Peněžní deník

Agenda Peněžní deník je určena pro vkládání, vyhledávání, opravy a prohlížení dokladů zapsaných v peněžním deníku u vybraného zákazníka.

Tlačítka

Pro Peněžní deník lze použít Tlačítka v pravém horním rohu

Maximalizovat peněžní deník na celou obrazovku.

Obnovit původní zobrazení peněžního deníku.

Zavřít peněžní deník.

Vpravo je umístěn posuvník pro vertikální listování v Peněžním deníku (viz. kap. Standardní ovládací prvky Windows).

K pohybu po jednotlivých řádcích deníku lze použít také směrové klávesy. Při pohybu jsou ve spodní části vypisovány jednotlivé řádky peněžního deníku. Je vždy rozepsán aktuální řádek peněžního deníku, ten, na kterém je právě kurzor.

Pro snadnou práci myší s peněžním deníkem se používají obrázková tlačítka:

 • na první řádek Peněžního deníku, Ctrl+Home
 • na poslední řádek Peněžního deníku, Ctrl+End
 • vložit nový řádek, F6
 • opravit řádek, F4
 • zrušit řádek, F8
 • hledej, F7
 • tisky, Ctrl+P viz kap. Tisky
 • uživatelské výpisy, F9
 • konec, Esc

Viz. kapitola Obrázková tlačítka.

- Pořadí sloupců v tabulce - Zobrazení tabulky

- Velikost okna - Uložení velikosti okna. Pomocí myši je možné zvětšit okno na obrazovce. Myší se uchopí pravý dolní roh tabulky a táhnutím se tabulka zvětšuje. Volbou Ulož se tato velikost okna uloží. Při opakovaném otevření agendy bude zobrazena uživatelem zvolená velikost okna.

- Nastav filtr - Filtr nastavit

- Podrobný filtr

- Rejstřík plátců DPH. Vyhledává se podle DIČ. Informace o nespolehlivém plátci - Informace o nespolehlivém plátci.

Tlačítko - přepne do adresáře.

Tlačítka - pro rychlý tisk z peněžního deníku.

 • 1 - Příjmy a výdaje po měsících celkem
 • 2 - Vybrané položky
 • 3 - Příjmy a výdaje - statistiky

Po klepnutí pravým tlačítkem myši si může uživatel přiřadit jinou tiskovou sestavu.

Tlačítko otevírá Formulář Foto + Dokument, kam lze vkládat přílohy dokladu (pdf, obrázky atp.)

Tlačítko otevře Hromadné zpracování dokumentů.

Úprava šířky sloupců - Zobrazení tabulky

Protože někteří uživatelé budou na tento program JUW - Daňová evidence pro Windows přecházet z verze Jednoduché účetnictví – DOS, je možné v peněžním deníku používat i stejné klávesy. Klávesy v agendě Peněžní deník

Barvy v peněžním deníku

V peněžním deníku jsou pro lepší přehlednost zvýrazněny barevně některé řádky.

žlutá barva - řádky, které k sobě patří podle data a čísla dokladu
zelená barva - v rámci jednoho dokladu, řádky, které patří k jedné faktuře
oranžová barva - řádky, které se týkají výdejů mají číslo účtu (výdajového) podbarvené oranžovou barvou

Související témata

Tlačítka v pravém horním rohu | Zobrazení tabulky | Klávesy v agendě Peněžní deník | Podrobný filtr | Položky peněžního deníku | Filtr nastavit - klávesa F |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 17.05.2021
Nahlásit potíže s kapitolou