Zápůjční sklad

Zápůjční sklad


Příručka online

Aplikace vhodná pro organizace zabývající se poskytováním služeb ve stavebnictví. Např. pronájem bednění, půjčovna nářadí ...
Hlavní činností programu je zajistit veškeré služby spojené s problematikou pronájmů a zápůjček. Program eviduje zapůjčené zboží (materiál), počet dnů u odběratele včetně kalkulace pronájmu, opotřebení vráceného zboží. Řeší případné ztráty nebo odprodej zapůjčeného zboží. U vybraného zboží je možno evidovat výrobní čísla materiálu a kontrolovat jeho vrácení. Program je schopen vyhodnotit aktuální stav materiálu nebo pohyb na skladech včetně rezervace na zakázkách. Je možno sledovat historii pronájmů a zápůjček.

program revize skladu

Evidenční čísla a revize

Při půjčování je možné pracovat s konkrétními kusy materiálu vedenými pod evidenčními čísly. Také je možné hlídat revize těchto kusů.

skladova evidence

Statistiky

Program obsahuje velké množství různých výstupů a statistik. Vývoj materiálu v čase, využitelnost, ...

zapujcni sklad-pujcovna bedneni program

Sklady a zákazníci

V programu je možné založit neomezené množství zákazníků programu (firem poskytujících zápůjčky) a pro ně neomezené množství skladů či meziskladů.

elektronicky zapujcni list

Fotky, dokumenty, přílohy

Možnost ukládání rozličných příloh - dokumenty, obrázky atd. Napříč všemi agendami: skeny originálních smluv k objednávkám, plány a výkresy k nabídkám, fotodokumentace k příjmům a výdejům, ...

software zapujcni sklad

Vedlejší náklady

K výdejům či příjmům lze připojovat vedlejší náklady jako třeba práce s čištěním či přípravou materiálu.

pujcovna naradi-program rezervace sklad

Rezervace

Materiál je možné rezervovat a to už od vzniku prvotní nabídky.

Podrobný přehled funkcí

 • Evidence odběratelů
  • Adresy, místa určení, kontakty
  • Dlužníci
  • Pošta
  • Možnost zvláštních sazeb pro jednotlivé odběratele
 • Evidence materiálu
  • Ceník zahrnující prodejní ceny, skupiny zboží, procenta pronájmů, plochu bednění, hmotnost
  • Fotodokumentace jedntolivých položek
  • Evidenční karty - možnost evidence konkrétních kusů
  • Sledování revizí
 • Agenda Nabídky
  • Skupiny nabídek
  • Vytvoření nabídkového listu včetně kalkulace
  • Možnost zarezervování materiálu pro případ realizace
  • Kopírování nabídek či automatické převedení do zakázky
  • Možnost upozornění skladníka na realizaci nabídky
 • Agenda Zakázky
  • Zpracování zakázek, evidence a tisk.
  • Evidence materiálu a sledování aktuálního stavu i historie pohybů
  • Snadné vystavení výdejky či příjemky
  • Možnost připojení vedlejších nákladů
  • Možnost změny výše či pozastavení nájemného v průběhu realizace zakázky
  • Průběžná fakturace v libovolném období (týden, měsíc, ...)
  • U dlouhodobých pronájmů dva druhy sazeb např.: do 30 dnů / nad 30 dnů
  • Velké množství reportů a statistik - pro jednotlivé zakázky i hromadně
 • Agenda Objednávky
  • Evidence objednávek odběratelů
  • Zobrazení připojených nabídek a zakázek
  • Možnost připojení libovolných dokumentů (např. naskenované originály)
 • Agenda Doklady
  • Evidence všech pohybů na zakázkách - tj.skladová evidence na jednotlivých skladech.
  • Představuje zpracování pohybu (odkud kam) přesně podle potřeb zákazníka, eviduje se množství u jednotlivého zboží.
  • Každý sklad a dále každá zakázka funguje jako samostatný podsklad a je možno kdykoliv zjistit stav v libovolném skladu nebo na libovolné zakázce.
  • Je možno převádět zboží odkudkoliv kamkoliv, je tedy možno evidovat pohyby jako : příjem do systému, výdej ze systému, převody, zápůjčky, vrácení ze zápůjčky
 • Agenda Rezervace
  • Je evidováno rezervované zboží, přehledy rezervace, uvolnění neaktuální rezervace
  • Automatické vyhodnocení požadavku naplní volné zboží do rezervace
  • Možnost automatické rezervace při přesunu nabídky do stavu realizace
 • Webové rozhraní (není součástí programu)
  • Na skladovou evidenci lze napojit webové rozhraní pro zákazníky či zaměstnance
  • Náhled na aktuální stav zakázek, vystavené doklady, nabízený sortiment zboží atd.
  • Responzivní design - lze snadno prohlížet na PC i mobilu
 • Obecné vlastnosti programu
  • Zápůjční sklad lze snadno propojit s programem Company Manager a dalšími programy z portfolia Com-Sys Software pro maximální efektivitu práce.
  • Libovolné množství evidovaných zákazníků programu
  • Zálohování dat a obnova dat
  • Velmi podrobné nastavení přístupových práv uživatelů
  • Načtení kurzovního lístku ČNB
  • Všechny tiskové výstupy je možno tisknout na tiskárnu, obrazovku nebo ve formátu DOC, HTML, PDF, XLS, CSV,BMP, TIF, JPG, GIF, TXT.
  • Protokolování a autorizování dokladů
  • Podpora odeslání dokladů e-mailem (vydané faktury, dodací listy...)
  • Možnost zaúčtovat data a odeslat účetní deník e-mailem
  • Podpora hospodářského roku
  • Upozornění: Všechny zmíněné funkce nemusí být dostupné v obou verzích (SQL verze / verze s lokálně uloženými daty)