Příkaz k úhradě

Vytiskne se příkaz k úhradě pro aktuální fakturu. Při tisku příkazu k úhradě se automaticky vyplní datum tisku příkazu do došlé faktury. Při pokusu o další tisk jednorázového příkazu pro tuto fakturu je uživatel upozorněn, ale po potvrzení je opakovaný tisk možný.

Pro tisk příkazu pro aktuální fakturu lze také použít tlačítko , které je přímo na faktuře.

Na jednu stránku A4 se tiskne příkaz 2x.

  • Zaplatit z účtu - bankovní účet, ze kterého bude faktura placena. Vybere se jeden z nadefinovaných běžných účtů v číselníku Doklady. Implicitně se nabízí B1 tj. první účet.

  • Částku – částka z faktury, je možné opravit na částečnou platbu

  • Uhradit dne – datum splatnosti Příkazu k úhradě. Nabízí se datum Splatná z faktury, lze editovat

OK – provede se tisk příkazu k úhradě

Storno – konec bez příkazu k úhradě

Po vytištění příkazu k úhradě se datum příkazu k úhradě zapíše do faktury, pro které byl příkaz vystaven.

Parametr Poznámka pro banku na příkaz k úhradě (např. tel.). Tato poznámka se tiskne pod datum příkazu k úhradě např. telefonní číslo firmy.

Parametr Sídlo pro příkaz k úhradě, např. "V Praze". Sídlo se tiskne vedle data.

Hromadný příkaz k úhradě

Související témata

Tiskové menu - QR - Přijaté faktury |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 22.03.2023
Nahlásit potíže s kapitolou