Osnova

Prohlížení a změny v účetní osnově tj. přidávání nových řádků nebo rušení řádků se provádí pomocí spodního obrázkového menu.

Při vkládání nového řádku účetní osnovy (tlačítkem nebo klávesou F6) se otevře pro vkládání řádek ve spodní části obrazovky.

Jednotlivé sloupce jsou názvy položek Účetní osnovy.

  • Účet - číslo účtu, 3 znaky. První znak je P nebo V, podle toho zda se jedná o příjem nebo výdej. Předpona P nebo V je vždy součástí účtu.

  • Sloupec - číslo sloupce peněžního deníku, do kterého je zahrnut účet. (1 - 19)

  • Zisk - zvolí se, zda obraty na tomto účtu mají být započteny do daně z příjmu.

  • DI - Daňové informace, pokud se zde u účtu vyplní, potom se bude automaticky zapisovat v peněžním deníku při zadání tohoto účtu.

  • Text - název, popis účtu.

  • Klíč DPV, Výkaz - odkaz do výkazu Deník příjmů a výdajů. Do této položky je třeba vyplnit pro jednotlivé účty daňových příjmů a výdajů klíč řádku, do kterého se příjem nebo výdej na tomto účtu započítává. Klíče jsou v číselníku Výkazy příjmů a výdajů. Pouze bude-li uživatel tisknout Deník příjmů a výdajů.

  • Činnost - činnost podle číselníku. Pokud se zde u účtu vyplní, potom se bude automaticky zapisovat v peněžním deníku při zadání tohoto účtu. Číselník Činnosti.

  • Středisko - středisko podle číselníku. Pokud se zde u účtu vyplní, potom se bude automaticky zapisovat v peněžním deníku při zadání tohoto účtu. Číselník Střediska.

  • Zakázka - zakázka podle číselníku. Pokud se zde u účtu vyplní, potom se bude automaticky zapisovat v peněžním deníku při zadání tohoto účtu. Číselník Zakázky.

V účetní osnově je možné zadat implicitní hodnotu položek Činnost, Středisko, Zakázka pro každý účet. Při práci v peněžním deníku po vyplnění čísla účtu dojde k automatickému naplnění těchto položek do peněžního deníku.

Související témata

Činnosti | Střediska | Výkazy příjmů a výdajů - definice | Zakázky | Daňové informace | Číselníky | Služby – servis |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 11.03.2020
Nahlásit potíže s kapitolou