Číselníky

Údržba číselníků, které využívá program. Tj. vyplňování, prohlížení, změny...

Číselníky je možné spustit jednak přímo z hlavní obrazovky z horního menu Číselníky

nebo přes Služby - servis tlačítko

Prohlížení a změny v číselnících tj. přidávání nových řádků nebo rušení řádků a opravy se provádí myší pomocí obrázkových tlačítek. Kapitola Obrázková tlačítka

Nebo pomocí klávesnice, kapitola Menu tabulka.

Před vlastní prací s programem je nutné vyplnit alespoň některé číselníky. Především číselník Zákazníci programu.

Postup je uveden v Zavedení firmy.

Konkrétní číselník z nabídky se vybere tlačítkem myši.

Pro hledání položek se v některých číselnících používá filtr. Viz. kapitola Podrobný filtr.

Při zadávání položek v programu klávesa F1 zobrazí příslušný číselník. Viz. kapitola Nápověda - F1.

Po zvolení konkrétního číselníku, je zobrazen ve tvaru tabulky. Ovládací prvek mřížka.

Číselníky:

Načtení loňských číselníků

Naplní číselníky aktuálního roku loňskými daty, viz. kap. Načtení loňských číselníků.

Většina číselníků je v ročním režimu. Při prvním otevření následujícího roku program automaticky založí nové soubory a naplní je loňskými daty. Pak je možné číselník změnit nezávisle na předchozím roce. Můžeme tak mít např. v každém roce jinou účetní osnovu.

V ročním režimu nejsou číselníky - Zákazníci a Texty.

Související témata

Zákazníci programu | Osnova | Činnosti | Střediska | Výkazy příjmů a výdajů - definice | Zakázky | Daňové informace | Řady dokladů + počáteční zůstatky | Texty | Sklad – druhy pohybů | Sklad skupiny ZN | Způsob úhrady | Kurzy cizích měn | Měny | Slovník pro tisk - starý | Načtení loňských číselníků | Služby – servis |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 11.03.2020
Nahlásit potíže s kapitolou