Přeskočit navigační odkazy
Company manager
Příručka uživatele
CHM  ZIP(CHM)
DOC  DOCX  PDF
Demoverze
Demo-data
2018 2017

Program COMPANY MANAGER je tvořen jako systém, propojující účetní, ekonomické a administrativní agendy firmy. Jedná se o kompletně zpracovaný systém: od vystavování zakázek, přes tvorbu objednávek, příjem zboží na sklad, automatické zakládání výdejek dle zakázek, až po vyskladnění zboží, fakturaci a sledování úhrad faktur.

Program COMPANY MANAGER zahrnuje následující agendy:

Vydané faktury

Slouží k vystavování faktur, vedení evidence vydaných faktur, včetně jejich splácení. Zpracovává knihu pohledávek.

 • Fakturace z ceníku, ze skladu, ze zakázek, z nabídek, z rezervace
 • Fakturace bez vazby na sklad nebo s možností výdeje ze skladu
 • Fakturace s možností vystavení pokladního dokladu,
 • Evidence faktur v Kč i cizí měně, podpora tisků v cizí měně
 • Dobropisy, penalizační faktury, kopie faktur, upomínky s možností hromadného vystavení
 • Čerpání záloh
 • Hromadné vystavení faktur podle vzoru
 • Možnost použití více řad prodejních cen
 • Práce se slevami: slevy za doklad, řádkové slevy, smluvní ceny a slevy pro konkrétní odběratele
 • Řada statistik o prodaném zboží, odběratelích, pohledávky, hitparády, DPH apod.
 • Okamžité sledování nezaplacených faktur při fakturaci
 • Možnost vytvoření tisku faktury podle požadavků uživatele (např. s logem firmy)
 • Tisk dobírkové složenky, tisk štítků pro dopravu (českou poštu, PPL, DPD)
 • Náklady k jednotlivým fakturám a jejich vyhodnocení
 • Automatické okontování faktur a zápis do účetnictví
 • Odesílání faktur prostřednictvím EDI komunikace

Přijaté faktury

 • Evidence přijatých faktur v Kč i cizí měně
 • Čerpání záloh
 • Tisk příkazu k úhradě – hromadný tisk, příprava pro elektronický platební styk
 • Tisk statistik, závazků, DPH
 • Automatické okontování a zápis do účetnictví

Příkazy k úhradě

 • Evidence příkazů k úhradě
 • Úhrada přijatých faktur, vydaných dobropisů, celních dokladů
 • Tvorba samostatných příkazů i kumulovaných příkazů
 • Elektronický platební styk - export příkazů k úhradě do řady bankovních softwarů

Pokladna

 • Možnost vedení více pokladen, včetně pokladen v cizí měně
 • Vazba na vydané a přijaté faktury
 • Automatické vystavování pokladních dokladů z jiných agend
 • Tisk pokladních dokladů, stvrzenek, pokladní knihy v Kč i v cizí měně
 • Zápis do účetnictví

Běžné účty

 • Evidence libovolného množství bankovních účtů, včetně účtů v cizích měnách, kompenzační účty
 • Evidování výpisů z běžných účtů, párování úhrad s fakturami, automatický zápis plateb do faktur, automatické rozúčtování kumulovaných plateb
 • Elektronický platební styk - import výpisů z řady bankovních softwarů
 • Zaúčtování do účetnictví

Skladová evidence

 • Neomezené množství skladů
 • Vedení skladu na skladových kartách
 • Skladové ceny zpracovává systémem FIFO
 • Práce s velikostmi, šarží, expirací, výrobními čísly
 • Vazba na fakturaci a zakázky a rezervaci
 • Rozpouštění nákladů
 • Sledování kritických zásob, min. a max.
 • Příprava objednávek na základě obratu skladu
 • Automatické převody mezi sklady i vzdálenými
 • Vyskladňování výrobních celků podle soupisky – podpora práce se sadami
 • Podpora cizí měny
 • Podpora práce se čtečkami čárového kódu klávesnicovými i připojenými přes seriový port. V programu je možné vyhledávat zboží, vkládat zboží nebo výrobní čísla pomocí čtečky čárového kódu
 • Podpora práce s dávkovými čtečkami - inteligentní terminály. Výdej podle dávky. Inventura.
 • Evidence obalů v návaznosti na zákon o obalech
 • Vystavení dokladů pro inventurní ztrátu nebo přebytek
 • Rozsáhlé možnosti tisků: stavy skladů, obraty skladů, inventury, hitparády skladu, srovnání faktur a výdejek
 • Tisk výkazů pro INTRASTAT

Ceník

 • Více řad prodejních cen pro každé zboží
 • Práce s dodavatelskými a odběratelskými kódy zboží, čárovým kódem
 • Skupiny a podskupiny zboží
 • Hromadná ocenění a přecenění zboží
 • Kód zboží až do 20 znaků
 • Možnost definovat sady zboží
 • Práce s maržemi a cenovými výjimkami
 • Podpora přepočtu cen při změně sazby DPH
 • Možnost přiřazení fota a dalších dokumentů ke zboží
 • Spolupráce s eShopem

Adresy

 • Evidence obchodních partnerů, včetně bankovního spojení
 • Individuální splatnosti, cenové skupiny, fakturační a penalizační podmínky
 • Tisk štítků, obálek, telefonních seznamů. Tisk na poštovní poukázky
 • Informace o odběrateli (obraty a pohledávky)
 • Podpora míst určení v adresách
 • Propojení s ARES - administrativní registr ekonomických objektů
 • Zakládání nových adres s podporou internetových rejstříků
 • Kontrola existence DIČ v internetovém rejsříku EU
 • Napojení na insolvenční rejstřík firem
 • Zobrazení adresy na mapě - Mapy.cz
 • Zobrazení vzdálenosti od firmy
 • Evidence osob - kontakty k jednotlivým firmám

Nabídky

 • Zpracování nabídky s možností rezervace zboží
 • Kalkulace ceny nabízeného zboží pro konkrétního odběratele
 • Proforma faktury
 • Fakturace podle nabídky
 • Vyskladnění podle nabídky
 • Vřevedení nabídky na zakáyku
 • Převod realizované nabídky do agendy zakázek

Zakázky

 • Evidence obchodních případů a jejich postupného uspokojování
 • Vazby do objednávek
 • Fakturace zakázky
 • Vyskladnění podle zakázky
 • Rezervace zboží na zakázku
 • Rozdělení zakázky
 • Fakturace a vyskladnění na základě zakázky
 • Přehledy hospodaření na zakázku, pohledávky a závazky na zakázku

Objednávky

 • Tvorba objednávek subdodavatelům, včetně dodavatelského kódu zboží
 • Naplnění objednávky podle požadavků ze zakázek nebo obratu skladu
 • Přehled nedodaného zboží - zboží na cestě

Rezervace

 • Rezervace zboží pro jednotlivé odběratele
 • Automatická rezervace nabídky či zakázky
 • Vyskladnění a fakturace z rezervace
 • Volné a rezervované zboží přímo ve stavu zásob skladu

Doprava

 • Evidence vozidel
 • Evidence řidičů
 • Zpracování jízdních výkazů souvisejících s provozem vozidel
 • Stavy a čerpání pohonných hmot
 • Vyúčtování stravného
 • Náklady na provoz a údržbu vozidel
 • Detailní vyhodnocení spotřeby PH
 • Vyhodnocení všech nákladů na pořízení a provoz vozidel
 • Zaúčtování nákladů a stravného do účetnictví

Kniha jízd

 • Zpracování údajů souvisejících s provozem vozidel
 • Evidence vozidel
 • Čerpání pohonných hmot
 • Evidence řidičů

Intrastat

 • Doplňkový modul, není součástí základní dodávky programu.
 • Intrastat slouží pro statistiku obchodování mezi členskými státy unie.
 • Výkaz o přijetí je zpracován na základě příjemek z agendy Příjem – výdej.
 • Výkaz o odeslání může být zpracován alternativně na základě výdejek z agendy Příjem – výdej a Vydaných faktur
 • Tisky výkazů - výkaz pro přijetí zboží, výkaz pro odeslání zboží, podklady pro výkazy, přijetí po fakturách, odeslání po fakturách.
 • Číselníky pro Intrastat jsou nadefinované. Ale je možné je případně doplnit nebo editovat.

Další vedlejší agendy:

 • Přijatá a odeslaná pošta
 • Evidence reklamací
 • Přepravní listy
 • Splátkové kalendáře
 • Spisy
 • Úkoly
 • Celnice
 • ...

Obecné vlastnosti programu

 • Zálohování dat a obnova dat
 • Velmi podrobné nastavení přístupových práv uživatelů
 • Načtení kurzovního lístku ČNB
 • Všechny tiskové výstupy je možno tisknout na tiskárnu, obrazovku nebo ve formátu DOC, HTML, PDF, XLS, CSV,BMP, TIF, JPG, GIF, TXT.
 • Protokolování a autorizování dokladů
 • Podpora odeslání dokladů e-mailem (vydané faktury, dodací listy...)
 • Možnost zaúčtovat data a odeslat účetní deník e-mailem
 • Podpora hospodářského roku
Přihlášení | Napište | Software | Ceník | Služby | Aktuality | Kontakt © COM-SYS SOFTWARE, Ing. Zdeněk Krejčí