Zápůjční sklad

Zápůjční sklad


Příručka online

Aplikace vhodná pro organizace zabývající se poskytováním služeb například ve stavebnictví př. pronájem bednění nebo půjčovna nářadí ...
Hlavní činností programu je zajistit veškeré služby spojené s problematikou pronájmů a zápůjček. Program eviduje zapůjčené zboží (materiál), počet dnů u odběratele včetně kalkulace pronájmu, opotřebení vráceného zboží. Řeší případné ztráty nebo odprodej zapůjčeného zboží. U vybraného zboží je možno evidovat výrobní čísla materiálu a jeho fotodokumentaci, je tak možné kontrolovat jeho vrácení. Program je schopen vyhodnotit aktuální stav materiálu nebo pohyb na skladech včetně rezervace na zakázkách. Je možno sledovat historii pronájmů a zápůjček.
Možnost napojení na Webové rozhraní, čtečkou čárových a QR kódů (př. Com-Sys SmartReader), na program Company Manager nebo Evidenci majetku.

Podrobný přehled funkcí

 • Obecné vlastnosti programu

 • Doplňkové moduly, které nejsou součástí základní dodávky programu:
 • Webové rozhraní
  • Na skladovou evidenci lze napojit webové rozhraní pro zákazníky či zaměstnance.
  • Zákazníkům umožňuje náhled na aktuální stav jejich zakázek, podepsané smlouvy, vystavené doklady včetně fotodokumentace (dodací listy, výdejky, příjemky, faktury), nabízený sortiment zboží, technické dokumentace a návody k použití, kontakty na jednotlivé sklady atd.
  • Zaměstnancům umožňuje prohlížet všechny zakázky a s nimi související doklady, aktuální stavy skladů a rezervace, katalog zboží včetně ceníkových karet a umístění jednotlivých položen ve skladech a na zakázkách (včetně evidenčních čísel).
 • Com-Sys SmartReader
  • Com-Sys SmartReader je aplikace pro mobilní telefon nebo do některých profesionálních čteček čárových kódů s příslušným operačním systémem (Android 6.0 a vyšší).
  • Čtečka čárových a QR kódů, která je dokáže jednoduše odeslat skrze TCP/IP protokol přímo do programu Zápůjční sklad.
  • Data jsou ukládána také přímo v databázi aplikace, takže není nutné, aby čtečka byla neustále připojená k internetu, resp. místní síti.
  • Použití čtečky zjednoduší práci, například umožňuje příjem a vydávání zboží ze skladu, inventury a další individuální řešení využití.
 • Evidence majetku
  • Program Zápůjční sklad SQL je možné propojit s programem Evidence majetku.
  • Je možné ze Zápůjčního skladu například hromadně zakládat nebo vyřazovat karty dlouhodobého majetku podle dokladů vystavených v Zápůjčním skladu.
  • Při zakládání/ vyřazování karet dlouhodobého majetku podle dokladů v Zápůjčním skladu se v Evidenci majetku automaticky provede řada souvisejících činností například se založí/ ukončí daňové odpisy daného majetku atd.
 • Servisní program
  • Podpůrný program Servis umožňuje plánování a dávkové spuštění servisních činností.
  • V programu Servis můžete například nastavit automatické odesílání přehledu všech aktivních zakázek a na nich vypůjčeného zboží všem zákazníků př. na konci každého měsíce!
  • Jedna licence programu Servis vykoná servisní činnosti pro všechny programy z portfolia Com-Sys Software.
  • Například každou noc záloha dat, mazání zrušených vět, rekonstrukce indexových souborů, servis a rekonstrukce dat ve skladech, automatická aktualizace kurzovního lístku z webu ČNB atd.
  • Program Servis umožňuje nadefinovat vlastní úlohy. Př. Archivace spojená s komprimací ušetří diskovou kapacitu.
  • Lze naplánovat pravidelnou archivaci a odeslání dat z poboček na centrálu e-mailem nebo prostřednictvím FTP serveru, synchronizovat data mezi pobočkami (př. ceník).
  • S nastavením servisních činností Vám rádi poradíme nebo Vám je připravíme na míru.