Obecné vlastnosti

Vybrané vlastnosti společné všem našim programům

Práce v síti

Pracují v síti a mohou tak být používány prakticky neomezeným počtem uživatelů najednou.

Více zákazníků (firem)

Dokáží zpracovávat libovolné množství samostatných firem.

Pracovní období

Umožňují přecházet do různých pracovních období, aniž by bylo třeba předchozí období nevratně uzavřít.

Opravy

Víme, že člověk je omylný, a proto dovolují uživateli opravit doklad, pokud to ovšem v dané situaci lze a existuje příslušné právo přístupu.

Maximum informací

Snažíme se o maximální využití vložených dat. Chceme, aby uživatel s minimem práce získal maximum podkladů pro své rozhodování.

Aktualizace

Nejnovější verze programů jsou kdykoliv k dispozici.

Možnosti výstupů

Všechny tiskové výstupy je možno tisknout na tiskárnu, obrazovku nebo ve formátu DOC, HTML, PDF, XLS, CSV,BMP, T IF, JPG, GIF, TXT.

Legislativa i vaše potřeby

Reagujeme na změny v legislativě, ale i na potřeby uživatelů.

Provázanost modulů

Z toho vyplývá i velice důležitá provázanost jednotlivých modulů v rámci každého programu a spolupráce jednotlivých programů nad společnými daty.

Důraz na detail

Všímáme si i drobných detailů, které dělají práci s programem pohodlnou.

Práva přístupu

Volitelná práva přístupu pro jednotlivé uživatele jsou samozřejmostí.

Vícejazyčné výstupy

Uživatelem definovaný slovník umožní tisknout výstupy v jazycích.