Střediska

Číselník středisek umožňuje vytvářet a aktualizovat seznam středisek, pokud používá firma v peněžním deníku dělení na střediska. Lze potom tisknout Příjmy a výdaje po střediscích.

Při zadávání střediska do účetních případů je prováděna kontrola na tento číselník a není možné zadat neexistující středisko. Je možné střediska vůbec nevyplňovat.

Číselník obsahuje položky:

  • číslo střediska
  • název střediska (25 znaků).

Do peněžního deníku se středisko zapisuje do sloupce Středisko. Číslo střediska lze zapisovat i ve vydaných a přijatých fakturách. Lze použít klávesu F1 na zobrazení číselníku.

Související témata

Číselníky | Služby – servis

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 04.09.2015
Nahlásit potíže s kapitolou