JUW Danova evidence

JUW daňová evidence


Program JUW-Daňová evidence je účetní systém pro malé firmy. Umožňuje vést libovolné množství firem. Podává přehled o příjmech a výdajích a o majetku firmy. Součástí je peněžní deník, kniha závazků a pohledávek, evidence majetku, evidence skladu, evidence pošty a kniha jízd.
Slouží pro plátce i neplátce DPH.
Program je vytvořen s důrazem na pohodu práce a vysokou produktivitu při pořizování většího množství dat.

Základní funkce programu: