Company Manager

je tvořen jako systém, propojující účetní, ekonomické a administrativní agendy firmy. Jedná se o kompletně zpracovaný podnikový informační systém: od vystavování zakázek, přes tvorbu objednávek, příjem zboží na sklad, automatické zakládání výdejek dle zakázek, až po vyskladnění zboží, fakturaci a sledování úhrad faktur

PUW - Autmatizované zúčtování DPH do účetního deníku 02.06.2023

V agendě DPH na kartě Přiznání DPH naleznete nové tlačítko , které umožňuje automatizované zúčtování DPH.

Vyplňte pole „Zúčtovat DPH na účet" (číslo účtu pro zúčtování DPH, F1 na výběr z účetní osnovy) a „řada dokladů" (F1 na výběr z číselníku řady dokladů). Stačí vyplnit jednou, pak už se pole těmito údaji předvyplňují sama.

Tlačítko vytvoří náhled na návrh dokladu zúčtování. Všechny analytiky účtu 343, které byly v daném měsíci použité v účetním deníku se přeúčtují na vyplněný účet pro zúčtování DPH a vypočítá se zaokrouhlení.

Po případných změnách je možno tuto činnost spouštět opakovaně. Přitom dojde k vyhledání a úpravě dokladu.

Podrobný popis naleznete v: novinky PUW 2023 nebo v příručce.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Na detailech nám záleží
  • pohodlné uživatelské prostředí
  • vysoká produktivita práce s programy
  • úpravy programů podle potřeb uživatelů
  • vzájemné datové propojení aplikací
  • pravidelné aktualizace
  • možnost zpětné opravy dokladů
Komplexní způsob vedení středních i malých firem
  • software vyvíjíme ve spolupráci se špičkovými auditory, daňovými poradci a především Vámi – uživateli
  • software jsme optimalizovali jak pro ekonomický systém, který pracuje v síti mnoha počítačů, tak pro uživatele s jedním počítačem
  • vycházíme vstříc potřebám každého i malého uživatele
Programujeme pro Vás ekonomický software již 33 let

  Objednat software nebo službu