Aktuality

Newsletter 02/2024  

02.02.2024 NL02/2024

MAJW - Zaúčtování účetních odpisů za celý rok do posledního měsíce  

01.02.2024

V základním nastavení programu se účetní odpisy hromadně zaúčtují jedním řádkem na kartu za měsíc. Nově je možné hromadně zaúčtovat účetní odpisy jedním řádkem na kartu za rok. Každá karta má odpis jedním řádkem, účty se načítají ze souvztažností na kartě majetku, zaúčtují se pouze nenulové odpisy.

Nový způsob zaúčtování se nastavuje zvlášť pro jednotlivé zákazníky v základních parametrech zaškrtnutím

Pro správné zaúčtování musíte být pracovní období nastaveno na poslední měsíc roku. Tedy například 12/2023, pokud nepoužíváte hospodářský rok. Zaúčtování účetních odpisů pak provedete standardním způsobem (Horní lištové menu Majetek -> Zaúčtuj).

Podrobný popis naleznete v příručce.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů k dispozici v sekci ke stažení.

PAMwin - nová verze programu  

26.01.2024

Dlouhodobý investiční produkt - Do programu byla doplněna možnost odvádět příspěvky za zaměstnance i za podnik na dlouhodobý investiční produkt. Využívání této nové možnosti je obdobné jako u životního pojištění. Základní nastavení tohoto produktu, pro konkrétního pracovníka, se provede v agendě personalistika na záložce „Bankovní účty“. Zde byla doplněna nová podzáložka „Investiční produkt“.

Potvrzení o příjmech r.2024 - Do programu byl doplněn nový vzor č.32 pro potvrzení o příjmech za rok 2024. Na toto potvrzení se nově uvádí mimo jiné i podrobný rozpis příspěvků za zaměstnavatele na

 • penzijní připojištění,
 • doplňkové penzijní spoření,
 • penzijní pojištění,
 • životní pojištění
 • a dlouhodobý investiční produkt.

Aby bylo možné určit, o jaký typ penzijního produktu se jedná, byla do programu doplněna možnost určit tento typ v číselníku „Penzijní fondy“.

Podrobný popis naleznete v novinky PAMwin 2024.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

JUW, PUW - formulář DPH vzor č. 24  

25.01.2024

Přiznání k dani z přidané hodnoty se od zdaňovacího období leden 2024 podává na novém vzoru formuláře č. 24. Tento vzor formuláře byl doplněn do Podvojného účetnictví a Daňové evidence.

Podrobné popisy novinek naleznete v: PUW 2024 a JUW 2024.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

PAMwin - Nová verze pro rok 2024  

15.01.2024 PAMwin 01/2024

Zrychlené přepínání pracovního období - MANW, PUW, JUW   

04.01.2024

Víme, že pro pohodu uživatelů jsou i drobnosti důležité, proto jsme pro Vás připravili zrychlené přepínání pracovního období pravým tlačítkem myši.

MANW, PUW - Pokud máte nastavený aktuální měsíc, tak se pracovní období pravým tlačítkem myši přepne na předchozí měsíc. Pokud máte nastavené jakékoli jiné pracovní období, přepnete ho jedním kliknutím pravého tlačítka myši na aktuální měsíc.

JUW - Pokud máte nastavený aktuální rok, tak se pracovní období pravým tlačítkem myši přepne na předchozí rok. Pokud máte nastavené jakékoli jiné pracovní období, přepnete ho jedním kliknutím pravého tlačítka myši na aktuální rok.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2024, PUW 2024 a JUW 2024.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

JUW - činnost Kopie staré faktury  

04.01.2024

V agendě Vydané faktury byla rozšířena funkce „Kopie loňské faktury“ na možnost vybrat kopii faktury za delší období do minulosti.

Menu Vydané -> Kopie staré faktury

Zobrazí se k výběru seznam letošních faktur + faktur za 3 roky nazpět (možnost filtrování faktur k výběru).

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky JUW 2024.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů k dispozici v sekci ke stažení.

eÚčtenky - Změna sazby DPH od 1.1.2024  

03.01.2024

V ceníku je možné hromadně upravit sazby DPH tlačítkem .

Podrobný popis naleznete v příručce.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

PAMwin - Připravujeme verzi pro rok 2024  

02.01.2024

Novou verzi programu PAMwin pro rok 2024 připravujeme, ale ještě čekáme na upřesnění všech potřebných parametrů.

Jakmile bude v této věci jasno, zpřístupníme novou verzi všem registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o pravidelných aktualizacích.

Předpokládaný termín zpřístupnění nové verze je 16.1.2024.

Konec roku a zahájení r. 2024  

22.12.2023

Nezapomeňte se připravit na konec roku, uzavření skladů, příprava číselníků do nového roku a další.

Postup zahájení roku 2024 v Podvojném účetnictví, Daňové evidenci a Company Manageru naleznete ve článku Zahájení roku 2024.

Newsletter 12/2023  

18.12.2023 NL12/2023

MANW, PUW, JUW - Změna sazby DPH od 1.1.2024  

15.12.2023

Ze tří sazeb DPH platných v roce 2023 (jedna základní 21 % a dvě snížené 15 % a 10 %) se v roce 2024 stávají dvě. Základní zůstává ve výši 21 % a snížená je ve výši 12 %. V našich programech jsou používány sazby platné podle pracovního období nastaveného na hlavní obrazovce.

Aktuálně dostupné verze programů Company Manager, Podvojné účetnictví a Daňová evidence již pracují s novými sazbami DPH platnými v pracovním období od 1.1.2024.

Některé činnosti umožňují starou sazbu DPH převést na aktuálně platnou. Například činnost „Kopie loňské faktury“ nebo „Úprava sazby daně v ceníku“. Tyto funkce po zrušení 2. snížené sazby slučují obě snížené sazby. Výjimečným případům, kdy je žádoucí jiný postup, například u knih, musí uživatel věnovat zvýšenou pozornost.

Podrobně viz Změna sazby DPH.

MANW - Cestovní výdaje - snížení stravného  

01.12.2023

Nově je možné zadávat korekce stravného k jednotlivým dnům v záložce stravné.

Tlačítkem otevřete formulář, ve kterém je možné k jednotlivým řádkům výpočtu stravného zadat požadované korekce.

Srážky stravného je možné zadat například zadáním počtu poskytnutých jídel. Sazby srážky stravného za jedno jídlo v procentech ze stravného je pak:

• 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

• 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

• 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

PAMwin - Změny v DPP  

03.11.2023

Dohody o provedení práce (DPP) se od 1.10.2023 více přiblížily k běžnému pracovnímu poměru. Zaměstnavatel by měl všechny zaměstnance seznámit s rozvrhem směn. Nově tato povinnost platí i pracovní poměr typu DPP. Pro rozvrh směn a evidenci docházky slouží samostatný program Evidence docházky.

Docházka jako taková je obecně velmi komplexní problematika, a proto je řešena v samostatném programu. Program umožňuje mimo jiné i tisknout rozvržení směn (plán docházky). Zaznamenává se, kdy kdo skutečně byl v práci (ručně, pomocí docházkového terminálu atp.), automaticky se vyhodnocují se přesčasy, víkendy, svátky atd. a různé příslušné typy příplatků. Z docházky je možné data exportovat do programu PAMwin a na jejich základě zpracovat mzdy (možnost dalších úprav). Program docházka také umožňuje členění práce na zakázky, střediska, code atd. což umožňuje přesné rozdělení nákladů.

Změny, které by měly platit od 1.1.2024, budou součástí aktualizace pro rok 2024, kterou budeme vydávat, tak jako vždy, nejpozději k 15.1.2024.

Vznik nároku na dovolenou se u DPP bude řešit přes běžnou evidenci dovolené, tedy jako u běžných zaměstnanců nastavením parametrů pro daného zaměstnance.

Obdobně, stejně jako u běžného zaměstnance, se bude u DPP řešit i případné proplácení příplatků za soboty a něděle, náhrady mzdy atd.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Změna přístupu do systému Ares  

02.10.2023

K 30.9.2023 končí podpora provozu původní verze informačního systému Administrativního registru ekonomických subjektů (viz info Ares), který umožňuje vyhledávání ekonomických subjektů registrovaných v České republice a zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data. Systém Ares je v našich programech využíván například ve funkcích Založení nové adresy, Kontrola a doplnění adresy podle rejstříků a další. V současné době byl spuštěn nový informačním systém Ares, který je již využíván v aktuálně dostupných verzích našich programů.

! Poznámka 2.10.2023: Prodloužení podpory starého systému Ares do 31.10.2023 a změna v novém systému v zobrazení DIČ. Po změně se může DIČ načíst ve tvaru CZCZ..., v aktuálních verzích programů od 30.9.2023 upraveno na nový způsob zadání DIČ v Aresu.

Podrobný popis naleznete v novinky MANW 2023, PUW 2023, JUW 2023, Zápůjční sklad a eÚčtenky.

Pokud si přejete se systémem Ares nadále pracovat i po 30.09.2023, stáhněte si, prosím, aktuální verze našich programů. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Newsletter 10/2023  

02.10.2023 NL10/2023

MANW - Zakázky, Objednávky - přechod do agendy Adresy  

30.09.2023

Nově je možné z agend Zakázky a Objednávky přejít přímo do agendy Adresy pomocí tlačítka .

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

JUW - Adresy - nové funkce  

14.09.2023

V agendě Adresy na kartě adresy naleznete nová tlačítka s vylepšujícími funkcemi.

- otevře ve vedlejším okně soubory, které jsou v příloze Foto + Dokument

- založení nové Vydané faktury pro daného zákazníka

- zobrazí v agendě Vydané faktury všechny faktury pro daného zákazníka v aktuálním roce

- zobrazí v agendě Přijaté faktury všechny faktury od daného dodavatele v aktuálním roce

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky JUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů k dispozici v sekci ke stažení.

JUW, PUW - Zaúčtování z JUW do PUW  

15.08.2023

Nová funkce umí vytvořit účetní deník PUW z peněžního deníku, vydaných a přijatých faktur v JUW. Nový způsob umí i rozúčtování vydaných a přijatých faktur podle rozpisu, včetně přenesené daňové povinnosti, slučuje úhradu faktury v peněžním deníku do jednoho řádku atd. Díky této funkci může menší firma vystavovat doklady v JUW a posílat je do externí účetní firmy k zaúčtování do podvojného účetnictví.

Pro správné zaúčtování do podvojného účetnictví je v JUW nutné vyplnit účty pro podvojné účetnictví v řadách dokladů a v osnově.

Přímé zaúčtování z JUW do PUW nebo Vytvoření souboru s deníkem PUW:

Služby - servis -> Export do Podvoj

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky JUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů k dispozici v sekci ke stažení.

Newsletter 08/2023  

10.08.2023 NL08/2023

MANW, PUW, JUW - Importy nové funkce  

02.08.2023

Ve formuláři pro Import přibyly nové funkce spouštěné tlačítky.

MANW: Služby - Servis -> Import

PUW: Služby - Servis -> Import účetního deníku

JUW: Menu Vydané/Přijaté -> Import faktur

- tato volba umožňuje zobrazit soubor, zobrazí se dočasný soubor v datové struktuře podle vybrané agendy, tak jak budou data vypadat po převodu.

- otevře soubor, který chcete importovat v uživatelských výpisech, kde můžete data ze souboru prohlížet, různě filtrovat a pak třeba vytiskout/ exportovat do excelu.

- slouží k porovnání souboru s daty v programu a zobrazení rozdílů.

Pro použití nových funkcí je nutné vybrat agendu, do které se bude soubor importovat, typ importu a nastavit cestu k souboru (pole „Data ze souboru“).

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023, PUW 2023 a JUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

PAMwin - Změny v zaúčtování do účetního deníku  

01.08.2023

K tvorbě účetního dokladu a zaúčtování mezd do účetnictví dochází v tiskové výstupu Účetní doklad. Otevře se formulář pro tisk účetního dokladu, ve kterém naleznete několik nových vylepšení a možností kontrol v oblasti pro zaúčtování do účetnictví.

Například:

 • Možnost zobrazení náhledu na zaúčtování účetního dokladu (podle aktuálního nastavení formuláře). Při zaškrtnutí tlačítkem "Zaúčtuj".

 • Možnost poslat soubor pro zaúčtování do účetního deníku e-mailem. Při zaškrtnutí tlačítkem "Zaúčtuj".

 • Zobrazení náhledu na zaúčtování dokladu za aktuálně nastavené pracovní období v účetním deníku. Kliknutím na nápis o zaúčtování mezd na hlavní obrazovce, pokud je dostupný program PUW.

Podrobný popis naleznete v novinky PAMwin 2023.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW, JUW - Vylepšení načítání QR kódu z pdf  

13.07.2023

Programy Company manager a Daňová evidence umožňují využití QR kódů bez nutnosti dalšího speciálního vybavení. Pro přečtení QR kódu se nejčastěji používají mobilní telefony s kamerou nebo speciální čtečky připojené k počítači (naše aplikace čtečky čárových a QR kódů pro mobilní telefony Com-Sys Reader je k dispozici zdarma).

Nově jsme výrazně zvýšili citlivost načítání QR kódu z pdf souborů. Toho se dá využít například při načítání přijatých faktur, které přišly jako pdf e-mailem (postup viz příručka).

Podrobný popis práce s QR kódy v programu Company manager naleznete v příručce nebo zde.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Propojení zálohových faktur s jejich vyúčtováním  

11.07.2023

Pro snadné přecházení mezi zálohovou fakturou a jejím vyúčtováním byla zavedena nová tlačítka a . Tato nová tlačítka naleznete na kartě a v rozpisu v agendách Vydané faktury a Přijaté faktury.

Pokud je například na jedné faktuře vyúčtováno více záloh, je možné na konkrétní zálohu přejít v rozpisu z řádku této zálohy nebo se na kartě faktury po zmáčknutí tlačítka zobrazí seznam souvisejících zálohových dokladů k výběru.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Nové demoverze ke stažení  

11.07.2023

Připravili jsme pro Vás nové aktuální demoverze k našim programům, je možné je stáhnout na stránkách příslušného programu:

Company Manager , Podvojné účetnictví , Daňová evidence, Personalistika a mzdy , Evidence majetku , Docházka , Prodejna , eÚčtenky .

PAMwin - Nová verze programu 7/2023  

03.07.2023

Nová verze programu PAMwin je k dispozici ke stažení.

Verze PAMwin 7/2023 obsahuje zapracované obecné změny v našich programech (např. Export tabulky podle nastavených filtrů do excelu) a novou funkci Vyhledávání v příkazech k úhradě.

Podrobný popis naleznete v noviny PAMwin 2023.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Newsletter 07/2023  

03.07.2023 NL07/2023

MANW - Pokladna – Nový doklad příjem/výdej  

21.06.2023

Na seznamu dokladů v agendě Pokladna je možné zaškrtnout, zda chcete prohlížet všechny doklady , pouze Příjmové nebo pouze Výdajové .

Při zakládání nového dokladu (F6 nebo ) se zobrazuje dotaz, zda zakládáte příjmový nebo výdajový doklad. Nově se při zaškrtnutí zakládají rovnou příjmové doklady a při zaškrtnutí se zakládají výdajové doklady.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

ZapSklad - Adresy, Ceník  

20.06.2023

V programu Zápůjční sklad SQL byly rozšířeny agendy Adresy a Ceník tak, aby odpovídaly programu Company Manager (MANW). Je možné nastavit agendy Adresy a Ceník společné pro Zap.Sklad a MANW.

Adresy - na kartě adresy jsou možná podrobnější nastavení a zpřístupněny funkce jako kontrola DIČ atd.

Ceník - ceníková karta má 2 varianty (samostatné záložky v ceníku)

 • Karta (Zap.sklad) = původní karta Zápůjčního skladu, zjednodušený náhled s funkčností přizpůsobenou potřebám Zápůjčního skladu
 • Karta = velmi podrobná ceníková karta z MANW

Podrobné popisy novinek naleznete v příručce: Adresy a Ceník.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

JUW - Rychlé pořízení úhrad v deníku  

19.06.2023

V peněžním deníku najdete nové tlačítko , které otevře formulář pro snadné rychlé zadávání mnoha úhrad faktur za sebou. Tento formulář lze vyvolat také v horním lištovém menu Deník -> Úhrada více faktur na dokladu nebo klávesová zkratka „x“.

Ve formuláři se vybírají faktury, které se rozúčtují na základ a DPH při zápisu řádku běžného účtu nebo pokladny.

K výběru pro zaúčtování úhrady jsou nabídnuty neuhrazené doklady, které jsou evidovány v agendách Přijaté nebo Vydané faktury a Ostatní závazky a pohledávky za několik let v minulosti. Je možné zadat i částečné úhrady.

Postup vkládání úhrad: Označením řádku vybraného dokladu -> kontrola/opravení polí den, řada dokladů, číslo dokladu -> tlačítko /, které rozúčtuje úhradu do peněžního deníku.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky JUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů k dispozici v sekci ke stažení.

MANW - Foto + dokument – speciální typy souborů  

16.06.2023

Záložka Foto + dokument nově umožňuje i různé speciální typy souborům (př. prj, dvproj, scp, out atd.). Takové soubory lze kdykoli později odesílat e-mailem nebo kopírovat jinam pro další využití.

Povolené speciální přípony souborů se vypíší do parametru OBR_SPEC_TYPDOK (Seznam speciálních typů souborů ukládaných do dokumentů).

Horní lištové menu Služby -> Nastavení parametrů -> parametr OBR_SPEC_TYPDOK

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Automatické ukládání pdf nabídek  

13.06.2023

Možnost ukládání pdf nabídky pokaždé, když vzniká (při tisku, odeslání e-mailem) tak, aby byly zdokumentovány všechny verze nabídky, které zákazník dostal.

Horní lištové menu Služby -> Nastavení parametrů -> parametr NABPDF_DO_FOTO na Ano

Pdf nabídek se automaticky ukládají do záložky Foto+Dokument, kde lze celou historii zobrazit.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Nové příručky ke stažení  

12.06.2023

Připravili jsme pro Vás nové aktuální příručky k našim programům, je možné je stáhnout na stránkách příslušného programu:

Company Manager , Podvojné účetnictví , Daňová evidence, Personalistika a mzdy , Evidence majetku , Docházka , Prodejna , eÚčtenky , Zápůjční sklad

Export do excelu podle gridu  

12.06.2023

V tabulkách si uživatel může často nastavit filtr nebo i pořadí sloupců v gridu. Upravenou tabulku je nově možné jednoduše exportovat do xlsx souboru.

Umožní mu to funkce spuštěná klepnutím pravého tlačítka myši na tlačítko (Uživatelské výpisy) nebo levého tlačítka myši na tlačítko (počítadlo řádků). Zobrazí se volba: 1. Export do Excelu podle gridu/ 2. Uživatelský výpis podle gridu.

Podrobný popis naleznete v novinky MANW 2022, PUW 2022, JUW 2022, PAMwin 2022 a MAJW 2022.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

Newsletter 06/2023  

05.06.2023 NL06/2023

PUW - Zúčtování DPH do účetního deníku  

02.06.2023

V agendě DPH na kartě Přiznání DPH naleznete nové tlačítko , které umožňuje automatizované zúčtování DPH.

Vyplňte pole „Zúčtovat DPH na účet" (číslo účtu pro zúčtování DPH, F1 na výběr z účetní osnovy) a „řada dokladů" (F1 na výběr z číselníku řady dokladů). Stačí vyplnit jednou, pak už se pole těmito údaji předvyplňují sama.

Tlačítko vytvoří náhled na návrh dokladu zúčtování. Všechny analytiky účtu 343, které byly v daném měsíci použité v účetním deníku se přeúčtují na vyplněný účet pro zúčtování DPH a vypočítá se zaokrouhlení.

Po případných změnách je možno tuto činnost spouštět opakovaně. Přitom dojde k vyhledání a úpravě dokladu.

Podrobný popis naleznete v: novinky PUW 2023 nebo v příručce.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

PUW - Tisky kontroly převodu zůstatků účtů  

26.05.2023

Ručními úpravami po převodu zůstatků účtů může dojít k tomu, že konečné zůstatky účtů jednoho roku nejsou stejné, jako počáteční zůstatky účtů následujícího roku. Př. změnami účetního deníku v původním roce nebo změnou PZ v novém roce atp..

Pro kontrolu zda se v danou chvíli rovnají počáteční zůstatky účtů aktuálního roku s konečnými zůstatky minulého roku slouží dva nové tisky v Tiskovém menu.

Kontrola převodu zůstatku účtů z minulého roku - sestava tiskne konečné zůstatky účtů v předchozím roce a počáteční zůstatky účtů v Pracovním období nastaveném na hlavní obrazovce.

Kontrola převodu zůstatku účtů z minulého roku - rozdíly - sestava tiskne konečné zůstatky účtů v předchozím roce a počáteční zůstatky účtů v Pracovním období nastaveném na hlavní obrazovce pouze pro účty, kde se KZ a PZ liší.

Podrobný popis naleznete v: novinky PUW 2023 nebo v příručce.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Tisk rozúčtování faktury na FV s QR kódem  

26.05.2023

Volba tisku "Vydaná faktura s rozúčtováním" umožňuje tisknout na vydané faktury rozúčtování Má dáti - Dal pro potřeby účetnictví. Nově je možné tisknout toto rozúčtování MD - Dal i na fakturu s QR kódem (parametr typ vydané faktury pro tisk: Q).

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

PUW - Tisky Výsledovky rozdělené na Střediska  

23.05.2023

Nové tisky Výkazu zisků a ztrát „Výsledovka: Střediska + Celkem“ a „Náklady a Výnosy podle účtů: Střediska + Celkem".

Na hlavní obrazovce zvolte Výsledovka

12. Výsledovka: Střediska + Celkem - Tisk má řádky stejné jako „Výkaz zisků a ztrát v Kč“ - tisknou se řádky podle předepsaného výkazu.

13. N+V podle účtů: Střediska+Celkem - Tisk má řádky stejné jako „Náklady a výnosy podle účtů" - souhrn nákladů a výnosů se součtem, zisk nebo ztráta.

Zpracovaná sestava bude obsahovat sloupce:

 • Středisko 0 = pro doklady, které nemají vyplněné středisko.

 • Samostatné sloupce pro jednotlivá střediska z číselníku středisek, která byla v daném roce použita v účetním deníku a odpovídají nastavenému filtru.

 • Celkem za období = součtový sloupec za nastavené období.

 • Minulý rok.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky PUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

JUW - Tisk Deníku příjmů a výdajů po střediscích  

22.05.2023

Nově je možné tisknout Deník příjmů a výdajů pro jednotlivá střediska.

Peněžní deník -> tisk -> Deník příjmů a výdajů - Daňová evidence

Tiskne se zjednodušený účetní deník za zvolené období s možností dalších nastavení např. střediska, všechny pohyby/ pouze pohyby v Kč/ cizí měně.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky JUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

eÚčtenky - Nová verze programu  

09.05.2023

eÚčtenky je aplikace zajišťující kompletní zpracování maloobchodního prodeje zboží a služeb, který je zakončen vystavením účtenky a tiskem daňového dokladu. Aplikace je optimalizována pro použití také na tabletu.

Novinky v eÚčtenkách:

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Newsletter 05/2023  

04.05.2023 NL05/2023

PAMwin - Vyhledávání v Příkazech k úhradě  

03.05.2023

K hledání konkrétního řádku v příkazech k úhradě (podle např. částky, variabilního symbolu nebo textu) slouží horní filtr. Filtr umožňuje vyhledávat konkrétní řádek v rámci aktuálního výpisu nebo napříč všemi výpisy daného roku (tlačítko ).

Podrobný popis naleznete v noviny PAMwin 2023.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Vyhledávání v Bance a Příkazech k úhradě  

02.05.2023

K hledání konkrétního řádku v bankovních výpisech (podle např. částky, čísla faktury, variabilního symbolu nebo organizace) slouží horní filtr. Filtr umožňuje vyhledávat konkrétní řádek v rámci aktuálního výpisu nebo napříč všemi výpisy daného roku. Nově bylo do tohoto filtru doplněno několik funkcí a najdete ho i v příkazech k úhradě.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

MANW - Rozšíření funkce „Aktualizuj skladové karty podle ceníku“  

28.04.2023

Funkcí "Aktualizuj skladové karty podle ceníku" je možné aktualizovat vybrané údaje ve skladových kartách, skladových pohybech (výdejkách a příjemkách) a nově i v rozpisu aktuálních zakázek podle údajů na ceníkové kartě.

Horní lištové menu Ceník -> Aktualizuj skladové karty podle ceníku

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Banka - možnost přikládání souborů k výpisu  

26.04.2023

V agendě Banka je nově možné v rozpisu dokladu přikládat soubory tlačítkem . Otevře se formulář pro přikládání souborů (př. pdf výpisu), který se chová stejně jako záložka Foto + Dokument v jiných agendách. Pokud je nějaký soubor přiložen, pak je tlačítko zbarveno .

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW a JUW - Označení dokladů s přílohou  

26.04.2023

V seznamu Přijatých faktur, Vydaných faktur a Pokladny jsou nově zeleně podbarvena čísla dokladů, které mají přiložený nějaký soubor v záložce Foto + Dokument.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023 a JUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Propojení příkazů k úhradě s bankovním výpisem  

18.04.2023

V příkazu k úhradě možnost přejít na bankovní výpis

Tlačítko přejde z označeného řádku příkazu k úhradě na související řádek bankovního výpisu. Pokud se ve výpisech nenajde vhodný řádek, pak nabídne k výběru seznam bankovních výpisů, které by odpovídaly datumem případně řadou dokladů/ číslem účtu.

V bance možnost přejít na příkaz k úhradě

Tlačítko přejde z označeného řádku bankovního výpisu na související řádek v rozpisu příkazu k úhradě. Pokud se nenajde vhodný řádek v příkazech k úhradě, pak nabídne k výběru seznam řádků příkazů k úhradě, které by odpovídaly datumem.

• V rozpisu bankovního výpisu také nově naleznete další tlačítka k přecházení na doklady související s označeným řádkem výpisu:

- otevře kartu adresy organizace

- otevře kartu faktury nebo dobropisu (pouze pokud patří do aktuálního roku) k označenému řádku s úhradou

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

PAMwin - Sleva na pojistném - vykázané hodiny  

03.04.2023

Do vykázaného rozpisu slev byla doplněna podrobnější evidence vykázaných hodin s možností tento údaj uživatelsky korigovat, což by bylo možné využít např. v případě, kdy pracovník čerpá dodatkovou dovolenou, kterou mu zaměstnavatel poskytuje nad zákonný nárok.

Podrobný popis naleznete v noviny PAMwin 2023.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

PAMwin - Tisk "Přehled mzdových nákladů"  

03.04.2023

Do tisku „Přehledy“ – „Přehled mzdových nákladů“ byla doplněna informace o uplatněné slevě.

Podrobný popis naleznete v noviny PAMwin 2023.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.