Přeskočit navigační odkazy

Aktuality

Hledané slovo ( výraz ) : 
PAMWIN - nová verze programu 10/2018  
15.10.2018
Vydáváme novou verzi programu PAMwin 10/2018.
Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .
Seznam změn naleznete online . Změny platící pro mzdy v roce 2018 jsou popsány také  zde ve formátu DOC .

JUW - nový tisk vydané faktury  
12.10.2018

Vydané faktury

Je umožněno tisknout zmenšenou fakturu na formát A5, tak abyse mohli tisknout na arch A4 dvě faktury vedle sebe.

Je potřeba nastavit parametr: Vydaná faktura aktuální – typ tisku= 5. 2x zmenšená na šířku.MANW - Zákázky - Jiná měna, změna kurzu  
26.09.2018
V menu Zakázky je nová činnost:

Jiná měna, změna kurzu - možnost změnit cizí měnu nebo kurz na již existující zakázce.

Jestliže je v číselníku měny zapsáno číslo běžného účtu, při změně měny se také změní číslo účtu v zakázce.

PUW - kontrola částek aktiv a pasiv  
26.09.2018
Při sestavování Rozvahy si uživatel může zkontrolovat, zda se rovnají částky aktiv a pasiv.


Nové tlačítko - Kontrola A=P

PUW - Rozvaha, výsledovka v cizí měně  
13.09.2018
Nové výkazy:
Rozvaha:
Rozvaha - cizí měna
Rozvaha - cizí měna - tisíce

Výsledovka:
Výkaz z+z - cizí měna
Výkaz z+z - cizí měna - tisíce


Výpočet probíhá zadaným kurzem bez korekce ze zaokrouhlení.

EET - nová verze programu eÚčtenky  
24.08.2018

Začátkem září změní Finanční správa bezpečnostní certifikát pro odesílání účtenek do EET.

Připravili jsme proto novou verzi programu eÚčtenky. Aktualizace programu je nutná pro bezproblémové odesílání účtenek do EET.

Po instalaci nové verze programu eÚčtenky se automaticky spustí také instalace komunikační knihovny.

Zobrazí se okno:

Průvodce instalací sady EET 7+.

1.      Volba by měla být: Opravit sadu EET 7+

2.      Tlačítko Dokončit. Ne Storno!

POZOR
V případě, že program eÚčtenky je provozován v síti, je potřeba nainstalovat aktualizaci komunikační knihovny na každé stanici, ze které se odesílá do EET.

Na každé stanici spusťte program eÚčtenky:

 • Tlačítko NASTAVENÍ (vpravo dole)
 • Volba 9 - Instalovat knihovnu eet.dll

Zobrazí se okno:

Průvodce instalací sady EET 7+.

1.      Volba by měla být: Opravit sadu EET 7+

2.      Tlačítko Dokončit. Ne Storno!


MANW - aktualizace elektronické příručky  
10.08.2018
Aktuální příručka uživatele k programu Company manager
Pro použití bez připojení k internetu si můžete stáhnout příručku ve formátu CHM, případně komprimovanou ve formátu ZIP.

On-line příručka uživatele MANW

Příručky uživatele MANW ke stažení

PAMWIN - aktualizace elektronické příručky  
10.08.2018
Aktuální příručka uživatele k programu PAMWIN.

Pro použití bez připojení k internetu si můžete stáhnout příručku ve formátu CHM, případně komprimovanou ve formátu ZIP.PAMWIN - Nová verze programu 07/2018  
16.07.2018
Vydáváme novou verzi programu PAMwin 07/2018.
Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .
Seznam změn naleznete online . Změny platící pro mzdy v roce 2018 jsou popsány také  zde ve formátu DOC .

GDPR - Všechny programy  
08.06.2018
GDPR
Obecné nařízení o ochraně údajů. Zajištění vyšší ochrany dat fyzických osob.

S ohledem na toto nařízení bylo nutné provést změny v našich programech.
Podrobný popis: zde

MANW - Automatické připojení příloh k e-mailu  
07.06.2018

Při odesílání vybraných dokumentů z programu je možné přiložit automaticky jako přílohu určený dokument.

Dá se použít například k automatickému přiložení oznámení o evidenci osobních údajů pro potřeby GDPR.

Při odesílání těchto dokumentů:

 • Kupní smlouva

 • Nabídka

 • Objednávky

 • Vydaná faktura

 

Je třeba nastavit v parametrech cestu k posílané příloze. Cesta se nastaví v těchto parametrech:

Přiložit k mailu: Kupní smlouva

Přiložit k mailu: Nabídka

Přiložit k mailu: Objednávka

Přiložit k mailu: Vydaná fakturaMANW - Import výpisu do afendy banka  
06.06.2018

Nový import výpisu z Raiffeinsen bank do agendy Banka ve formátu:

 • CSV

 • XMLPUW - účetní jednotka Mikro  
18.04.2018

Pro export Rozvahy do souboru XML pro elektronické podáníbyla přidána možnost exportovat Rozvahu v rozsahu Mikropro mikro účetní jednotky.


Viz. Ke stažení - Ostatní dokumenty - PUW2018.

Přenesená daňová povinnost  
13.04.2018
V programech byla upravena činnost pro jednoduché pořízení dokladů s přenesenou daňovou povinností - tzv. Reverse charge.
§92 zákona o DPH nebo Dovoz nebo pořízení zboží z EU.

Nejčastější použití v přijatých fakturách.

MANW - agenda Přijaté faktury - záložka Rozúčtování faktury - tlačítko RC - přenesená DP.

JUW - agenda Přijaté faktury - záložka Rozúčtování DPH - tlačítko RC.

PUW - Účetní deník - menu Vkládání - činnost Vlož DPH reverse charge.

Podrobný popis:
Přenesená daňová povinnost zde

Přijaté faktury z EU zde


PAMWIN - nová verze 3/2018  
12.04.2018
Vydáváme novou verzi programu PAMwin 3/2018.
Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .
Změny platící pro mzdy v roce 2018 jsou popsány zde.
Seznam změn pro rok 2018 je přístupný také online .


Nefunkční kontrola DIČ  
29.03.2018
Pokud se nepodaří v programech zkontrolovat DIČ s tím, že přístup byl odepřen, je to pravděpodobně způsobeno aktualizací systému Windows.

Odblokování nastavení:    zde.


JUW - zaokrouhlení vydané nebo přijaté faktury  
15.03.2018
Na kartě přijaté i vydané faktury je nově položka Zaokrouhl., kam má uživatel možnost zapsat zaokrouhlení faktury.

V rozúčtování faktury v peněžním deníku se také automaticky vloží řádek zaokrouhlení faktury.

V nastavení parametrů se vyplní účty pro zaúčtování zaokrouhlení faktur.

 • Účet korunové vyrovnání - příjem
 • Účet korunové vyrovnání - výdej

JUW - neaktuální adresy  
02.03.2018
Agenda - Adresy.

Adresu, která již není aktuální, je možné označit nakartě příznakem Nenabízet.

Takto označená adresa se již nebude nabízet na klávesu F1 ve výběrech pro vyplnění adresy.

Např. ve vydaných nebo přijatých fakturách.


V agendě adresy jsou také zavedeny filtry na zobrazen íaktuálních a neaktuálních adres.MANW - zobrazení položek v dokladech  
20.02.2018
Uživatel si může  nastavit pořadí ale i zobrazení jednotlivých položek v dokladech.

Menu Tabulka:
Pořadí položek.
Uživatel si pomocí myši přesune položky do požadovaného pořadí.

Zakázat vybrané položky
Uživatel si může nastavit, které položky na kartě dokladu bude používat. Položky, které nepotřebuje vyplňovat, může zakázat a nebude do nich vstupovat.

Skrýt vybrané položky
Položky, které nepotřebuje uživatel vyplňovat, může nejenom zakázat ale i skrýt.

Použití při pořizování dokladů: vydaná nebo přijatá faktura, zakázka, nabídka, objednávka......

PUW - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty  
07.02.2018
V důsledku vyhlášky č.441/2017 Sb. dochází pro účetní období 2018 ke změně ve výkazu Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty.

Pro promítnutí změn je potřeba po aktualizaci provést v roce 2018 - Načtení vzorů Rozvahy a Výsledovky a načtení odkazů.

Změny také obsahují rozšiřující možnost vykazování zůstatků účtů časového rozlišení aktiv a pasiv. Buď v položkách Pohledávek a Závazků nebo jako dosud v položkách Časového rozlišení aktiv a Časového rozlišení pasiv.

C - Oběžná aktiva nebo Závazky
D - Časové rozlišení aktiv nebo Časové rozlišení pasiv


PAMWIN - otcovská poporodní péče  
02.02.2018
Vydáváme novou verzi programu PAMwin. 
Od 1.2.2018 je možné v programu zadávat novou nemocenskou dávku "Otcovská". V této souvislosti je do programu také doplněna nová verze formuláře "Příloha k žádosti o dávku" vzor č. 1/2018

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .
Změny platící pro mzdy v roce 2018 jsou popsány zde.
Seznam změn pro rok 2018 je přístupný také online .


PAMWIN - Nová verze pro rok 2018  
11.01.2018
Vydáváme novou verzi programu PAMwin 1/2018.
Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .
Změny platící pro mzdy v roce 2018 jsou popsány zde.
Seznam změn pro rok 2018 je přístupný také online .


JUW - vydané faktury - tisk pohledávek  
10.01.2018

Agenda - vydané faktury

Při tisku pohledávek si uživatel může zvolit, zda se dosloupce faktura bude tisknout:

 • Číslo vydané faktury

 • Variabilní symbol

 • Evidenční číslo dokladuZměny v programech v roce 2017  
09.01.2018
Vybrané změny v programech v roce 2017 si můžete prohlédnout v následujících souborech:

Změny v programu MANW -  zde.

Změny v programu JUW -  
zde.

Změny v programu Evidence majetku -  
zde.

Změny v programu PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ -  
zde.

PUW - Přechod na rok 2018  
21.12.2017
Je potřeba provést tyto činnosti

Načtení loňských číselníků.
Pracovní období: leden 2018. Menu Služby – Servis – Načtení loňských číselníků.

Přepočet měsíčních obratů.
Pracovní období: prosinec 2017. Menu Služby – Servis - Přepočet měsíčních obratů.


Převod zůstatků účtů do následujícího roku.

Pracovní období: prosinec 2017. Menu Služby – Servis - Převod zůstatků účtů.

Převod nevyrovnaných položek saldokonta do následujícího roku.

Pracovní období: prosinec 2017. Provede se po zpracování saldokonta za celý rok a pro všechny účty. Menu Saldokonto - Převod nevyrovnaných položek.

Tisk měsíčních výkazů (rozvaha, výsledovka).
Při nesrovnalostech použít tlačítko Hledej chyby.


Tisk Uzavření knih.

Pracovní období: prosinec 2017. Menu Tisk - Uzavření a otevření knih
Tisk Počáteční účet rozvážný.
Pracovní období: leden 2018. Menu Tisk - Uzavření a otevření knih

Načtení vzorů – provede se načtení vzorových výkazů, Rozvahy a Výsledovky pro rok 2018. Menu Služby – servis – Načtení vzorů. Tzn. Definice rozvahy a odkazy do rozvahy, definice výsledovky a odkazy do výsledovky. Nenačítat účetní osnovu. Je možné také načíst nové účty ze vzorové účetní osnovy.

MANW - Přechod na rok 2018  
21.12.2017
Načtení loňských číselníků
Pracovní období 2018. Menu Služby - Servis - Načtení loňských číselníků.

Kontrola nových číselníků - řady dokladů a souvztažnosti
Pracovní období 2018. Zejména zkontrolovat správné přípony a předpony pro generování čísel faktur. Pokud je někde v předponě nebo příponě čísla faktury uvedeno číslo roku jako např. 18 nebo 2018, použijte raději zástupný symbol RR případně RRRR, který automaticky doplňuje aktuální rok.

Načtení loňských zůstatků pokladny a banky.
Pracovní období 2018.
Pokladna - menu Pokladna – Převod zůstatků z minulého roku.
Banka – Menu Servis - Převod zůstatků z minulého roku
Nebo tyto zůstatky zadejte ručně pomocí činností Vložit počáteční zůstatky ze stejného menu.


Inventura a uzavření skladů
Pracovní období 2017. Proveďte ve skladech všechny servisní činnosti, inventuru, vyrovnání stavu skladu a následně uzavření skladu.
Menu Servis skladu - Inventura - Uzavření skladů.

Tisky do PDF  
20.10.2017

Nová verze knihoven pro export tisku do různých formátů můžezpůsobit problém při tisku lokálních reportů do formátu PDF.

V tom případě je v programech k dispozici činnost– Uprav Lokální reporty

Služby- Servis – Uprav Lokální reportyPUW - nová činnost Hledej účet  
20.10.2017
V účetním deníku je v některých případech potřeba rychle dohledat číslo účtu. 

Účetní deník – menu Hledej – Hledej účet.


Volba Hledej účet zobrazí celou účetní osnovu, uživatel si vybere požadovaný účet z osnovy. Jestliže si nevybere žádný účet a zvolí Storno, potom má možnost si hledaný účet zapsat.
Program vybere pouze ty řádky účetního deníku, ve kterých se účet na straně MD nebo DAL vyskytuje.

PAMWIN - nová verze programu  
13.10.2017
Vydáváme novou verzi programu PAMwin 10/2017.
Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .
Seznam změn naleznete online . Změny platící pro mzdy v roce 2017 jsou popsány také  zde ve formátu DOC .

PUW - rozúčtování dokladu  
22.09.2017

Při tisku rozúčtování dokladu z účetního deníku má uživatel možnost zvolit si sloupec, který se bude tisknout.


K výběru se použije tlačítko - Volitelné sloupce.
Položka, která se bude do rozúčtování tisknout musí být přesunuta do zobrazených sloupců-

MANW, JUW, PUW, MAJW - záloha, načtení zálohy  
20.09.2017
Zálohování - nová tlačítka pro výběr zálohovaných souborů.

Načtení zálohy - je nově také možné přímo z komprimovaného souboru typu ZIP nebo RAR.


Podrobněji Změny v programu MANW -  zde.

Podrobněji Změny v programu JUW -  zde.

Podrobněji Změny v programu Evidence majetku -  zde.

Podrobněji Změny v programu PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ -  zde.

MANW - Příkazy k úhradě, zařazení dokladů z Banky  
13.09.2017
Do příkazu k úhradě je možné také vložit nově řádky z bankovního výpisu.

U volby Zařaď doklady uživatel vybere - Banka.  Jedná se o vrácené platby. Z agendy Banka se zobrazí platby, které jsou označené - Zařadit na příkaz k úhradě.

PAMWIN - nová verze programu  
12.07.2017
Vydáváme novou verzi programu PAMwin 07/2017.
Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .
Seznam změn naleznete online . Změny platící pro mzdy v roce 2017 jsou popsány také  zde ve formátu DOC .

PAMWIN - daňové zvýhodnění na děti od 1.7.2017  
22.06.2017
Vydáváme novou verzi programu PAMwin .
Je zde upravena časová platnost od kdy bude možné uplatnit nové daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě. Platnost je posunuta na období od 1.7.2017 Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .

PAMWIN - daňové zvýhodnění na děti od 1.6.2017  
02.05.2017
Vydáváme novou verzi programu PAMwin .
Je zde upravena časová platnost od kdy bude možné uplatnit nové daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě. Platnost je posunuta na období od 1.6.2017 Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .

PAMWIN - nová verze programu  
11.04.2017
Vydáváme novou verzi programu PAMwin 04/2017.
Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .
Seznam změn naleznete online . Změny platící pro mzdy v roce 2017 jsou popsány také  zde ve formátu DOC .

Vzhledem k tomu, že zákon upravující slevy na vyživované děti ještě stále neprošel celým legislativním procesem a není jisté od kterých mezd bude možné tyto slevy uplatnit, bude nutné instalovat aktualizaci programu ještě jednou v průběhu následujícího měsíce.

JUW - eÚčtenky - načtení adres a ceníku  
10.03.2017

Z programu JUW – Daňová evidence je možné, pokud jsouoba programy nainstalovány na stejném počítači, přenést adresy a ceník do programueÚčtenky.

Načtení adres

V agendě Adresy na záložce Seznam se použije tlačítko EET Adresy – eÚčtenky.

Činnost zobrazí celý adresář a uživatel má možnost si vybratadresy, které se mají zapsat do adresáře modulu eÚčtenky.

Načtení ceníku

Tato činnost funguje obdobně jako načtení adres.

V agendě Ceník se použije tlačítko EET Ceník – eÚčtenky.


MANW - Hledej a páruj úhrady  
08.03.2017
Nová činnost pro hromadné párování faktur.
V agendě banka - Rozpis - Tlačítko Hledej a páruj faktury.
Podle filtru je možné vybrat více faktur a provést hromadné párování.

Podrobněji Změny v programu MANW -  zde.

MANW - Automatická kompenzace v agendě Banka  
08.03.2017
Možnost hromadné kompenzace úhrad.
Po založení nového kompenzačního dokladu se použije se činnost Kompenzace úhrad.
Zobrazí se tabulka, kde uživatel zadá firmu, prokterou bude kompenzace. Nabídnou se kandidáti pro kompenzaci. Vydané, přijaté faktury adobropisy pro vybranou firmu.
Je možné použít automatický návrh nebo si uživatel vybere faktury ručně. Potom se naplní hromadně kompenzační doklad.

Podrobněji Změny v programu MANW -  zde.

JUW - eÚčtenky  
01.03.2017

Modul  eÚčtenky můžebýt používán samostatně, bez programu JUW – Daňová evidence.

Z programu JUW – Daňová evidence je ale možné,pokud jsou oba programy nainstalované na stejném počítači, přenést adresy a ceník doprogramu eÚčtenky.

Načtení adres do modulu eÚčtenky.
V agendě Adresy na záložce Seznam se použije tlačítko 
EET Adresy – eÚčtenky.

Načtení ceníku do modulu eÚčtenky.
V agenděCeník se použije tlačítko 
EET Ceník  – eÚčtenky.

EET - modul eÚčtenky  
27.02.2017
Připomínka pro uživatele modulu eÚčtenky.
Nezapomeňte nastavit u programů ostrý provoz od 1.3.2017.

eÚčtenky - Základní parametry - ostrý provoz
MANW - Nastavení parametrů - Režim EET = 3
KASA - Nastavení parametrů - Režim EET = 3
JUW - Nastavení parametrů - Režim EET = 3

Do EET registrovat doklady od data 1.3.2017.

Změna kontaktů - Comsys - software  
24.02.2017
Změna kontaktů na firmu COMSYS - SOFTWARE.
Bylo zrušeno telefonní číslo - Brno - 544 526 268.

Ing. Bochníček  +420 732 816 316

MANW - Pokladna - Změna platby kartou v dokladu  
17.02.2017

V agendě Pokladna – menu Pokladna je nová činnost Změna platby kartou v dokladu.

 

U pokladních dokladů, které byly odeslány do EET není možná editace. Může se ale stát, že zákazník si přeje změnit částku placenou kartou. Tato činnost to u již odeslaného dokladu umožní. Pro EET je rozdíl ve způsobu platby v tomto případě bezvýznamný.

 

Uživatel zadá, jaká částka bude placena kartou. Je nabídnut tisk nové účtenky.

 

Po činnosti EET - Změna platby kartou v dokladu se částka zapíše do položky - Platba kartou.PAMWIN - doplněna příloha č. 2 (vzor č. 13) k formuláři vyúčtování daně za rok 2016  
11.02.2017
Do programu PAMWIN byl doplněn nový vzor č. 13 přílohy č. 2 , která se tiskne a exportuje s vyúčtováním daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016.
Jedná se vykázání seznamu cizinců. Nové údaje, které je potřeba evidovat o těchto pracovnících je možné vyplnit v personalistice na záložce "Pracovní poměr" po stisku tlačítka "Adresa trvalého pobytu mimo území ČR"
Jedná se o údaje:
 - Typ daňové identifikace
 - Typ dokladu totožnosti
 - Kód státu, který doklad vydal

Nová verze programu je připravená na obvyklém místě v sekci ke stažení.

MANW - EET  
10.02.2017
Ke stažení - Ostatní dokumenty - soubor EET-Manw - popis použití modulu eÚčtenky ve spojení s programem Company manager.

MANW - podklady pro kompenzační doklady  
08.02.2017

V tiskovém menu Pohledávky byly zařazeny nové tisky – podklady pro kompenzační doklady.

 

33. Podklad pro kompenzaci podle firmy 1- podklad pro kompenzační doklady v agendě Banka. Vyberou se firmy, které mají alespoň jednu neuhrazenou fakturu a jeden dobropis.

 

34. odklad pro kompenzaci podle firmy 2 - podklad pro kompenzační doklady v agendě Banka. Vyberou se pouze firmy, kde celkový součet neuhrazených faktur nebo dobropisů

(+/-) je do 10 Kč. Tedy prakticky 0.MANW - automatická kompenzace v agendě Banka  
08.02.2017

V agendě Banka při vystavování kompenzačního dokladu je možné požít novou činnost Kompenzace úhrad.

Tabulka umožní uživateli vybrat firmu, pro kterou bude kompenzace. Nabídnou se faktury a dobropisy, kandidáti pro kompenzaci. Vpřípadě, že jsou faktury a dobropisy vzájemně vyrovnané do 0, automaticky se vyberou pro kompenzaci.

Pro další kompenzaci se může použít tlačítko – Automatický návrh. Program navrhne částky kompenzace.

Nebo uživatel ručně vybere faktury pro kompenzaci a opraví částky úhrady.

Tlačítko Proveď kompenzaci automaticky naplní kompenzační doklad. Vložené řádky se automaticky spárují jako úhrady s příslušnými fakturami.PAMWIN - úprava fondu pracovní doby pro rok 2017  
03.02.2017
V programu PAMWIN byl upraven vzorový číselník "Fond pracovní doby" pro rok 2017.
V předchozí verzi byl nesprávně uvedený počet kalendářních dnů v měsíci únor a počet plánovaných pracovních dnů v měsíci září.
Na našem webu je připravená nová verze programu PAMWIN. Po instalaci této verze se fond pracovní doby automaticky upraví.

PAMWIN - nová verze programu pro rok 2017  
14.01.2017
Vydáváme novou verzi programu PAMwin 1/2017.
Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .
Změny platící pro mzdy v roce 2017 jsou popsány zde.
Seznam změn pro rok 2017 je přístupný také online .

Změna daňového zvýhodnění na děti pro rok 2017 ještě neprošla celým schvalovacím procesem. Jakmile to bude zveřejněno, vydáme novou aktualizaci programu PAMwin.

PUW - Přechod na rok 2017  
22.12.2016
Je potřeba provést tyto činnosti

Načtení loňských číselníků.
Pracovní období: leden 2017. Menu Služby – Servis – Načtení loňských číselníků.

Přepočet měsíčních obratů.
Pracovní období: prosinec 2016. Menu Služby – Servis - Přepočet měsíčních obratů.
Převod zůstatků účtů do následujícího roku.
Pracovní období: prosinec 2015. Menu Služby – Servis - Převod zůstatků účtů.

Převod nevyrovnaných položek saldokonta do následujícího roku.

Pracovní období: prosinec 2016. Provede se po zpracování saldokonta za celý rok a pro všechny účty. Menu Saldokonto - Převod nevyrovnaných položek.

Tisk měsíčních výkazů (rozvaha, výsledovka).
Při nesrovnalostech použít tlačítko Hledej chyby.

Tisk Uzavření knih.

Pracovní období: prosinec 2016. Menu Tisk - Uzavření a otevření knih
Tisk Počáteční účet rozvážný.
Pracovní období: leden 2017. Menu Tisk - Uzavření a otevření knih

Načtení vzorů – provede se načtení vzorových výkazů, Rozvahy a Výsledovky pro rok 2017. Menu Služby – servis – Načtení vzorů. Tzn. Definice rozvahy a odkazy do rozvahy, definice výsledovky a odkazy do výsledovky. Nenačítat účetní osnovu. Je možné také načíst nové účty ze vzorové účetní osnovy.

Přihlášení | Napište | Software | Ceník | Služby | Aktuality | Kontakt © COM-SYS SOFTWARE, Ing. Zdeněk Krejčí