Ostatní závazky a pohledávky

Agenda Ostatní závazky a pohledávky slouží k evidenci a kontrole plateb, ke kterým neexistují jednotlivé doklady př. předpisy odvodů na sociální a zdravotní pojištění, zálohy na daň z příjmů, zálohy na energie, nájemné (které někomu platíte, ale i to, které má někdo zaplatit Vám) atp. Doklady vytvořené v této agendě se pak párují s úhradami v bance nebo pokladně stejně jako př. přijaté/vydané faktury a Vy budete mít přehled o jejich zaplacení.

! Pozor: Řádky které mají v deníku vyplněné okénko faktura se nedostanou do DPH -> agenda není určena pro doklady s DPH, které chcete uplatnit.

Agendu otevřete z hlavní obrazovky tlačítkem nebo z horní lišty Číselníky -> Ostatní pohledávky a závazky.

Otevře se tabulka pro vkládání dokladů.

Je potřeba založit si nové řady dokladů pro ostatní závazky/ ostatní pohledávky. ( Na horní liště vyberte Číselníky -> Řady dokladů)

Př.

Vložení nového dokladu provedete tlačítkem F6 nebo .

Kopiee již existujícího dokladu se vytvoří tlačítkem F5. Pokud máte vyplněné políčko Měsíc (čtvrtletí) přičte se k datu splatnosti 1 měsíc (resp. 3 v případě čtvrtletí). Pokud má nový doklad datum v následujícím roce, zeptá se program, zda má doklad do následujícího roku přesunout.

Zobrazení: Nezaplacené částky jsou barevně odlišeny .

Tlačítka zobrazí přehledy závazků a pohledávek za daný rok/více let, celkem/po měsících, rozdělené podle firem atp. Zobrazené informace jsou omezené nastavenými filtry.

Nejobecnější je sestava = přehled od roku 2000 omezený nastavenými filtry, tento přehled se dá i vytisknout (tisk Ostatní závazky a pohledávky podle filtru).

Tisk: Tlačítkem otevřete tiskové menu. Tisky používají nastavené filtry a zobrazují pouze doklady, které vyhovují nastavenému filtru.

Pokud chcete tisknout Příkaz k úhradě závazků, tak je potřeba mít danou organizaci v adresách a mít v ní vyplněný účet. Rychlý přístup do adres tlačítkem vpravo dole.

Kontrola a rekonstrukce úhrad:


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 14.10.2022
Nahlásit potíže s kapitolou