Aktuality

MANW - Pokladna - barevné označení dokladů v seznamu   

18.05.2022

V seznamu jsou nově barevně označeny doklady, u kterých:

 1. Datum dokladu neodpovídá období v dokladu -> oranžově

 2. Datum nepatří do roku nastaveného na hlavní obrazovce -> červeně

Podrobný popis naleznete v novinky MANW 2022 nebo v příručce.

MAJW - Zvýšení počtu let možného přerušení odepisování  

10.05.2022

Na kartě dlouhodobého majetku se zvýšil počet polí pro Přerušení odepisování.

Zadávají se jednotlivé roky, v nichž má být přerušeno daňové odpisování majetku, tj. v určených letech budou daňové odpisy nulové.

Podrobný popis naleznete v novinky MAJW 2022 nebo v příručce.

Newsletter 05/2022  

09.05.2022 NL05/2022

MANW - Agenda Zásilky - nové exporty pro dopravce (Mall Delivery, 123 Kurýr, Alza a API PPL), vylepšené vyhledávání a trasování zásilek  

06.05.2022

Agenda Zásilky slouží pro podporu posílání zásilek dopravcem. Hromadný podací arch je možné exportovat přímo dopravci. Například Česká Pošta (balík do ruky nebo na poštu), Zásilkovna, DPD, PPL, GLS, Uloženka, TopTrans, In Time atd.

 • Nově je možné exportovat podací arch dopravcům Mall Delivery, 123 Kurýr, Alza a API PPL.

 • Vylepšení formuláře Vyhledávání zásilek.

 • Možnost propojení s webem některých dopravců a sledování zásilky (př. PPL, DPD, Zásilkovna). Tlačítko na záložce Zásilky nebo ve formuláři vyhledávání zásilek.

Podrobný popis naleznete v novinky MANW 2022.

MANW - Videonávod Automatické okontování výpisů při importu z banky  

06.05.2022

Principem kontace je přiřadit k číslu běžného účtu, na který peníze odešly, číslo účtu MD v agendě banka při importu výpisu z banky.

V agendě banka se do záložky Kontace výpisů zkopíruje číslo bankovního účtu, ze kterého/kam částka odešla a zapíše příslušný účet MD/dal a text.

Při importu bankovního výpisu se pak do řádků, které nejsou úhradami, automaticky vyplňují čísla účtů MD/DAL ze záložky Kontace výpisů.

Viz a příručka.

Automatické okontování výpisu v kombinaci s automatickým párováním celého výpisu při importu (viz novinky MANW 2022) umožňuje výrazné zrychlení zaúčtování Bankovních výpisů.

MANW - Nové parametry pro import bankovního výpisu  

03.05.2022

Horní lištové menu Služby -> Nastavení parametrů

Parametr: IMPOBU_UHR_AUTO - při nastavení na Ano dojde po importu výpisu běžného účtu rovnou automatickému párování úhrad. Proběhne automaticky funkce Páruj celý výpis, aniž byste museli mačkat spouštěcí tlačítko .

Parametr: PAR_CAST_RADY_F - Do parametru se vyplňují řady dokladů, ve kterých chceme automaticky párovat i částečné úhrady, u kterých jsme si jisti importovaným číslem faktury/variabilním symbolem a páruje se jich víc s jednou fakturou.

Podrobný popis naleznete v novinky MANW 2022 nebo v příručce.

PAMWIN - Oznámení o ukončení pracovního poměru  

03.05.2022
 1. Pokud se zakládá oznámení o ukončení pracovního poměru a nebude existovat mzda v měsíci, který odpovídá datumu ukončení pracovního poměru, tak se zobrazí upozornění na tuto situaci a průměrná čistá mzda se stanoví z poslední existující mzdy.

 2. V oddíle "9. Informace pro podporu v zaměstnanosti" je na údaji "Průměrný čistý měsíční výdělek" doplněna možnost stisknout klávesu "F1", která se pokusí aktualizovat tento údaj podle mzdy v měsíci ukončení pracovního poměru

PAMWIN - Úprava tisku Prezenční listina  

26.04.2022

V sadě tisků "Personalistika" byl upraven tisk "Prezenční listina"

 • Nově je zde sloupec pro zapsání datumu
 • Nově je zde možnost tisknout víceřádkový text do záhlaví tohoto tisku, který si může uživatel před tiskem volně vyplnit

Nefunkčnost serveru finanční správy při načítání Kontrolního hlášení  

22.04.2022

Na serveru Finanční správy se vyskytl problém s načítáním xml souborů Kontrolního Hlášení. Tento problém se dá obejít načtením souboru přes elektronická podání na Mojedane.cz.

V aktuální verzi programu jsme tuto stránku nastavili jako výchozí. Stačí tedy nainstalovat aktuální verzi programu.

Pokud nemáte možnost instalovat novou verzi programu, můžete si nastavit parametr URL_DAN_PORTAL Odkaz na www-Daňový portál na hodnotu https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo/formulare?nacteni=1

Podrobný popis naleznete v: novinky PUW 2022 a JUW 2022

PAMWIN - Úprava exportu oznámení o nástupu  

06.04.2022

V programu PAMWIN byl upraven export nového formuláře "Oznámení o nástupu do zaměstnání" - kód pro označení pohlaví byl upraven tak aby správně procházel do nového formuláře.

Newsletter 04/2022  

04.04.2022 NL04/2022

PAMWIN - Nová verze programu  

01.04.2022

Vydáváme novou verzi programu PAMwin 2. čtvrtletí 2022.

Seznam nejdůležitějších změn:

Podrobný popis změn naleznete v: PAMwin 2022 online nebo ve formátu PDF.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení.

JUW - Klávesová zkratka "Ctrl + h"  

29.03.2022

Nová klávesová zkratka Ctrl + h v Peněžním deníku, která nabídne k úhradě nezaplacené Vydané faktury a po výběru řádek (řádky) úhrady kompletně vyplní a rozúčtuje. Z označeného řádku peněžního deníku funkce převezme datum, řadu dokladů a číslo dokladu. Po zaúčtování úhrady znovu otevře k výběru další neuhrazené Vydané faktury.

Tato funkce umožňuje velmi rychlé zaúčtování mnoha řádků s úhradami například při zaúčtování bankovních výpisů.

V Peněžním deníku existují i další klávesové zkratky pro v vkládání nových řádků dokladu (v bance nebo pokladně) jako úhrady Vydané faktury nebo záznamu z agendy Ostatní závazky a pohledávky. Shrnutí těchto klávesových zkratek viz nebo v příručce.

Podrobný popis novinek v programu Daňová evidence naleznete v: JUW 2022

MANW - Výběr oblíbených typů Importů  

21.03.2022

Program Company Manager nabízí mnoho různých typů importů (Služby-Servis -> Import). Pro zjednodušení výběru správného typu Importu jsou importy rozděleny podle agend, kam se bude soubor Importovat. Tlačítkem je možné zvolit oblíbené typy importů pro jednotlivé agendy (typy importů, které používáte označte ). Při zaškrtnutí se pak nabízejí v jednotlivých agendách pouze oblíbené typy importů. Pokud ve zvolené agendě není označený žádný typ importu jako oblíbený, pak se nabízejí k výběru všechny typy importů pro danou agendu.

Podrobný popis naleznete v novinky MANW 2022 nebo v příručce.

MAJW - Částečné vyřazení částečně odepsaného majetku  

16.03.2022

V evidenci Dlouhodobého majetku na záložce Technické zhodnocení jsme nově přidali sloupec Změna vstupní ceny účetní. Tento údaj se vyplní při vyřazení majetku, který už byl částečně odepsaný. V případě, že je "Změna VC účetní" vyplněna, má v tiscích účetních odpisů přednost ve sloupcích tisku "Zvýšená VC účetní" a "Účetní oprávky celkem".

Podrobný popis naleznete v příručce.

MANW - Tlačítko Informace o ceně  

01.03.2022

Nově jsme na různá místa v programu umístili tlačítko = Informace o ceně, které otevře přehlednou tabulku s cenami vybrané značky zboží a cenovými výjimkami pro danou značku a organizaci. Tlačítko obvykle naleznete vedle tlačítka = Info o zboží (počty kusů a jejich umístění na skladech atp.). Tlačítka naleznete ve Vydaných fakturách (rozpis, v rychlém rozpisu při vkládání řádků do rozpisu faktury), Nabídkách (rozpis, rychlý rozpis), Zakázkách (rozpis, rychlý rozpis) a ve Výdejkách (rozpis výdejky a při vkládání zboží do výdejky).

Podrobný popis naleznete v novinky MANW 2022.

Newsletter 03/2022  

01.03.2022 NL03/2022

PAMWIN - Nový tisk: Seznam výplatních pásek  

25.02.2022

Do programu byla doplněna možnost tisknout seznam výplatních pásek ve formě podpisového archu s novou možností třídit tiskový výstup podle čísla střediska a příjmení pracovníka. Tisk Seznam výplatních pásek slouží například k podepisování při předávání výplatních pásek.

Agenda Mzdy -> tisk Výplatní páska ->Seznam výplatních pásek

Podrobný popis naleznete v: novinky PAMwin 2022

JUW - Videonávod: Součtové rychlé klávesy v peněžním deníku  

24.02.2022

V peněžním deníku je možné pomocí rychlých kláves zobrazit například celkové příjmy a výdaje v hospodaření a jejich rozdíl, tedy zisk (základ pro výpočet daně), nebo součty za příjmy a výdaje po jednotlivých účtech podle účetní osnovy atp. Připravili jsme pro Vás s použitím součtových rychlých kláves v peněžním deníku.

Podrobně viz nebo příručka.

PAMWIN - Exekuce - paušální náhrada nákladů  

23.02.2022

Do programu byla doplněna možnost strhávat paušální náhradu za zpracování exekucí, tak jak to umožňuje vyhláška č.517/2021 Sb. Zaměstnavatel má vůči zaměstnanci nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy. Náhradu je možné uplatnit pouze na nové exekuce od 1.1.2022. Výše náhrady za měsíc může být maximálně 50 Kč nebo nižší, podle pravidel stanových v zákoně č. 286/2021 Sb. Paušální náhradu vázanou na konkrétního pracovníka je v programu možné nastavit zavedením speciální exekuce. Na kartě této exekuce zaškrtnete .

Podrobný popis naleznete v: novinky PAMwin 2022

MANW - Vkládání kódu předmětu plnění do přijatých faktur s přenesenou daňovou povinností  

21.02.2022

Při vkládání přenesené daňové povinnosti (Reverse Charge) do rozpisu přijaté faktury tlačítkem se otevře formulář, ve kterém vyberete příslušné daňové informace a nově můžete vložit i kód předmětu plnění do pole . F1 ukáže nápovědu na výběr.

Podrobný popis naleznete v novinky MANW 2022 nebo v příručce.

Uživatelské výpisy - zobrazené položky, součty  

18.02.2022

V Uživatelských výpisech režim Návrh nově naleznete na záložce „Položky“ pole Netisknout v detailu položky a Nepočítat součty pro číselné položky.

Netisknout v detailu položky - F1 nabídne na výběr sloupce z výběru obsahující čísla. U vybraných sloupců se nebude tisknout součet (př. nemá smysl sčítat čísla dokladů, zakázek, souvztažností atp.).

Nepočítat součty pro číselné položky - F1 nabídne všechny sloupce z Výběru, které zůstanou v datech, ale vybrané sloupce se nebudou tisknout. V datech mohou být potřeba například kvůli tomu, že jsou obsaženy ve výpočtu kalkulovaného sloupce.

Podrobný popis naleznete v: příručce nebo v: novinky MANW 2022, PUW 2022 a JUW 2022

MANW - Export aktuální výdejky  

09.02.2022

Nově jsme pro Vás přepracovali a zjednodušili funkci Export aktuální výdejky (klávesová zkratka Alt + F5)

Jednou z možností příjmu na sklad je Export výdejek, který umožní automaticky převést zboží, z jednoho skladu do druhého skladu. Z jednoho skladu se vydává - výdejky a ve druhém se přijímá – příjemky.

Nejčastěji se používá převod ze skladu na sklad, kdy jsou oba sklady vedeny v programu Company Manager. Sklady mohou být i v různých zákaznících programu.

Podrobný popis naleznete v novinky MANW 2022 nebo v příručce.

Rychlý tisk a export tabulky podle nastaveného filtru  

07.02.2022

Na záložce seznam si uživatel může často nastavit filtr nebo i pořadí sloupců v gridu. Pak by takto vybranou tabulku chtěl rychle vytisknout, aniž by musel výběr složitě tvořit. Umožní mu to nová funkce spuštěná klepnutím pravého tlačítka myši na tlačítko (uživatelské výpisy), (počítadlo řádků), klávesová zkratka Alt + F9 nebo horní lištové menu Tabulka -> Tisk tabulky podle gridu.

Tabulka zobrazená podle nastaveného filtru se otevře v Uživatelských výpisech, kde ji můžete ihned vytisknout , převést do pdf , excelu nebo poslat e-mailem .

Podrobný popis naleznete v: novinky MANW 2022, PUW 2022 a JUW 2022 nebo v příručce

Newsletter 02/2022  

07.02.2022 NL02/2022

Uživatelské výpisy – nové tlačítko „Plné >“  

06.02.2022

V Uživatelských výpisech režim Návrh nově naleznete na záložce „Položky“ tlačítko . Tlačítko zařadí do vybraných položek pouze ty sloupce dané tabulky, které obsahují nějakou hodnotu.

Podrobný popis naleznete v: příručce nebo v: novinky MANW 2022, PUW 2022 a JUW 2022

PUW, JUW - Import faktur ve formátu Pohoda.xml a Money.xml  

02.02.2022

Nově je možné do podvojného účetnictví a daňové evidence importovat faktury ve formátu Pohoda.xml a Money.xml. Importy fungují například i pro import faktur ze Shoptetu.

Importy naleznete ve: Služby – Servis -> Import účetního deníku (PUW)/ Import (JUW)

Podrobný popis naleznete v: novinky PUW 2022 a JUW 2022

MANW - Přijaté faktury – datumu původního vystavení  

01.02.2022

Na kartě přijaté faktury je možné do pole „Den_sl“ (= den služby) vyplňovat datum původního vystavení přijaté faktury. Pokud je na přijaté faktuře vyplněn den služby, tiskne se v agendě Banka do dohody o kompenzaci (má přednost jako den vystavení).

Podrobný popis naleznete v: novinky MANW 2022

MANW a JUW - Upomínky - přikládání pdf upomínaných faktur  

31.01.2022

Při tisku upomínek s odesláním e-mailem je nově možné přikládat pdf upomínaných faktur. Podmínkou je mít nastavené ukládání pdf vydaných faktur při jejich tisku/ odeslání e-mailem. Ve formuláři tisku upomínek pak zaškrtněte .

Podrobný popis naleznete v: Upomínky - přikládání pdf upomínaných faktur nebo v: novinky MANW 2022 a JUW 2022

Úprava DI souvisejících s prominutou daní  

24.01.2022

V souvislosti s vykazováním DPH s ohledem na prominutou daň za elektřinu a plyn na straně dodavatele a odběratele v běžném režimu a v režimu přenesené daňové povinnosti jsme zavedli nové DI a upřesnili některé stávající.

 • DI 110 pro příjemce v běžném režimu - beze změn, nikam se nepromítne
 • nová DI 111 pro příjemce v režimu RC, daňová povinnost 0% do řádku 26 a do řádku 51 s nárokem na odpočet
 • nová DI 127 pro dodavatele v režimu RC, do řádku 25
 • DI 210 pro dodavatele v běžném režimu, započte se do řádku 26 přiznání - upraven jen text

PAMWIN - Přehled o výši pojistného  

19.01.2022

Do programu byl doplněn formulář ČSSZ "Přehled o výši pojistného" vzor PVPOJ_2021 V.1.03 I/2022

Úprava se týká i generování tohoto formuláře v XML a jeho načítání na portál ČSSZ

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je aktuální upgrade programu připraven v sekci ke stažení.

PAMWIN - Výpočet daně a daňového zvýhodnění  

12.01.2022

Důležitá aktualizace

Do programu byl doplněný upravený formulář "Výpočet daně a daňového zvýhodnění pro rok 2021" vzor 26

V souvislosti s tím byl upraven i vzhled a naplnění údajů v agendě "Výpočet daně daňového zvýhodnění - zaměstnanci"

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je aktuální upgrade programu připraven v sekci ke stažení.

PAMWIN - nová verze pro rok 2022  

10.01.2022

Vydáváme novou verzi programu PAMwin 1/2022.

Seznam nejdůležitějších změn:

 • Zvýšení minimální mzdy

 • Daňová sleva na pracovníka

 • Daňové zvýhodnění na děti pro rok 2022

 • Maximální vyměřovací základ pojistného

 • Redukční hranice pro výpočet nemocenské

 • Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za pracovní neschopnost

 • Oznámení zaměstnanců ZPS

 • Exekuce – úprava normativních nákladů na bydlení

 • Chráněná dílna

 • Daňové formuláře

Podrobný popis změn naleznete v: PAMwin 2022 online nebo ve formátu PDF.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení.

Newsletter 01/2022  

10.01.2022 NL01/2022

MANW a JUW - Označení dokladů s přílohou v seznamu  

07.01.2022

Nově jsou doklady v agendě Vydané faktury, Přijaté faktury, Pokladna (MANW) a Úkoly(JUW), které mají přílohu, na první pohled odlišitelné v seznamu. Ve sloupci číslo dokladu („č.“) je pole podbarveno zeleně .

Podrobný popis naleznete v: novinky MANW 2022 a JUW 2022

MANW - Novinky Intrastat 2022  

04.01.2022

Intrastat je doplňkový modul, který není součástí základní dodávky programu. Slouží pro statistiku obchodování mezi členskými státy Evropské unie viz příručka Intrastat.

Novinky Intrastat 2022:

 1. Možnost načíst nový vzorový číselník Transakcí platný od 1.1.2022

 2. Možnost podání zjednodušeného výkazu

 3. Nové formuláře výkazů Přijetí a Odeslání zboží r. 2022

Podrobný popis naleznete v: novinky MANW 2022

Český statistický úřad - novinky Intrastat

Nové příručky a demoverze programů  

04.01.2022

Připravili jsme pro Vás nové aktuální příručky a demoverze našich programů.

Demoverze jsou ke stažení na webové stránce příslušného programu (tlačítko vpravo nahoře). Můžete si na nich zdarma vyzkoušet, jak program vypadá a funguje: Company Manager, Podvojné účetnictví, Daňová evidence, Personalistika a mzdy, Evidence majetku, Docházka, Prodejna, eÚčtenky a Zápůjční sklad.

MANW - Zablokování odběratele  

22.12.2021

Nově je možné organizace označené na kartě adresy jako blokovat. Omezeny jsou agendy Vydané faktury, Zakázky, Příjem – Výdej (Výdejky). Do dokladů nelze vkládat Organizace označené jako neplatiči. Do již existujících dokladů pro dané organizace nelze vkládat další řádky do rozpisu. Nelze použít funkce z horního lištového menu, které vedou ke vzniku blokovaných dokladů (př. Faktura -> Výdejka, Zakázka -> Faktura, F5 - kopie dokladu atd.)

Pro blokování neplatičů nastavte parametr „Zapnout blokování neplatičů“ (BLOK_NEPLATIC) na Ano.

Podrobný popis naleznete v: novinky MANW 2021.

PUW, JUW, MANW - Zahájení roku 2022  

21.12.2021

Nezapomeňte se připravit na konec roku, uzavření skladů, příprava číselníků do nového roku a další.

Podrobný postup zahájení roku 2022 v Podvojném účetnictví, Daňové evidenci a Company Manageru naleznete v článku Zahájení roku 2022.

MANW- nové importy z banky Sberbank xml  

13.12.2021

Nově máte možnost importovat z banky Sberbank bankovní výpisy a akceptace platebních karet ve formátu xml.

Podrobný popis naleznete v: novinky MANW 2021.

Newsletter 12/2021  

13.12.2021 NL12/2021

MANW - Zobrazení stavu skladu v rozpisu zakázky  

08.12.2021

Nově je možné v rozpisu Zakázky zobrazit údaje o stavu zboží ve skladu a rezervacích.

V každém řádku rozpisu se pak ukazuje stav zboží ve skladu, rezervace a kolik je volných kusů (= stav skladu - rezervace). Při zadávání kusů do rozpisu je tedy vidět, jestli mohu zakázku realizovat. Stav skladu je pak vidět i na kartě zakázky v náhledu rozpisu.

Podrobný popis naleznete v: novinky MANW 2021.

MANW- Import výpisu z banky - přečíslování dokladů  

02.12.2021

Přečíslování dokladů po dnech

Nově je možné nastavit přečíslování dokladů z banky při importu po dnech různě pro jednotlivé řady dokladů agendy Banka.

Pokud chcete v dané řadě při importu doklady přečíslovat po dnech, pak nastavte:

Číselníky -> Řady dokladů -> pro přečíslování dokladů při importu zaškrtněte

Přičíst číslo

V případě, že založíte účet v bance v průběhu roku a banka výpisy čísluje od 1, je možné v prvním roce k číslu výpisu při importu přičítat číslo tak, aby se číslo dokladu shodovalo s měsícem, kterému výpis z banky odpovídá.

Číselníky -> Řady dokladů -> Při importu banky přičíst – vyplňte číslo

Podrobný popis naleznete v: novinky MANW 2021

Uživatelské výpisy - záložka Podmínky  

30.11.2021

Sjednotili jsme zadávání podmínek v Uživatelských výpisech s funkcí F7-Hledej.

Záložka Podmínky - FILTR (režim Návrh) slouží k omezení nebo výběru řádků, které budou ve výpisu tištěny.

Podrobný popis naleznete v: novinky MANW 2021, PUW 2021, JUW 2021, PAMwin 2021 nebo v příručce.

F7 - Hledej  

26.11.2021

Nově jsme pro Vás přepracovali činnost Hledej. Spustíte ji klávesou F7 nebo tlačítkem . Pracuje s tabulkou, ze které jste ji spustili a umožňuje filtrovat záznamy splňující zadané podmínky buď všechny zároveň nebo alespoň jednu z nich.

Činnost se používá k:

• Vyhledání věty splňující určitou podmínku

• Vybrání vět (nastavení filtru), které splňují určitou podmínku

Podrobně viz Novinky MANW 2021, PUW 2021, JUW 2021, PAMwin 2021 nebo příručka.

PUW, JUW - DPH - Tisk QR platby na příkaz k úhradě  

23.11.2021

Na příkaz k úhradě DPH se nově automaticky tiskne QR platba. Tuto QR platbu lze zobrazit také tlačítkem na záložce Příkaz v agendě DPH.

Podrobně viz Novinky PUW 2021 a JUW 2021

JUW - Videonávody: Režim přenesené daňové povinnosti (Reverse Charge)  

15.11.2021

Připravili jsme pro Vás Videonávody postupů pro zpracování vydaných faktur a přijatých faktur s přenesenou daňovou povinností.

 • Vydané faktury - režim přenesené daňové povinnosti: nebo příručka

 • Přijaté faktury - režim přenesené daňové povinnosti: nebo příručka

Režim přenesení daňové povinnosti - tzv. reverse charge. Na rozdíl od běžného mechanismu uplatňování DPH, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění má poskytovatel plnění (plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil), v režimu přenesení daňové povinnost je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má tedy povinnost přiznat a zaplatit daň, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Plátce, který dotčené zdanitelné plnění uskutečnil, vystaví daňový doklad, kde oproti běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH – namísto toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

PUW - Hromadné nahrazení Code, Střediska, Zakázky v úč. deníku podle nastaveného filtru  

12.11.2021

Nová funkce hromadně nahradí zvolená pole (Code, Středisko MD, Středisko Dal, Zakázka) ve všech řádcích účetního deníku podle nastaveného filtru.

Například je možné najednou do všech faktur pro konkrétního odběratele vyplnit stejné číslo zakázky a Code.

Funkci naleznete v účetním deníku: Horní lištové menu Vkládání -> Hromadné nahrazení Code, str. …filtr

Podrobně viz Novinky PUW 2021

PAMWIN, MANW - Příkaz k úhradě s QR kódy plateb  

03.11.2021

V agendě Příkazy k úhradě lze nově tisknout příkaz k úhradě s QR kódy jednotlivých plateb, které pak můžete jednoduše zaplatit například pomocí mobilního telefonu.

Tlačítkem otevřete volby tisku agendy Příkazy k úhradě a zvolte tisk Podklad pro schválení s QR kódem.

Podrobný popis naleznete novinky PAMwin 2021 a MANW 2021.

Newsletter 11/2021  

01.11.2021 NL11/2021