Aktuality

Změna přístupu do systému Ares  

18.09.2023

K 30.9.2023 končí podpora provozu původní verze informačního systému Administrativního registru ekonomických subjektů (viz info Ares), který umožňuje vyhledávání ekonomických subjektů registrovaných v České republice a zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data. Systém Ares je v našich programech využíván například ve funkcích Založení nové adresy, Kontrola a doplnění adresy podle rejstříků a další. V současné době byl spuštěn nový informačním systém Ares, který je již využíván v aktuálně dostupných verzích našich programů.

Podrobný popis naleznete v novinky MANW 2023, PUW 2023, JUW 2023, Zápůjční sklad a eÚčtenky.

Pokud si přejete se systémem Ares nadále pracovat i po 30.09.2023, stáhněte si, prosím, aktuální verze našich programů. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

JUW - Adresy - nové funkce  

14.09.2023

V agendě Adresy na kartě adresy naleznete nová tlačítka s vylepšujícími funkcemi.

- otevře ve vedlejším okně soubory, které jsou v příloze Foto + Dokument

- založení nové Vydané faktury pro daného zákazníka

- zobrazí v agendě Vydané faktury všechny faktury pro daného zákazníka v aktuálním roce

- zobrazí v agendě Přijaté faktury všechny faktury od daného dodavatele v aktuálním roce

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky JUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů k dispozici v sekci ke stažení.

JUW, PUW - Zaúčtování z JUW do PUW  

15.08.2023

Nová funkce umí vytvořit účetní deník PUW z peněžního deníku, vydaných a přijatých faktur v JUW. Nový způsob umí i rozúčtování vydaných a přijatých faktur podle rozpisu, včetně přenesené daňové povinnosti, slučuje úhradu faktury v peněžním deníku do jednoho řádku atd. Díky této funkci může menší firma vystavovat doklady v JUW a posílat je do externí účetní firmy k zaúčtování do podvojného účetnictví.

Pro správné zaúčtování do podvojného účetnictví je v JUW nutné vyplnit účty pro podvojné účetnictví v řadách dokladů a v osnově.

Přímé zaúčtování z JUW do PUW nebo Vytvoření souboru s deníkem PUW:

Služby - servis -> Export do Podvoj

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky JUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů k dispozici v sekci ke stažení.

Newsletter 08/2023  

10.08.2023 NL08/2023

MANW, PUW, JUW - Importy nové funkce  

02.08.2023

Ve formuláři pro Import přibyly nové funkce spouštěné tlačítky.

MANW: Služby - Servis -> Import

PUW: Služby - Servis -> Import účetního deníku

JUW: Menu Vydané/Přijaté -> Import faktur

- tato volba umožňuje zobrazit soubor, zobrazí se dočasný soubor v datové struktuře podle vybrané agendy, tak jak budou data vypadat po převodu.

- otevře soubor, který chcete importovat v uživatelských výpisech, kde můžete data ze souboru prohlížet, různě filtrovat a pak třeba vytiskout/ exportovat do excelu.

- slouží k porovnání souboru s daty v programu a zobrazení rozdílů.

Pro použití nových funkcí je nutné vybrat agendu, do které se bude soubor importovat, typ importu a nastavit cestu k souboru (pole „Data ze souboru“).

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023, PUW 2023 a JUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

PAMwin - Změny v zaúčtování do účetního deníku  

01.08.2023

K tvorbě účetního dokladu a zaúčtování mezd do účetnictví dochází v tiskové výstupu Účetní doklad. Otevře se formulář pro tisk účetního dokladu, ve kterém naleznete několik nových vylepšení a možností kontrol v oblasti pro zaúčtování do účetnictví.

Například:

 • Možnost zobrazení náhledu na zaúčtování účetního dokladu (podle aktuálního nastavení formuláře). Při zaškrtnutí tlačítkem "Zaúčtuj".

 • Možnost poslat soubor pro zaúčtování do účetního deníku e-mailem. Při zaškrtnutí tlačítkem "Zaúčtuj".

 • Zobrazení náhledu na zaúčtování dokladu za aktuálně nastavené pracovní období v účetním deníku. Kliknutím na nápis o zaúčtování mezd na hlavní obrazovce, pokud je dostupný program PUW.

Podrobný popis naleznete v novinky PAMwin 2023.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW, JUW - Vylepšení načítání QR kódu z pdf  

13.07.2023

Programy Company manager a Daňová evidence umožňují využití QR kódů bez nutnosti dalšího speciálního vybavení. Pro přečtení QR kódu se nejčastěji používají mobilní telefony s kamerou nebo speciální čtečky připojené k počítači (naše aplikace čtečky čárových a QR kódů pro mobilní telefony Com-Sys Reader je k dispozici zdarma).

Nově jsme výrazně zvýšili citlivost načítání QR kódu z pdf souborů. Toho se dá využít například při načítání přijatých faktur, které přišly jako pdf e-mailem (postup viz příručka).

Podrobný popis práce s QR kódy v programu Company manager naleznete v příručce nebo zde.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Propojení zálohových faktur s jejich vyúčtováním  

11.07.2023

Pro snadné přecházení mezi zálohovou fakturou a jejím vyúčtováním byla zavedena nová tlačítka a . Tato nová tlačítka naleznete na kartě a v rozpisu v agendách Vydané faktury a Přijaté faktury.

Pokud je například na jedné faktuře vyúčtováno více záloh, je možné na konkrétní zálohu přejít v rozpisu z řádku této zálohy nebo se na kartě faktury po zmáčknutí tlačítka zobrazí seznam souvisejících zálohových dokladů k výběru.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Nové demoverze ke stažení  

11.07.2023

Připravili jsme pro Vás nové aktuální demoverze k našim programům, je možné je stáhnout na stránkách příslušného programu:

Company Manager , Podvojné účetnictví , Daňová evidence, Personalistika a mzdy , Evidence majetku , Docházka , Prodejna , eÚčtenky .

PAMwin - Nová verze programu 7/2023  

03.07.2023

Nová verze programu PAMwin je k dispozici ke stažení.

Verze PAMwin 7/2023 obsahuje zapracované obecné změny v našich programech (např. Export tabulky podle nastavených filtrů do excelu) a novou funkci Vyhledávání v příkazech k úhradě.

Podrobný popis naleznete v noviny PAMwin 2023.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Newsletter 07/2023  

03.07.2023 NL07/2023

MANW - Pokladna – Nový doklad příjem/výdej  

21.06.2023

Na seznamu dokladů v agendě Pokladna je možné zaškrtnout, zda chcete prohlížet všechny doklady , pouze Příjmové nebo pouze Výdajové .

Při zakládání nového dokladu (F6 nebo ) se zobrazuje dotaz, zda zakládáte příjmový nebo výdajový doklad. Nově se při zaškrtnutí zakládají rovnou příjmové doklady a při zaškrtnutí se zakládají výdajové doklady.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

ZapSklad - Adresy, Ceník  

20.06.2023

V programu Zápůjční sklad SQL byly rozšířeny agendy Adresy a Ceník tak, aby odpovídaly programu Company Manager (MANW). Je možné nastavit agendy Adresy a Ceník společné pro Zap.Sklad a MANW.

Adresy - na kartě adresy jsou možná podrobnější nastavení a zpřístupněny funkce jako kontrola DIČ atd.

Ceník - ceníková karta má 2 varianty (samostatné záložky v ceníku)

 • Karta (Zap.sklad) = původní karta Zápůjčního skladu, zjednodušený náhled s funkčností přizpůsobenou potřebám Zápůjčního skladu
 • Karta = velmi podrobná ceníková karta z MANW

Podrobné popisy novinek naleznete v příručce: Adresy a Ceník.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

JUW - Rychlé pořízení úhrad v deníku  

19.06.2023

V peněžním deníku najdete nové tlačítko , které otevře formulář pro snadné rychlé zadávání mnoha úhrad faktur za sebou. Tento formulář lze vyvolat také v horním lištovém menu Deník -> Úhrada více faktur na dokladu nebo klávesová zkratka „x“.

Ve formuláři se vybírají faktury, které se rozúčtují na základ a DPH při zápisu řádku běžného účtu nebo pokladny.

K výběru pro zaúčtování úhrady jsou nabídnuty neuhrazené doklady, které jsou evidovány v agendách Přijaté nebo Vydané faktury a Ostatní závazky a pohledávky za několik let v minulosti. Je možné zadat i částečné úhrady.

Postup vkládání úhrad: Označením řádku vybraného dokladu -> kontrola/opravení polí den, řada dokladů, číslo dokladu -> tlačítko /, které rozúčtuje úhradu do peněžního deníku.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky JUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů k dispozici v sekci ke stažení.

MANW - Foto + dokument – speciální typy souborů  

16.06.2023

Záložka Foto + dokument nově umožňuje i různé speciální typy souborům (př. prj, dvproj, scp, out atd.). Takové soubory lze kdykoli později odesílat e-mailem nebo kopírovat jinam pro další využití.

Povolené speciální přípony souborů se vypíší do parametru OBR_SPEC_TYPDOK (Seznam speciálních typů souborů ukládaných do dokumentů).

Horní lištové menu Služby -> Nastavení parametrů -> parametr OBR_SPEC_TYPDOK

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Automatické ukládání pdf nabídek  

13.06.2023

Možnost ukládání pdf nabídky pokaždé, když vzniká (při tisku, odeslání e-mailem) tak, aby byly zdokumentovány všechny verze nabídky, které zákazník dostal.

Horní lištové menu Služby -> Nastavení parametrů -> parametr NABPDF_DO_FOTO na Ano

Pdf nabídek se automaticky ukládají do záložky Foto+Dokument, kde lze celou historii zobrazit.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Nové příručky ke stažení  

12.06.2023

Připravili jsme pro Vás nové aktuální příručky k našim programům, je možné je stáhnout na stránkách příslušného programu:

Company Manager , Podvojné účetnictví , Daňová evidence, Personalistika a mzdy , Evidence majetku , Docházka , Prodejna , eÚčtenky , Zápůjční sklad

Export do excelu podle gridu  

12.06.2023

V tabulkách si uživatel může často nastavit filtr nebo i pořadí sloupců v gridu. Upravenou tabulku je nově možné jednoduše exportovat do xlsx souboru.

Umožní mu to funkce spuštěná klepnutím pravého tlačítka myši na tlačítko (Uživatelské výpisy) nebo levého tlačítka myši na tlačítko (počítadlo řádků). Zobrazí se volba: 1. Export do Excelu podle gridu/ 2. Uživatelský výpis podle gridu.

Podrobný popis naleznete v novinky MANW 2022, PUW 2022, JUW 2022, PAMwin 2022 a MAJW 2022.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

Newsletter 06/2023  

05.06.2023 NL06/2023

PUW - Zúčtování DPH do účetního deníku  

02.06.2023

V agendě DPH na kartě Přiznání DPH naleznete nové tlačítko , které umožňuje automatizované zúčtování DPH.

Vyplňte pole „Zúčtovat DPH na účet" (číslo účtu pro zúčtování DPH, F1 na výběr z účetní osnovy) a „řada dokladů" (F1 na výběr z číselníku řady dokladů). Stačí vyplnit jednou, pak už se pole těmito údaji předvyplňují sama.

Tlačítko vytvoří náhled na návrh dokladu zúčtování. Všechny analytiky účtu 343, které byly v daném měsíci použité v účetním deníku se přeúčtují na vyplněný účet pro zúčtování DPH a vypočítá se zaokrouhlení.

Po případných změnách je možno tuto činnost spouštět opakovaně. Přitom dojde k vyhledání a úpravě dokladu.

Podrobný popis naleznete v: novinky PUW 2023 nebo v příručce.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

PUW - Tisky kontroly převodu zůstatků účtů  

26.05.2023

Ručními úpravami po převodu zůstatků účtů může dojít k tomu, že konečné zůstatky účtů jednoho roku nejsou stejné, jako počáteční zůstatky účtů následujícího roku. Př. změnami účetního deníku v původním roce nebo změnou PZ v novém roce atp..

Pro kontrolu zda se v danou chvíli rovnají počáteční zůstatky účtů aktuálního roku s konečnými zůstatky minulého roku slouží dva nové tisky v Tiskovém menu.

Kontrola převodu zůstatku účtů z minulého roku - sestava tiskne konečné zůstatky účtů v předchozím roce a počáteční zůstatky účtů v Pracovním období nastaveném na hlavní obrazovce.

Kontrola převodu zůstatku účtů z minulého roku - rozdíly - sestava tiskne konečné zůstatky účtů v předchozím roce a počáteční zůstatky účtů v Pracovním období nastaveném na hlavní obrazovce pouze pro účty, kde se KZ a PZ liší.

Podrobný popis naleznete v: novinky PUW 2023 nebo v příručce.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Tisk rozúčtování faktury na FV s QR kódem  

26.05.2023

Volba tisku "Vydaná faktura s rozúčtováním" umožňuje tisknout na vydané faktury rozúčtování Má dáti - Dal pro potřeby účetnictví. Nově je možné tisknout toto rozúčtování MD - Dal i na fakturu s QR kódem (parametr typ vydané faktury pro tisk: Q).

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

PUW - Tisky Výsledovky rozdělené na Střediska  

23.05.2023

Nové tisky Výkazu zisků a ztrát „Výsledovka: Střediska + Celkem“ a „Náklady a Výnosy podle účtů: Střediska + Celkem".

Na hlavní obrazovce zvolte Výsledovka

12. Výsledovka: Střediska + Celkem - Tisk má řádky stejné jako „Výkaz zisků a ztrát v Kč“ - tisknou se řádky podle předepsaného výkazu.

13. N+V podle účtů: Střediska+Celkem - Tisk má řádky stejné jako „Náklady a výnosy podle účtů" - souhrn nákladů a výnosů se součtem, zisk nebo ztráta.

Zpracovaná sestava bude obsahovat sloupce:

 • Středisko 0 = pro doklady, které nemají vyplněné středisko.

 • Samostatné sloupce pro jednotlivá střediska z číselníku středisek, která byla v daném roce použita v účetním deníku a odpovídají nastavenému filtru.

 • Celkem za období = součtový sloupec za nastavené období.

 • Minulý rok.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky PUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

JUW - Tisk Deníku příjmů a výdajů po střediscích  

22.05.2023

Nově je možné tisknout Deník příjmů a výdajů pro jednotlivá střediska.

Peněžní deník -> tisk -> Deník příjmů a výdajů - Daňová evidence

Tiskne se zjednodušený účetní deník za zvolené období s možností dalších nastavení např. střediska, všechny pohyby/ pouze pohyby v Kč/ cizí měně.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky JUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

eÚčtenky - Nová verze programu  

09.05.2023

eÚčtenky je aplikace zajišťující kompletní zpracování maloobchodního prodeje zboží a služeb, který je zakončen vystavením účtenky a tiskem daňového dokladu. Aplikace je optimalizována pro použití také na tabletu.

Novinky v eÚčtenkách:

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Newsletter 05/2023  

04.05.2023 NL05/2023

PAMwin - Vyhledávání v Příkazech k úhradě  

03.05.2023

K hledání konkrétního řádku v příkazech k úhradě (podle např. částky, variabilního symbolu nebo textu) slouží horní filtr. Filtr umožňuje vyhledávat konkrétní řádek v rámci aktuálního výpisu nebo napříč všemi výpisy daného roku (tlačítko ).

Podrobný popis naleznete v noviny PAMwin 2023.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Vyhledávání v Bance a Příkazech k úhradě  

02.05.2023

K hledání konkrétního řádku v bankovních výpisech (podle např. částky, čísla faktury, variabilního symbolu nebo organizace) slouží horní filtr. Filtr umožňuje vyhledávat konkrétní řádek v rámci aktuálního výpisu nebo napříč všemi výpisy daného roku. Nově bylo do tohoto filtru doplněno několik funkcí a najdete ho i v příkazech k úhradě.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

MANW - Rozšíření funkce „Aktualizuj skladové karty podle ceníku“  

28.04.2023

Funkcí "Aktualizuj skladové karty podle ceníku" je možné aktualizovat vybrané údaje ve skladových kartách, skladových pohybech (výdejkách a příjemkách) a nově i v rozpisu aktuálních zakázek podle údajů na ceníkové kartě.

Horní lištové menu Ceník -> Aktualizuj skladové karty podle ceníku

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Banka - možnost přikládání souborů k výpisu  

26.04.2023

V agendě Banka je nově možné v rozpisu dokladu přikládat soubory tlačítkem . Otevře se formulář pro přikládání souborů (př. pdf výpisu), který se chová stejně jako záložka Foto + Dokument v jiných agendách. Pokud je nějaký soubor přiložen, pak je tlačítko zbarveno .

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW a JUW - Označení dokladů s přílohou  

26.04.2023

V seznamu Přijatých faktur, Vydaných faktur a Pokladny jsou nově zeleně podbarvena čísla dokladů, které mají přiložený nějaký soubor v záložce Foto + Dokument.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023 a JUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Propojení příkazů k úhradě s bankovním výpisem  

18.04.2023

V příkazu k úhradě možnost přejít na bankovní výpis

Tlačítko přejde z označeného řádku příkazu k úhradě na související řádek bankovního výpisu. Pokud se ve výpisech nenajde vhodný řádek, pak nabídne k výběru seznam bankovních výpisů, které by odpovídaly datumem případně řadou dokladů/ číslem účtu.

V bance možnost přejít na příkaz k úhradě

Tlačítko přejde z označeného řádku bankovního výpisu na související řádek v rozpisu příkazu k úhradě. Pokud se nenajde vhodný řádek v příkazech k úhradě, pak nabídne k výběru seznam řádků příkazů k úhradě, které by odpovídaly datumem.

• V rozpisu bankovního výpisu také nově naleznete další tlačítka k přecházení na doklady související s označeným řádkem výpisu:

- otevře kartu adresy organizace

- otevře kartu faktury nebo dobropisu (pouze pokud patří do aktuálního roku) k označenému řádku s úhradou

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

PAMwin - Sleva na pojistném - vykázané hodiny  

03.04.2023

Do vykázaného rozpisu slev byla doplněna podrobnější evidence vykázaných hodin s možností tento údaj uživatelsky korigovat, což by bylo možné využít např. v případě, kdy pracovník čerpá dodatkovou dovolenou, kterou mu zaměstnavatel poskytuje nad zákonný nárok.

Podrobný popis naleznete v noviny PAMwin 2023.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

PAMwin - Tisk "Přehled mzdových nákladů"  

03.04.2023

Do tisku „Přehledy“ – „Přehled mzdových nákladů“ byla doplněna informace o uplatněné slevě.

Podrobný popis naleznete v noviny PAMwin 2023.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Newsletter 04/2023  

03.04.2023 NL04/2023

PAMwin - Oznámení o nástupu do zaměstnání  

28.03.2023

Od 1.4.2023 mají zaměstnavatelé povinnost nahlásit nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu, v pracovním poměru nebo činného na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění, nebo zaměstnance s dočasnou ochranou činného na základě dohody o provedení práce.

Oznámení o nástupu do zaměstnání se podává bez ohledu na to, zda vznikla účast na nemocenském pojištění. Evidovány jsou nově tedy i dosud nepojištěné osoby.

Oznámení o nástupu do zaměstnání umožňuje vybrat do podání i osoby, kterých se týká nová povinnost.

Podrobný popis naleznete zde.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Banka - Hledej a páruj faktury  

27.03.2023

V činnosti Hledej a páruj faktury jsme pro Vás připravili několik vylepšení.

Hledej a páruj faktury je jednou z činností pro hromadné párování úhrad faktur. V rámci této funkce je možné zúčtovat i vzájemné kompenzace úhrad atp.

Nově jsou barevně odlišeny částky u vybraných faktur, dobropisů. U vybraných faktur jsou černě částky, které jsou pro zákazníka příjmem (do pole Zbývá doplatit se přičítají) a červeně částky, které jsou výdajem (v poli Zbývá se odečítají).

Při zápisu úhrad se původní řádek v bance rozdělí na jednotlivé úhrady. Je možně také zvolit způsob zápisu úhrad do banky např. zaškrtnutí -> všem částkám příslušných úhrad v rozpisu banky bude přidělen příjem nebo výdej tak, aby řádky v bance byly kladné (vydaná faktura – úhrada je příjem, vydaný dobropis – úhrada je výdej, úhrady přijatých faktur a dobropisů naopak).

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

MANW - Příkazy k úhradě - přecházení na související doklady  

27.03.2023

V agendě Příkazy k úhradě nově naleznete tlačítka umožňující otevřít označený doklad zařazený v příkazu k úhradě v příslušné agendě.

- otevře kartu adresy organizace, které platím

- otevře kartu označené faktury nebo dobropisu (pouze pokud patří do aktuálního roku)

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

JUW - Vydané faktury - Ruční setřídění rozpisu  

20.03.2023

V agendě Vydané faktury, menu Rozpis naleznete dvě nové funkce – „Vlož řádek před aktuální“ a „Setřídit rozpis faktury ručně“.

Vložit řádek před aktuální

Označte v rozpisu řádek a funkcí „Vlož řádek před aktuální“ se vloží prázdný řádek do rozpisu před označený. Stejnou funkci provede i klávesa „-“ (minus).

Seřadit rozpis ručně

Otevře se formulář s řádky rozpisu, které je možné v levé části označit a přetažením přesunout na požadované místo.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky JUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Možnost přikládání ISDOC souboru při odesílání vydaných faktur  

10.03.2023

Nově je možné k vybraným Vydaným fakturám při odeslání e-mailem přikládat také ISDOC soubor příslušné faktury. ISDOC soubor vydané faktury obsahuje základní informace z faktury a na objednávku lze doplnit další konkrétní údaje podle potřeby uživatele.

Do parametru FV_MAIL_ISDOC se vyjmenují organizace, kterým se budou odesílat s PDF vydané faktury také ISDOC faktury.

ISDOC soubory vydaných faktur se příslušným organizacím odesílají při odeslání e-mailem (tlačítko ) u jednotlivých faktur a při Hromadném tisku a odeslání vydaných faktur – nová verze.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

PAMwin - Úprava rozúčtování mezd a rekapitulace mezd  

08.03.2023

Úprava reportů a zaúčtování tak, aby bylo možné slevu na sociální pojištění rozepsat na zakázky a na střediska.

Úprava uplatnění slevy na sociálním pojištění - u mladšího 21 let není pro uplatnění slevy omezení počtem odpracovaných hodin.

Podrobný popis naleznete v: novinky PAMwin 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Newsletter 03/2023  

08.03.2023 NL03/2023

MANW - Pokladna - novinky v agendě  

10.02.2023
 • Datum vkládání dokladu - Pokud datum, kdy vkládáte nový doklad ( nebo F6), spadá do jiného roku, než je období nastavené na hlavní obrazovce, pak se program automaticky zeptá na datum dokladu a nabídne poslední datum roku nastaveného na hlavní obrazovce.

 • Automatické vložení kurzu - Pokud je pokladna vedena v cizí měně, pak se při vkládání nového dokladu automaticky vyplní podle řady dokladů cizí měna a podle vyplněného datumu kurz. Pokud doklad nemá rozpis, pak se při změně datumu zeptá, zda má podle datumu změnit i kurz.

 • Rozpis dokladu v cizí měně - Pokud je doklad v cizí měně (má na kartě vyplněnou cizí měnu), pak se v rozpisu pole prochází v jiném pořadí. Jako první se při vkládání a úpravách řádků prochází pole „Cizí“ (= částka v cizí měně) a 2. pak částka v Kč a dále stejně jako u dokladů v Kč. Cizí měna a kurz jsou v nových řádcích vyplněny automaticky podle karty dokladu.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

MANW - kontrola Faktura x Výdejka  

10.02.2023

Ke srovnání Vydané faktury a s ní související Výdejky dochází automaticky při spuštění funkce Faktura -> Výdejka (z menu Vydané), pokud už Výdejka k dané faktuře existuje.

Pokud má faktura více výdejek, pak je situace složitější a je možné doklady srovnat novým tlačítkem na kartě Vydané faktury.

Pokud byl mezi fakturou a s ní souvisejícími výdejkami nalezen nějaký rozdíl, pak je zobrazena tabulka, v níž je rozdíl označen červeně.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

PAMwin - Sleva na pojistném pro zaměstnavatele  

01.02.2023

Od 1.2.2023 je možné uplatňovat slevu na pojistném zaměstnavatele za vybraný okruh pracovníků, kteří splňují předem stanovené podmínky. Sleva za pracovníka je 5% ze sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pro tento účel byla do programu doplněna nová agenda „Sleva na pojistném“.

Podrobný popis naleznete v: příručce nebo v novinky PAMwin 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Newsletter 02/2023  

01.02.2023 NL02/2023

MANW, JUW - Tisk rychlých přehledů fakturace  

23.01.2023

Tlačítka na seznamu přijatých faktur zobrazí přehled fakturace podle zvoleného filtru. V těchto přehledech nově naleznete tlačítko , které umožňuje daný přehled vytisknout. Otevře se Uživatelský výpis v režimu návrh s daným přehledem, kde je možné výpis vytisknout.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023 a JUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Banka - automatické vyplňování cizí měny  

18.01.2023

Pokud je bankovní účet veden v cizí měně, pak se nově při vkládání nového řádku do dokladu v agendě Banka (F6 nebo ) automaticky vyplňuje pole cizí měna podle řady dokladů.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

eÚčtenky - nová verze programu  

17.01.2023

eÚčtenky je aplikace zajišťující kompletní zpracování maloobchodního prodeje zboží a služeb, který je zakončen vystavením účtenky a tiskem daňového dokladu. Aplikace je optimalizována pro použití také na tabletu.

K 1.1.2023 byla zrušena elektronická evidence tržeb. V nových verzích programu eÚčtenky bylo odesílání EET automaticky deaktivováno, ale stále je možné prohlížet zaevidované doklady, které byly odeslány správci daně v minulosti.

Došlo ke změně vzhledu hlavní obrazovky programu, potlačení funkcí týkajících se EET a rozšíření o funkce nové například možnost použití slev pro zaměstnance nebo rozšíření použití čtečky čárových kódů.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

PAMWIN - nová verze pro rok 2023  

16.01.2023

Vydáváme novou verzi programu PAMwin 1/2023.

Seznam nejdůležitějších změn:

 • Zvýšení minimální mzdy

 • Zaručená mzda

 • Maximální vyměřovací základ pojistného

 • Redukční hranice pro výpočet nemocenské

 • Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za pracovní neschopnost

 • Oznámení zaměstnanců ZPS

 • Exekuce – úprava stanovení nezabavitelné částky

 • Chráněná dílna

 • Vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění

 • Vyměřovací základ pro zaměstnání malého rozsahu

 • Limit pro srážkovou daň

 • Zvýšení stravovacího paušálu

 • Nové Daňové formuláře - Do programu byly doplněny aktualizace všech dostupných daňových formulářů platných pro rok 2023

 • Vyšší pojistné pro záchranáře

Podrobné popisy novinek naleznete v: PAMwin 2023.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.