Company Manager

je tvořen jako systém, propojující účetní, ekonomické a administrativní agendy firmy. Jedná se o kompletně zpracovaný podnikový informační systém: od vystavování zakázek, přes tvorbu objednávek, příjem zboží na sklad, automatické zakládání výdejek dle zakázek, až po vyskladnění zboží, fakturaci a sledování úhrad faktur

PAMwin - Změny v DPP 03.11.2023

Dohody o provedení práce (DPP) se od 1.10.2023 více přiblížily k běžnému pracovnímu poměru. Zaměstnavatel by měl všechny zaměstnance seznámit s rozvrhem směn. Nově tato povinnost platí i pracovní poměr typu DPP. Pro rozvrh směn a evidenci docházky slouží samostatný program Evidence docházky.

Docházka jako taková je obecně velmi komplexní problematika, a proto je řešena v samostatném programu. Program umožňuje mimo jiné i tisknout rozvržení směn (plán docházky). Zaznamenává se, kdy kdo skutečně byl v práci (ručně, pomocí docházkového terminálu atp.), automaticky se vyhodnocují se přesčasy, víkendy, svátky atd. a různé příslušné typy příplatků. Z docházky je možné data exportovat do programu PAMwin a na jejich základě zpracovat mzdy (možnost dalších úprav). Program docházka také umožňuje členění práce na zakázky, střediska, code atd. což umožňuje přesné rozdělení nákladů.

Změny, které by měly platit od 1.1.2024, budou součástí aktualizace pro rok 2024, kterou budeme vydávat, tak jako vždy, nejpozději k 15.1.2024.

Vznik nároku na dovolenou se u DPP bude řešit přes běžnou evidenci dovolené, tedy jako u běžných zaměstnanců nastavením parametrů pro daného zaměstnance.

Obdobně, stejně jako u běžného zaměstnance, se bude u DPP řešit i případné proplácení příplatků za soboty a něděle, náhrady mzdy atd.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Na detailech nám záleží
  • pohodlné uživatelské prostředí
  • vysoká produktivita práce s programy
  • úpravy programů podle potřeb uživatelů
  • vzájemné datové propojení aplikací
  • pravidelné aktualizace
  • možnost zpětné opravy dokladů
Komplexní způsob vedení středních i malých firem
  • software vyvíjíme ve spolupráci se špičkovými auditory, daňovými poradci a především Vámi – uživateli
  • software jsme optimalizovali jak pro ekonomický systém, který pracuje v síti mnoha počítačů, tak pro uživatele s jedním počítačem
  • vycházíme vstříc potřebám každého i malého uživatele
Programujeme pro Vás ekonomický software již 33 let

  Objednat software nebo službu