Aktuality

Newsletter 07/2024  

01.07.2024 NL07/2024

Vytěžování dat z přijatých faktur - PUW  

27.06.2024

Do programu Podvojné účetnictví byla doplněna možnost automaticky rozpoznat a načítat data z některých typů souborů přijatých faktur, aniž by bylo nutné údaje přepisovat ručně (IČO, DIČ, evidenční číslo dokladu, variabilní symbol, DUZP, částky, číslo účtu atd.).

Vytěžování dat z přijatých faktur je jedním z kroků digitalizace účetnictví, který ušetří Váš čas, omezí případné chyby při přepisování a s tím je spojeno i snížení nákladů. Soubor faktury je po vytěžení přiložen k faktuře ve formuláři Foto + dokument, kde si ho můžete kdykoliv znovu zobrazit, a není tedy nutné uchovávat ho v papírové podobě.

Načítání dat ze souborů přijatých faktur probíhá ve formuláři, který otevřete tlačítkem . Tlačítko naleznete v seznamu přijatých faktur, na kartě faktury vpravo dole a také ve formuláři pro Zpracování elektronických dokumentů (tlačítko ).

Při vyvolání formuláře je nutné do něj fakturu načíst (např. přetáhnout fakturu do formuláře z e-mailu, vybrat ze složky, ze souboru, ze schránky nebo naskenovat. U Zpracování elektronických dokumentů je označená faktura do formuláře vytěžování dat tlačítkem načtena automaticky.

Data se načítají z:

 1. Přiloženého ISDOC dokumentu, pokud je k PDF faktury přiložený.
 2. QR kódu (pokud na faktuře je) u PDF souborů a některých obrázků, pokud jsou dostatečně kvalitní.
 3. Z PDF souboru faktury, pokud je to PDF obsahující text, ne naskenované PDF

Vytěžování dat z přijatých faktur je vázáno na jednotlivé dodavatele a je tedy možné pro daného dodavatele předepsat i automatické vyplňování údajů, které ani nemusí být obsaženy v souboru faktury (například vlastní řada dokladů, souvztažnost a text, který se propíše až do účetnictví).

Vytěžování textových dat z faktur je možné systém postupně učit a načítání dat z faktur od jednotlivých dodavatelů tak průběžně zdokonalovat.

Podrobné popisy novinek naleznete v: PUW 2024.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

PAMwin - připravujeme novou verzi programu  

14.06.2024
 • Pro všechny dohody o provedení práce nově začne platit povinnost zaměstnavatele odesílat každý měsíc nový formulář „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činných na základě dohody o provedení práce“
 • Toto hlášení se bude podávat poprvé za období 07/2024 a to nejdříve po ukončení tohoto období, tedy ne dříve než 1.8.2024
 • Do programu PAMwin bude tato možnost doplněna jako samostatná evidence, kde se budou generovat všechny potřebné údaje podle založených mezd. Následně zde bude možnost tento formulář odesílat obdobným způsobem jako běžné hlášení na ČSSZ.
 • Nová verze programu bude k dispozici začátkem měsíce července.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Kontroly datumů/období ve fakturách  

14.06.2024

Nově se v agendách Vydané faktury a Přijaté faktury v seznamu i na kartách faktur barevně označují datumy, u kterých je podezření, že by mohly být chybné. Například datum vystavení vydané faktury je v jiném roce, než je nastavené pracovní období atp. Podbarvení datumů/období slouží pouze jako upozornění na možný problém a neznamená nutně, že je dané pole vyplněno chybně.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2024.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

PUW, JUW - Podbarvení pozadí deníku   

13.06.2024

V účetním/ peněžním deníku je možné nastavit libovolnou barvu pozadí a označení aktuálního dokladu. Podbarvení se řídí nastavením parametrů. Jde o parametry přihlášeného uživatele (ostatním uživatelům se nic nezmění), nastaví se společně pro všechny zákazníky. Horní lištové menu Servis -> Nastavení parametrů -> BACKCOLORPODKL a BACKCOLORDOKLAD -> vybrat barvu (možnost definovat vlastní barvu) -> OK

Nové nastavení se projeví při dalším spuštění účetního deníku.

BACKCOLORPODKL - podbarvení pozadí účetního deníku

BACKCOLORDOKLAD - označení aktuálního dokladu

V JUW je navíc parametr BACKCOLORPOR - obarvuje aktuálně označený den (datum) v rámci vybraného dokladu.

Podrobné popisy novinek naleznete v: PUW 2024 a JUW 2024.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

PUW - Vkládání kódu předmětu plnění do FP s RC  

11.06.2024

Při vkládání přenesené daňové povinnosti (Reverse Charge) do rozpisu přijaté faktury funkcí „Vlož DPH – reverse charge“ (Horní lištové menu Vkládání) se otevře formulář, ve kterém vyberete příslušné daňové informace a nově můžete vložit i kód předmětu plnění do pole . F1 ukáže nápovědu na výběr.

Podrobné popisy novinek naleznete v: PUW 2024.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Vytěžování FP - pole „Došla"  

05.04.2024

Do formuláře vytěžování faktur bylo doplněno nové pole „Došla“. Do tohoto pole se vyplňuje datum, které se po vložení faktury vyplní do polí „Došla dne“ a „DPH dne“ na kartě faktury.

Podrobné popisy novinek naleznete v: MANW 2024 a JUW 2024.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

PAMwin - nová verze programu  

03.04.2024

Vydáváme novou verzi programu PAMwin 4/2024.

Seznam nejdůležitějších zákonných změn:

 • Nárok na dovolenou pro DPP - Pro DPP byl upraven způsob stanovení alikvotního nároku na dovolenou. Pro určení nároku se přednostně vychází z počtu skutečně odpracovaných hodin.

 • Dlouhodobý pracovní úraz - Pro výpočet nároku na dovolenou pro běžného zaměstnance byl v programu zohledněn dlouhodobý pracovní úraz.

 • Typy penzijních fondů - Od roku 2024 je nutné na potvrzení o příjmech vykazovat odděleně příspěvky do penzijních fondů, které byly založené po 1.1.2024, podle jejich typu.

 • Definice mzdového listu - Do programu byla doplněna možnost pohodlněji upravovat obsah a vzhled vlastní definice mzdového listu.

 • Evidence platnosti pracovního povolení - Do programu byla doplněna možnost evidovat pro cizince platnost pracovního povolení a následně automaticky zobrazovat upozornění na jeho končící platnost.

Podrobný popis naleznete v novinky PAMwin 2024.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

PUW - Tisk Soupisu daňových dokladů  

03.04.2024

U zpracování DPH přibyly nové možnosti u tisku Soupisů DPH.

Možnost tisknout soupis bez vybraných daňových informací.

U tisku "DIČ, Ev. číslo dokladu...", pokud není v dokladu vyplněno DUZP, nově se do něj tiskne údaj z pole "den" účetního deníku.

Nový tisk "DIČ, Ev. číslo dokladu, bez DUZP". Tisk odpovídá tisku "DIČ, Ev. číslo dokladu...", ale neobsahuje sloupec DUZP.

Podrobné popisy novinek naleznete v: PUW 2024.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Newsletter 04/2024  

03.04.2024 NL04/2024

Vytěžování dat z přijatých faktur - MANW, JUW  

14.03.2024

Programy Company Manager a Daňová evidence umožňují automaticky rozpoznat a načítat data z některých typů souborů přijatých faktur, aniž by bylo nutné údaje přepisovat ručně (IČO, DIČ, evidenční číslo dokladu, variabilní symbol, DUZP, částky, číslo účtu atd.).

Vytěžování dat z přijatých faktur je jedním z kroků digitalizace účetnictví, který ušetří Váš čas, omezí případné chyby při přepisování a s tím je spojeno i snížení nákladů. Soubor faktury je po vytěžení přiložen k faktuře v záložce Foto + dokument, kde si ho můžete kdykoliv znovu zobrazit, a není tedy nutné uchovávat ho v papírové podobě.

Načítání dat ze souborů přijatých faktur probíhá ve formuláři, který otevřete tlačítkem . Tlačítko naleznete v seznamu přijatých faktur, na kartě faktury vpravo dole a také ve formuláři pro Zpracování elektronických dokumentů (tlačítko ).

Při vyvolání formuláře je nutné do něj fakturu načíst (např. přetáhnout fakturu do formuláře z e-mailu, vybrat ze složky, ze souboru, ze schránky, naskenovat, vyfotit připojenou Android čtečkou atd.). U Zpracování elektronických dokumentů je označená faktura do formuláře vytěžování dat tlačítkem načtena automaticky.

Data se načítají z:

 1. Přiloženého ISDOC dokumentu, pokud je k PDF faktury přiložený.
 2. QR kódu (pokud na faktuře je) u PDF souborů a některých obrázků, pokud jsou dostatečně kvalitní.
 3. Z PDF souboru faktury, pokud je to PDF obsahující text, ne naskenované PDF

Vytěžování dat z přijatých faktur je vázáno na jednotlivé dodavatele a je tedy možné pro daného dodavatele předepsat i automatické vyplňování údajů, které ani nemusí být obsaženy v souboru faktury (například vlastní řada dokladů, souvztažnost a text, který se propíše až do účetnictví).

Vytěžování textových dat z faktur je možné systém postupně učit a načítání dat z faktur od jednotlivých dodavatelů tak průběžně zdokonalovat.

Pokud nemáte k dispozici Company Manager, je možné z JUW faktury snadno převádět do Podvojného účetnictví . JUW lze tedy používat jako doplňkový nástroj PUW pro vystavování faktur a pořizování přijatých faktur včetně možnosti vytěžování dat z elektronických souborů faktur a jejich uchování v digitální podobě.

Podrobný popis naleznete v: Návod vytěžování FP.

Videoukázka: Vytěžování FP

PUW - Tisk Konfirmace pohledávek/závazků  

14.03.2024

Tisk sloužící jako podklad k odsouhlasení pohledávek/závazků ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, §29 a násl. = inventarizaci pohledávek a závazků v souvislosti s ověřováním skutečností zobrazených v účetní závěrce. Na hlavní obrazovce je nutné mít nastavené správné pracovní období (rok, pro který chceme výkaz tisknout).

Tisk -> Konfirmace pohledávek/závazků ke dni

Podrobné popisy novinek naleznete v: PUW 2024.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Pokladna - DUZP v Rozúčtování  

13.03.2024

Nově najdete v rozúčtování pokladního dokladu pole DUZP. V souhrnném dokladu je pak možné mít u každého řádku jiné DUZP.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2024.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

PUW - Tisk Přehled o změnách vlastního kapitálu  

06.03.2024

Nový tisk Přehled o změnách vlastního kapitálu, který může tvořit přílohu účetní závěrky. Tento tisk nahrazuje starší verze, které bylo v minulosti možné tisknout v rámci tisků rozvahy, umožňuje tisknout přehled ke konkrétnímu datu nebo zpracovat soubory pro srovnání za více let do minulosti.

Tisk -> Přehled o změnách vlastního kapitálu

Podrobné popisy novinek naleznete v: PUW 2024.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Přepínání pracovního období  

05.03.2024

Ve formuláři přepínání pracovního období najdete v jeho spodní části tři nová tlačítka umožňující zrychlené přepnutí pracovního období – přejít na poslední měsíc předchozího roku, předchozí měsíc, aktuální měsíc. Po kliknutí na jedno z těchto tlačítek se rovnou přejde na zvolené pracovní období.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2024 a PUW 2024.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Záložka Foto + dokumenty - PDF soubory  

04.03.2024

Nově je u PDF souborů v záložce Foto + dokumenty zobrazen náhled první stránky souboru (dříve byla zobrazena pouze ikona PDF).

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2024, PUW 2024 a JUW 2024.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Úprava DI souvisejících s osvobozením knih od DPH  

23.02.2024

V souvislosti s osvobozením dodání knih a služeb obdobných dodání knih od daně z přidané hodnoty platným od 1.1. 2024 byly zavedeny nové daňové informace DI 119 (prodej) a DI 9 (nákup).

DI 119 - Uskutečněná plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet. Dodání knih osvobozené dle § 71i zákona o DPH, uvádí se na řádku 26 přiznání.

DI 9 - Přijaté plnění osvobozené od daně. Nákup, nevykazuje se v přiznání DPH.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2024, PUW 2024 a JUW 2024.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Newsletter 02/2024  

02.02.2024 NL02/2024

MAJW - Zaúčtování účetních odpisů za celý rok do posledního měsíce  

01.02.2024

V základním nastavení programu se účetní odpisy hromadně zaúčtují jedním řádkem na kartu za měsíc. Nově je možné hromadně zaúčtovat účetní odpisy jedním řádkem na kartu za rok. Každá karta má odpis jedním řádkem, účty se načítají ze souvztažností na kartě majetku, zaúčtují se pouze nenulové odpisy.

Nový způsob zaúčtování se nastavuje zvlášť pro jednotlivé zákazníky v základních parametrech zaškrtnutím

Pro správné zaúčtování musíte být pracovní období nastaveno na poslední měsíc roku. Tedy například 12/2023, pokud nepoužíváte hospodářský rok. Zaúčtování účetních odpisů pak provedete standardním způsobem (Horní lištové menu Majetek -> Zaúčtuj).

Podrobný popis naleznete v příručce.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů k dispozici v sekci ke stažení.

PAMwin - nová verze programu  

26.01.2024

Dlouhodobý investiční produkt - Do programu byla doplněna možnost odvádět příspěvky za zaměstnance i za podnik na dlouhodobý investiční produkt. Využívání této nové možnosti je obdobné jako u životního pojištění. Základní nastavení tohoto produktu, pro konkrétního pracovníka, se provede v agendě personalistika na záložce „Bankovní účty“. Zde byla doplněna nová podzáložka „Investiční produkt“.

Potvrzení o příjmech r.2024 - Do programu byl doplněn nový vzor č.32 pro potvrzení o příjmech za rok 2024. Na toto potvrzení se nově uvádí mimo jiné i podrobný rozpis příspěvků za zaměstnavatele na

 • penzijní připojištění,
 • doplňkové penzijní spoření,
 • penzijní pojištění,
 • životní pojištění
 • a dlouhodobý investiční produkt.

Aby bylo možné určit, o jaký typ penzijního produktu se jedná, byla do programu doplněna možnost určit tento typ v číselníku „Penzijní fondy“.

Podrobný popis naleznete v novinky PAMwin 2024.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

JUW, PUW - formulář DPH vzor č. 24  

25.01.2024

Přiznání k dani z přidané hodnoty se od zdaňovacího období leden 2024 podává na novém vzoru formuláře č. 24. Tento vzor formuláře byl doplněn do Podvojného účetnictví a Daňové evidence.

Podrobné popisy novinek naleznete v: PUW 2024 a JUW 2024.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

PAMwin - Nová verze pro rok 2024  

15.01.2024 PAMwin 01/2024

Zrychlené přepínání pracovního období - MANW, PUW, JUW   

04.01.2024

Víme, že pro pohodu uživatelů jsou i drobnosti důležité, proto jsme pro Vás připravili zrychlené přepínání pracovního období pravým tlačítkem myši.

MANW, PUW - Pokud máte nastavený aktuální měsíc, tak se pracovní období pravým tlačítkem myši přepne na předchozí měsíc. Pokud máte nastavené jakékoli jiné pracovní období, přepnete ho jedním kliknutím pravého tlačítka myši na aktuální měsíc.

JUW - Pokud máte nastavený aktuální rok, tak se pracovní období pravým tlačítkem myši přepne na předchozí rok. Pokud máte nastavené jakékoli jiné pracovní období, přepnete ho jedním kliknutím pravého tlačítka myši na aktuální rok.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2024, PUW 2024 a JUW 2024.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

JUW - činnost Kopie staré faktury  

04.01.2024

V agendě Vydané faktury byla rozšířena funkce „Kopie loňské faktury“ na možnost vybrat kopii faktury za delší období do minulosti.

Menu Vydané -> Kopie staré faktury

Zobrazí se k výběru seznam letošních faktur + faktur za 3 roky nazpět (možnost filtrování faktur k výběru).

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky JUW 2024.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů k dispozici v sekci ke stažení.

eÚčtenky - Změna sazby DPH od 1.1.2024  

03.01.2024

V ceníku je možné hromadně upravit sazby DPH tlačítkem .

Podrobný popis naleznete v příručce.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

PAMwin - Připravujeme verzi pro rok 2024  

02.01.2024

Novou verzi programu PAMwin pro rok 2024 připravujeme, ale ještě čekáme na upřesnění všech potřebných parametrů.

Jakmile bude v této věci jasno, zpřístupníme novou verzi všem registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o pravidelných aktualizacích.

Předpokládaný termín zpřístupnění nové verze je 16.1.2024.

Konec roku a zahájení r. 2024  

22.12.2023

Nezapomeňte se připravit na konec roku, uzavření skladů, příprava číselníků do nového roku a další.

Postup zahájení roku 2024 v Podvojném účetnictví, Daňové evidenci a Company Manageru naleznete ve článku Zahájení roku 2024.

Newsletter 12/2023  

18.12.2023 NL12/2023

MANW, PUW, JUW - Změna sazby DPH od 1.1.2024  

15.12.2023

Ze tří sazeb DPH platných v roce 2023 (jedna základní 21 % a dvě snížené 15 % a 10 %) se v roce 2024 stávají dvě. Základní zůstává ve výši 21 % a snížená je ve výši 12 %. V našich programech jsou používány sazby platné podle pracovního období nastaveného na hlavní obrazovce.

Aktuálně dostupné verze programů Company Manager, Podvojné účetnictví a Daňová evidence již pracují s novými sazbami DPH platnými v pracovním období od 1.1.2024.

Některé činnosti umožňují starou sazbu DPH převést na aktuálně platnou. Například činnost „Kopie loňské faktury“ nebo „Úprava sazby daně v ceníku“. Tyto funkce po zrušení 2. snížené sazby slučují obě snížené sazby. Výjimečným případům, kdy je žádoucí jiný postup, například u knih, musí uživatel věnovat zvýšenou pozornost.

Podrobně viz Změna sazby DPH.

MANW - Cestovní výdaje - snížení stravného  

01.12.2023

Nově je možné zadávat korekce stravného k jednotlivým dnům v záložce stravné.

Tlačítkem otevřete formulář, ve kterém je možné k jednotlivým řádkům výpočtu stravného zadat požadované korekce.

Srážky stravného je možné zadat například zadáním počtu poskytnutých jídel. Sazby srážky stravného za jedno jídlo v procentech ze stravného je pak:

• 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

• 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

• 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

PAMwin - Změny v DPP  

03.11.2023

Dohody o provedení práce (DPP) se od 1.10.2023 více přiblížily k běžnému pracovnímu poměru. Zaměstnavatel by měl všechny zaměstnance seznámit s rozvrhem směn. Nově tato povinnost platí i pracovní poměr typu DPP. Pro rozvrh směn a evidenci docházky slouží samostatný program Evidence docházky.

Docházka jako taková je obecně velmi komplexní problematika, a proto je řešena v samostatném programu. Program umožňuje mimo jiné i tisknout rozvržení směn (plán docházky). Zaznamenává se, kdy kdo skutečně byl v práci (ručně, pomocí docházkového terminálu atp.), automaticky se vyhodnocují se přesčasy, víkendy, svátky atd. a různé příslušné typy příplatků. Z docházky je možné data exportovat do programu PAMwin a na jejich základě zpracovat mzdy (možnost dalších úprav). Program docházka také umožňuje členění práce na zakázky, střediska, code atd. což umožňuje přesné rozdělení nákladů.

Změny, které by měly platit od 1.1.2024, budou součástí aktualizace pro rok 2024, kterou budeme vydávat, tak jako vždy, nejpozději k 15.1.2024.

Vznik nároku na dovolenou se u DPP bude řešit přes běžnou evidenci dovolené, tedy jako u běžných zaměstnanců nastavením parametrů pro daného zaměstnance.

Obdobně, stejně jako u běžného zaměstnance, se bude u DPP řešit i případné proplácení příplatků za soboty a něděle, náhrady mzdy atd.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Změna přístupu do systému Ares  

02.10.2023

K 30.9.2023 končí podpora provozu původní verze informačního systému Administrativního registru ekonomických subjektů (viz info Ares), který umožňuje vyhledávání ekonomických subjektů registrovaných v České republice a zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data. Systém Ares je v našich programech využíván například ve funkcích Založení nové adresy, Kontrola a doplnění adresy podle rejstříků a další. V současné době byl spuštěn nový informačním systém Ares, který je již využíván v aktuálně dostupných verzích našich programů.

! Poznámka 2.10.2023: Prodloužení podpory starého systému Ares do 31.10.2023 a změna v novém systému v zobrazení DIČ. Po změně se může DIČ načíst ve tvaru CZCZ..., v aktuálních verzích programů od 30.9.2023 upraveno na nový způsob zadání DIČ v Aresu.

Podrobný popis naleznete v novinky MANW 2023, PUW 2023, JUW 2023, Zápůjční sklad a eÚčtenky.

Pokud si přejete se systémem Ares nadále pracovat i po 30.09.2023, stáhněte si, prosím, aktuální verze našich programů. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Newsletter 10/2023  

02.10.2023 NL10/2023

MANW - Zakázky, Objednávky - přechod do agendy Adresy  

30.09.2023

Nově je možné z agend Zakázky a Objednávky přejít přímo do agendy Adresy pomocí tlačítka .

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

JUW - Adresy - nové funkce  

14.09.2023

V agendě Adresy na kartě adresy naleznete nová tlačítka s vylepšujícími funkcemi.

- otevře ve vedlejším okně soubory, které jsou v příloze Foto + Dokument

- založení nové Vydané faktury pro daného zákazníka

- zobrazí v agendě Vydané faktury všechny faktury pro daného zákazníka v aktuálním roce

- zobrazí v agendě Přijaté faktury všechny faktury od daného dodavatele v aktuálním roce

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky JUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů k dispozici v sekci ke stažení.

JUW, PUW - Zaúčtování z JUW do PUW  

15.08.2023

Nová funkce umí vytvořit účetní deník PUW z peněžního deníku, vydaných a přijatých faktur v JUW. Nový způsob umí i rozúčtování vydaných a přijatých faktur podle rozpisu, včetně přenesené daňové povinnosti, slučuje úhradu faktury v peněžním deníku do jednoho řádku atd. Díky této funkci může menší firma vystavovat doklady v JUW a posílat je do externí účetní firmy k zaúčtování do podvojného účetnictví.

Pro správné zaúčtování do podvojného účetnictví je v JUW nutné vyplnit účty pro podvojné účetnictví v řadách dokladů a v osnově.

Přímé zaúčtování z JUW do PUW nebo Vytvoření souboru s deníkem PUW:

Služby - servis -> Export do Podvoj

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky JUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů k dispozici v sekci ke stažení.

Newsletter 08/2023  

10.08.2023 NL08/2023

MANW, PUW, JUW - Importy nové funkce  

02.08.2023

Ve formuláři pro Import přibyly nové funkce spouštěné tlačítky.

MANW: Služby - Servis -> Import

PUW: Služby - Servis -> Import účetního deníku

JUW: Menu Vydané/Přijaté -> Import faktur

- tato volba umožňuje zobrazit soubor, zobrazí se dočasný soubor v datové struktuře podle vybrané agendy, tak jak budou data vypadat po převodu.

- otevře soubor, který chcete importovat v uživatelských výpisech, kde můžete data ze souboru prohlížet, různě filtrovat a pak třeba vytiskout/ exportovat do excelu.

- slouží k porovnání souboru s daty v programu a zobrazení rozdílů.

Pro použití nových funkcí je nutné vybrat agendu, do které se bude soubor importovat, typ importu a nastavit cestu k souboru (pole „Data ze souboru“).

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023, PUW 2023 a JUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

PAMwin - Změny v zaúčtování do účetního deníku  

01.08.2023

K tvorbě účetního dokladu a zaúčtování mezd do účetnictví dochází v tiskové výstupu Účetní doklad. Otevře se formulář pro tisk účetního dokladu, ve kterém naleznete několik nových vylepšení a možností kontrol v oblasti pro zaúčtování do účetnictví.

Například:

 • Možnost zobrazení náhledu na zaúčtování účetního dokladu (podle aktuálního nastavení formuláře). Při zaškrtnutí tlačítkem "Zaúčtuj".

 • Možnost poslat soubor pro zaúčtování do účetního deníku e-mailem. Při zaškrtnutí tlačítkem "Zaúčtuj".

 • Zobrazení náhledu na zaúčtování dokladu za aktuálně nastavené pracovní období v účetním deníku. Kliknutím na nápis o zaúčtování mezd na hlavní obrazovce, pokud je dostupný program PUW.

Podrobný popis naleznete v novinky PAMwin 2023.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW, JUW - Vylepšení načítání QR kódu z pdf  

13.07.2023

Programy Company manager a Daňová evidence umožňují využití QR kódů bez nutnosti dalšího speciálního vybavení. Pro přečtení QR kódu se nejčastěji používají mobilní telefony s kamerou nebo speciální čtečky připojené k počítači (naše aplikace čtečky čárových a QR kódů pro mobilní telefony Com-Sys Reader je k dispozici zdarma).

Nově jsme výrazně zvýšili citlivost načítání QR kódu z pdf souborů. Toho se dá využít například při načítání přijatých faktur, které přišly jako pdf e-mailem (postup viz příručka).

Podrobný popis práce s QR kódy v programu Company manager naleznete v příručce nebo zde.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Propojení zálohových faktur s jejich vyúčtováním  

11.07.2023

Pro snadné přecházení mezi zálohovou fakturou a jejím vyúčtováním byla zavedena nová tlačítka a . Tato nová tlačítka naleznete na kartě a v rozpisu v agendách Vydané faktury a Přijaté faktury.

Pokud je například na jedné faktuře vyúčtováno více záloh, je možné na konkrétní zálohu přejít v rozpisu z řádku této zálohy nebo se na kartě faktury po zmáčknutí tlačítka zobrazí seznam souvisejících zálohových dokladů k výběru.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Nové demoverze ke stažení  

11.07.2023

Připravili jsme pro Vás nové aktuální demoverze k našim programům, je možné je stáhnout na stránkách příslušného programu:

Company Manager , Podvojné účetnictví , Daňová evidence, Personalistika a mzdy , Evidence majetku , Docházka , Prodejna , eÚčtenky .

PAMwin - Nová verze programu 7/2023  

03.07.2023

Nová verze programu PAMwin je k dispozici ke stažení.

Verze PAMwin 7/2023 obsahuje zapracované obecné změny v našich programech (např. Export tabulky podle nastavených filtrů do excelu) a novou funkci Vyhledávání v příkazech k úhradě.

Podrobný popis naleznete v noviny PAMwin 2023.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Newsletter 07/2023  

03.07.2023 NL07/2023

MANW - Pokladna – Nový doklad příjem/výdej  

21.06.2023

Na seznamu dokladů v agendě Pokladna je možné zaškrtnout, zda chcete prohlížet všechny doklady , pouze Příjmové nebo pouze Výdajové .

Při zakládání nového dokladu (F6 nebo ) se zobrazuje dotaz, zda zakládáte příjmový nebo výdajový doklad. Nově se při zaškrtnutí zakládají rovnou příjmové doklady a při zaškrtnutí se zakládají výdajové doklady.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

ZapSklad - Adresy, Ceník  

20.06.2023

V programu Zápůjční sklad SQL byly rozšířeny agendy Adresy a Ceník tak, aby odpovídaly programu Company Manager (MANW). Je možné nastavit agendy Adresy a Ceník společné pro Zap.Sklad a MANW.

Adresy - na kartě adresy jsou možná podrobnější nastavení a zpřístupněny funkce jako kontrola DIČ atd.

Ceník - ceníková karta má 2 varianty (samostatné záložky v ceníku)

 • Karta (Zap.sklad) = původní karta Zápůjčního skladu, zjednodušený náhled s funkčností přizpůsobenou potřebám Zápůjčního skladu
 • Karta = velmi podrobná ceníková karta z MANW

Podrobné popisy novinek naleznete v příručce: Adresy a Ceník.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

JUW - Rychlé pořízení úhrad v deníku  

19.06.2023

V peněžním deníku najdete nové tlačítko , které otevře formulář pro snadné rychlé zadávání mnoha úhrad faktur za sebou. Tento formulář lze vyvolat také v horním lištovém menu Deník -> Úhrada více faktur na dokladu nebo klávesová zkratka „x“.

Ve formuláři se vybírají faktury, které se rozúčtují na základ a DPH při zápisu řádku běžného účtu nebo pokladny.

K výběru pro zaúčtování úhrady jsou nabídnuty neuhrazené doklady, které jsou evidovány v agendách Přijaté nebo Vydané faktury a Ostatní závazky a pohledávky za několik let v minulosti. Je možné zadat i částečné úhrady.

Postup vkládání úhrad: Označením řádku vybraného dokladu -> kontrola/opravení polí den, řada dokladů, číslo dokladu -> tlačítko /, které rozúčtuje úhradu do peněžního deníku.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky JUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů k dispozici v sekci ke stažení.

MANW - Foto + dokument – speciální typy souborů  

16.06.2023

Záložka Foto + dokument nově umožňuje i různé speciální typy souborům (př. prj, dvproj, scp, out atd.). Takové soubory lze kdykoli později odesílat e-mailem nebo kopírovat jinam pro další využití.

Povolené speciální přípony souborů se vypíší do parametru OBR_SPEC_TYPDOK (Seznam speciálních typů souborů ukládaných do dokumentů).

Horní lištové menu Služby -> Nastavení parametrů -> parametr OBR_SPEC_TYPDOK

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Automatické ukládání pdf nabídek  

13.06.2023

Možnost ukládání pdf nabídky pokaždé, když vzniká (při tisku, odeslání e-mailem) tak, aby byly zdokumentovány všechny verze nabídky, které zákazník dostal.

Horní lištové menu Služby -> Nastavení parametrů -> parametr NABPDF_DO_FOTO na Ano

Pdf nabídek se automaticky ukládají do záložky Foto+Dokument, kde lze celou historii zobrazit.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Nové příručky ke stažení  

12.06.2023

Připravili jsme pro Vás nové aktuální příručky k našim programům, je možné je stáhnout na stránkách příslušného programu:

Company Manager , Podvojné účetnictví , Daňová evidence, Personalistika a mzdy , Evidence majetku , Docházka , Prodejna , eÚčtenky , Zápůjční sklad