Elektronické podání

V programu JUW je možné vygenerovat xml soubory pro elektronické podání na Finanční správu. Jedná se o soubory:

  • Souhrnné hlášení
  • Přiznání DPH
  • Kontrolní hlášení
  • Výpis z evidence pro daňové účely

Je stanovena povinnost plátce DPH podávat všechna souhrnná hlášení pouze v elektronické podobě formou datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem (prostřednictvím Aplikace EPO na webových stránkách České daňové správy), nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky (v tomto případě uznávaný elektronický podpis není třeba), a to vždy ve formátu, struktuře a s údaji stanovenými Ministerstvem financí.

Pokud plátci vznikne povinnost podat následné souhrnné hlášení, podá ho rovněž pouze v elektronické podobě.

Podpora podání elektronického podání v programu JUW Daňová evidence

Nejprve je potřeba vytvořit datový soubor XML. Ten je potom možné odeslat elektronicky.

Agenda Tisk DPH -> Záložka Elektronické podání

Název souborů:

  • Přiznání k DPH – DPHD3.XML
  • Souhrnné hlášení – DPHSHV.XML
  • Kontrolní hlášení - DPHKH1
  • Výpis z evidence pro daňové účely – DPHEVD_D.XML, DPHEVD_P.XML

Tlačítko vytvoří a uloží soubor DPHSHV.XML podle předepsané cesty.

= soubor byl již vytvořen a uložen.

= výkaz za uvedené období prázdný.

Tlačítko - informace o elektronickém podání.

Nastavení automatické cesty pro ukládání souboru

Cesta pro uložení datového souboru je předvolena ale uživatel má možnost si navolit jinou. Uživatel si také může zvolit automatické nastavení cesty podle období zaškrtnutím .

Soubory se pak ukládají do složky: Název Organizace – DPH – aktuální rok a období: Př.: Výkazy\Vzor\DPH\2016-M02\DPHDP3.XML

Vlastní cesta pro ukládání souborů

Pokud není zašktrnuta automatická cesta pro ukládání souborů , po zmáčknutí tlačítka pro vytvoření souboru se ukáže ormulář pro výběr cesty.

Pokud uživatel chce soubor uložit ještě do konkrétní složky, může si ji založit pomocí tlačítka v horním rohu .

Založí se složka s názvem Nová složka, je na ní nastavený kurzor a tak ji lze přepsat novým názvem a soubor Uložit.

Kontrola/ Odeslání tisků prostřednictvím portálu České daňové správy

Doporučujeme soubory před elektronickým podáním České daňové správě vždy zkontrolovat na jejím portálu! (Postup viz níže)

Pokud je soubor vytvořen (), pak klepnutím na tlačítko načte cestu a jméno vytvořeného datového souboru do schránky a otevře v prohlížeči přímo stránku, kde můžete tento datový soubor načíst. Zde pak v dialogu pro vyhledání souboru můžete pomocí CTRL+V vložit jméno souboru ze schránky, aniž byste jej museli hledat na disku.

Účetní firma může vytvořené datové odeslat jako přílohy mailu přímo z agendy DPH svému zákazníkovi - .

Tlačítko - vstup na Portál daňové správy. Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí Portál daňové správy.

Portál daňové správy

Tlačítko otevře výběr cesty k souboru na vašem počítači. Použitím kláves CTRL+V zapíšte jméno souboru, kde je soubor XML uložený.

Tlačítko vpravo otevře výběr, kde zvolíte "do stejného typu formuláře".

Tlačítko načte váš soubor do formuláře.

Úprava a oprava formuláře.

Pomocí tlačítek vpravo je možné prohlížení, kontrola chyb a úpravy formuláře.

Úprava ve formuláři. Vybere se, která stránka se bude opravovat.

Protokol chyb zobrazí nalezené chyby. Jsou-li závažné, tak není možno formulář odeslat. Zvolením řádku s chybou se dostanete do formuláře, kde je označená a můžete je opravit.

Když je vše v pořádku, použijte tlačítko odeslání písemnosti.

Evidence elektronických podání

Tlačítka viz agenda Podání


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 17.10.2022
Nahlásit potíže s kapitolou