Aktuality

PAMWIN - Nová verze programu 07/2021  

29.07.2021

Vydáváme novou verzi programu PAMwin 7/2021.

Jsou zde doplněné změny týkající se zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Z konečného znění zákona vyplývá, že zvýšené částky daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě uplatněné v konkrétních mzdách za jednotlivé měsíce se v roce 2021 měnit nebudou !! Zvýšené částky se uplatní zpětně až v ročním zúčtování za rok 2021.

Dále je do programu doplněno automatické krácení nároku na dovolenou při dlouhodobé nepřítomnosti.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení.

Seznam změn naleznete online zde . Změny platící pro mzdy v roce 2021 jsou popsány také  zde ve formátu PDF.

MANW - byl zrušen parametr SLEVA_0  

20.07.2021

Pro nadbytečnost byl zrušen parametr SLEVA_0, který zakazoval slevu na řádku faktury s nulovou sazbou DPH. V případě potřeby ho lze nahradit řádkovou slevou v rozpisu faktury, kde u daného zboží vyplníte "0".

MANW - nová verze Hromadného tisku a odeslání vydaných faktur  

13.07.2021

Připravili jsme pro Vás novou vylepšenou verzi hromadného tisku vydaných faktur a jejich odeslání e-mailem.

Hromadný tisk a odeslání faktur obsahuje podrobné filtry pro výběr konkrétních čísel faktur pro tisk nebo odeslání, výběr typu tisku faktury (př. aktuální faktura/ faktura v cizí měně bez Kč), jaké soubory se budou vytvářet (př. faktury pro každou organizaci do jednoho PDF) a nastavení pro odeslání (př. e-maily po organizacích + skrytá kopie pro Vaši účetní, nastavení textu e-mailů atp.).

Podrobný popis naleznete zde nebo v příručce.

PUW - Souvztažnost zaúčtuj - nově klávesová zkratka CTRL+O  

07.07.2021

Z technických důvodů byla v Účetním deníku změněna klávesová zkratka pro funkci Souvztažnost zaúčtuj na CTRL + O.

Newsletter 07/2021 OSS  

01.07.2021 NL07/2021 OSS

JUW - Automatická příloha při odesílání vydané faktury mailem  

15.06.2021

Nově se při odesílání faktury e-mailem z formuláře vydané faktury (tlačítko na kartě FV) jako příloha odešlou také dokumenty ze záložky Foto+Dokument, jejichž popis začíná slovem „Příloha“.

Podrobný popis naleznete: Novinky JUW2021 nebo v příručce

MANW, PUW, PAMwin a JUW - Uživatelské výpisy  

10.06.2021

Nově jsme pro Vás přepracovali univerzální modul Uživatelské výpisy sloužící k tisku vybraných informací z libovolné tabulky. Tabulku (soubor) si můžeme představit jako rozsáhlou tabulku, kde jedna věta je řádek tabulky a jedna položka je jeden sloupec tabulky. Uživatelské výpisy nám umožní vybrat, které řádky a sloupce tabulky se budou tisknout. Otevřete je tlačítkem .

Je možné přepínat mezi dvěma režimy:

  1. režim Tisk - nabídne tisky definované a uložené v agendě, odkud Uživatelské výpisy otevřete.
  2. režim Návrh - umožňuje definovat vlastní Uživatelské výpisy.

Newsletter 06/2021 Práce s přílohami  

01.06.2021 NL06/2021 Přílohy

MANW - Nový import z banky ČSOB xml  

06.05.2021 Nově máte možnost výpisy z banky ČSOB importovat i ve formátu xml.

JUW - Zjednodušené přecházení mezi souvisejícími doklady  

04.05.2021 Připravili jsme pro Vás nový zjednodušený systém přecházení mezi souvisejícími doklady/agendami (př. faktura přijatá - její rozpis v deníku DPH - adresa dodavatele atp.). Je možné mít otevřených více provázaných dokladů najednou, plynule mezi nimi přecházet a dělat v nich úpravy.

Popis naleznete novinky JUW 2021

Newsletter 05/2021  

03.05.2021 NL05/2021

MANW, PUW a JUW - Agenda Dávka/ Dávkový tisk  

30.04.2021
Agenda Dávka/ Dávkový tisk umožňuje nastavení tisku, uložení a odeslání více dokumentů najednou. Například, pokud pravidelně (př. každý měsíc) tisknete různé přehledy, tak se v příslušném pořadí nastaví a uloží v agendě Dávka a příště pak vytisknou jedním tlačítkem všechny najednou.  

Podrobnosti naleznete v: novinky MANW 2021, PUW 2021 a JUW 2021

MANW - Novinky v tisku Upomínek  

28.04.2021 1) Označení firem, které se nebudou nikdy upomínat
2) Možnost upomínat pouze faktury s určitým způsobem úhrady
3) Možnost nastavení povoleného počtu dnů prodlení pro způsob platby

Nově se do kandidátů na upomínky dostanou pouze faktury, které mají prodlení po splatnosti větší než je prodlení nastavené v adrese nebo ve způsobu úhrady. Pokud zde žádné omezení na prodlení nastaveno není, výběr kandidátů se řídí obecnými filtračními podmínkami, které jsou nastavené ve formuláři pro Upomínky.

Podrobný popis naleznete: novinky MANW 2021

Kompletní zpracování upomínek viz příručka

MANW- Řízení výběru e-mailových adres  

21.04.2021
Nově můžete nastavit odesílání různých dokladů na odlišné e-mailové adresy pomocí číselníku pro výběr e-mailových zpráv. Číselník se využívá pro odesílání Vydaných faktur, Tisků ze skladu (výdejka, dodací list, balící list) a při automatizovaném zpracování zakázek.

Podrobný popis nastavení naleznete: novinky MANW 2021

JUW- Tisky DPH za určité ohraničené období  

20.04.2021 Nově v Daňové evidenci přibyla možnost vytvoření výkazů DPH, Souhrnného hlášení a Kontrolního hlášení pouze za určité ohraničené období například kvůli fúzi/ štěpení firmy nebo v souvislosti s úmrtím.

Podrobný postup naleznete zde: Změny JUW 2021

PAMWIN - evidence samotestování COVID  

15.04.2021 Vydáváme novou verzi programu PAMwin  

Je zde doplněna možnost evidovat pracovníky, kteří byli testováni na COVID. 

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .
 
Seznam změn naleznete online . Změny platící pro mzdy v roce 2021 jsou popsány také  zde ve formátu DOC .

MANW, JUW- Poznámka na kartě faktury  

15.04.2021 Nově v agendách Vydané faktury a Přijaté faktury přibylo pole poznámka, které slouží pro interní poznámky uživatele.
V programu Company Manager v agendě Přijaté faktury se pole poznámka tiskne na všechny typy likvidačních listů.

Podrobný popis naleznete: novinky MANW 2021 a JUW 2021

MANW, PUW, JUW, MAJW a Docházka - nové demoverze programů  

09.04.2021 Připravili jsme pro Vás nové aktuální demoverze našich programů Company Manager, Podvojné účetnictví, Daňová evidence, Evidence majetku a Docházka. Demoverze jsou ke stažení na webové stránce příslušného programu. Můžete si na nich zdarma vyzkoušet, jak program vypadá a funguje.

MANW- nová statistika Fakturované zboží  

08.04.2021 Statistika ukazuje, jaké zboží a za jakou cenu bylo danému odběrateli fakturováno. Ukazuje datum, cenu (v Kč i cizí měně), množství atp. Můžete ji spustit z agendy Zakázky, agendy Vydané faktury a z rychlého rozpisu zakázky.

Popis naleznete novinky MANW 2021

MANW- Číselník Řady dokladů- implicitní souvztažnost  

08.04.2021
Do číselníku Řady dokladů přibylo nové pole "Vztah implicitní" pro nastavení implicitní souvztažnosti (v rámci agendy) pro danou řadu dokladů.

Popis naleznete novinky MANW 2021

Newsletter 04/2021  

01.04.2021 NL04/2021

MANW - Na vydaných fakturách placených dobírkou/ kartou online se netiskne QR platba  

25.03.2021
Na faktuře vydané se u způsobů platby D (dobírka) nebo X (placeno kartou) tiskne pouze QR faktura nebo nic.

Popis možností nastavení naleznete novinky MANW 2021

Omluvte, prosím, omezení provozu našeho serveru 26.3.2021 mezi 15. a 17. hodinou.  

25.03.2021
26.3.2021 Technická odstávka serveru cca 15,00-17,00 hod.

MANW - Nové tlačítko pro sečtení počtu vět v tabulce  

25.03.2021
V programu přibylo nové tlačítko pro sečtení počtu vět odpovídajících nastavenému filtru. Najdete ho v různých agendách př. Zakázky, Přijaté faktury, Vydané faktury, Adresy nebo Pokladna.

Popis naleznete novinky MANW 2021

MANW- Zjednodušené přecházení mezi provázanými doklady  

25.03.2021 Připravili jsme pro Vás nový zjednodušený systém přecházení mezi souvisejícími doklady (př. zakázka - příslušná - faktura vydaná - výdejka - ceníková karta položky atp.). Spolu-souvisejících dokladů můžete mít otevřených více najednou a plynule mezi nimi přecházet.

Popis naleznete novinky MANW 2021

MANW, JUW- Možnost automatické archivace odeslaných pdf dokumentů  

25.03.2021 Nově jsme pro Vás připravili možnost nastavit si automatickou archivaci pdf dokumentů odeslaných z programu (př. vydaných faktur, příjemek, výdejek, dodacích listů atp.) a jednoduché zobrazení odeslaného dokumentu z karty dokladu.

Popis možností nastavení naleznete novinky MANW 2021 a JUW 2021

MANW, PUW a JUW- Zjednodušení oboustranného tisku  

25.03.2021 Postup nastavení oboustranného tisku bez otevírání dialogového okna tiskárny naleznete zde: Změny MANW 2021, PUW 2021 a JUW 2021

MANW, JUW- Protokolování e-mailů  

25.03.2021 V programech přibyla možnost ukládat do protokolu data o e-mailech odeslaných z programu. Můžete si pak kdykoli zobrazit podrobnosti o odeslaných sestavách.

Popis naleznete zde: novinky MANW 2021 a JUW 2021

MANW, PUW, JUW- Zobrazení protokolů servisních úloh atd.  

25.03.2021 Nově si můžete kdykoli zobrazit i protokoly o servisních úlohách, záloze dat, mazání vět atp.

Podrobnosti naleznete v kapitole Ostatní protokoly v novinky MANW 2021, PUW 2021 a JUW 2021

PAMWIN - Karanténní příplatek - Příloha k žádosti  

24.03.2021 Vydáváme novou verzi programu PAMwin  

Je zde upraveno generování přílohy k žádosti nového typu karantény tak, aby se do přílohy správně přenášela informace o způsobu platby.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .
 

PAMWIN - Nová verze programu 03/2021 - Karanténní příspěvek  

21.03.2021 Vydáváme novou verzi programu PAMwin 3/2021.
Je zde doplněna možnosti pracovat s karanténním příspěvkem. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .
Seznam změn naleznete online . Změny platící pro mzdy v roce 2021 jsou popsány také  zde ve formátu DOC .

PAMWIN - Připravujeme novou verzi - karanténa  

19.03.2021 Začátkem příštího týdne bude připravená nová verze programu PAMWIN. Bude zde zpracovaná problematika týkající se karanténních příspěvků. Tato verze bude řešit evidenci nepřítomnosti typu karanténa s příspěvkem, automatický výpočet maximálního možného příspěvku a také všechny tisky a formuláře s tím spojené.

MANW, PUW a JUW- Záloha a obnova: možnost použít SFTP  

24.02.2021 Nově je možné při záloze a obnově dat možné použít šifrovanou komunikaci se serverem SFTP. Podrobný postup naleznete zde: Změny MANW 2021, PUW 2021 a JUW 2021

PUW- Úprava generování xml souboru Rozvahy do již existujícího výkazu  

19.02.2021 v návaznosti na úpravu stávající verze Taxedit.

JUW - Použití pevného kurzu cizí měny v peněžním deníku (a běžného ve fakturách)  

10.02.2021 Nově jsme pro Vás připravili možnost použít pevný roční kurz cizí měny v peněžním deníku a současně běžný kurz ve fakturách pro účely DPH.

Podrobný postup naleznete zde: Změny JUW 2021

PAMWIN - optimalizace rychlosti agendy mzdy  

09.02.2021 V agendě Mzdy byla optimalizovaná rychlost programu, při vlastním zpracování konkrétní mzdy pracovníka. Odstranění opakovaných vnitřních přepočtů.
Nová verze programu je pro registrované uživatele připravena v sekci ke stažení.  

MANW, PUW a JUW- Prominutí DPH na respirátory od 3.2.2021 do 3.4.2021  

04.02.2021
V programech jsme zavedli samostatnou daňovou informaci pro vstup (Di 110 = přijaté plnění prominutá daň) a pro výstup (Di 220 = dodání zboží prominutá daň). Hodnota (základ daně) uskutečněného plnění se uvádí v řádku 26 přiznání k DPH.

Newsletter 02/2021  

04.02.2021 NL02/2021

PAMWIN - Potvrzení o příjmech vzor č.29  

29.01.2021 Do programu PAMWIN bylo doplněno Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění pro rok 2021 vzor č. 29

PAMWIN - Doplnění práce s čerpanou dovolenou  

28.01.2021 Do programu bylo doplněno několik vylepšení týkající se práce s dovolenou. Jedná se zejména o upravený výpočet čerpané dovolené. Automatický dopočet hodin dovolené, při při úpravě počtu dnů čerpané dovolené a . úpravu vzhledu výplatní pásky - doplnění informace o zbývající dovolené i ve dnech. 

MANW- Dobropisy, texty důvodů vystavení  

18.01.2021 Přibyla nová možnost připravit si texty důvodů vystavení dobropisů k výběru, které se pak tisknou na Opravný daňový doklad.

Popis naleznete novinky MANW 2021.
Kompletní zpracování dobropisu naleznete zde.

JUW - Upomínka s QR platbou   

18.01.2021 Připravili jsme pro Vás možnost odeslání upomínky obsahující QR platbu, pro maximální zjednodušení úhrady Vaší pohledávky po splatnosti.

Popis změn najdete zde: Změny JUW 2021
Kompletní zpracování upomínek naleznete zde.

MANW, PUW a JUW- Velká Briánie  

18.01.2021 Velká Británie již není součástí Evropské unie! Po stažení nových verzí programy podle datumu samy vyhodnotí, zda pro daný případ Velká Británie je zemí EU nebo 3. země.

MANW, JUW kopie faktury z loňského roku  

13.01.2021 Byla přibyla nová možnost udělat kopii přijaté faktury z loňského roku.
Podrobný postup vytvoření kopie faktury přijaté/vydané z loňského roku pro JUW a MANW naleznete  zde

PAMWIN - Nová verze programu pro rok 2021  

11.01.2021 Vydáváme novou verzi programu PAMwin 1/2021.
Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .
Seznam změn naleznete online . Změny platící pro mzdy v roce 2021 jsou popsány také  zde ve formátu DOC .

Newsletter 01/2021  

06.01.2021 NL01/2021

Evidence majetku- mimořádné odpisy  

05.01.2021 U některých majetků pořízených v roce 2020 a 2021 je možné uplatnit mimořádné daňové odpisy.

Majetek zařazený v první odpisové skupině si může poplatník odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom může poplatník uplatnit odpisy až do výše 60% vstupní ceny.

V nové verzi programu je možné mimořádné odpisy použít. Postup naleznete zde

Zobrazení aktualit v našich programech  

04.01.2021 Nově je možné zobrazit si Aktuality a novinky přímo v našich programech. 

Podrobný popis naleznete zde

Uzavření starého a zahájení nového roku. MANW,JUW,PUW,PAMWIN  

30.12.2020
Připravili jsme pro Vás stručnou informaci jak zahájit v našich programech práci v novém roce.


Podrobnosti najdete v příručce online  pro jednotlivé programy.

PAMWIN - připravujeme verzi pro rok 2021  

30.12.2020 Novou verzi programu PAMwin pro rok 2021 máme připravenou, ale stále čekáme na upřesnění parametrů. 
Jakmile bude v této věci jasno, zpřístupníme novou verzi všem registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o pravidelných aktualizacích. 
Předpokládaný termín nové verze je 10.1.2021