nebo službu