Daňové informace

Číselník daňových informací se používá pro doklady s DPH. DI se vyplňuje v dokladech, které mají být zahrnuty do soupisu DPH. V peněžním deníku při vkládání a editaci nebo ve fakturách se nabízí tento číselník na klávesu F1. Do sloupce Účet DPH se vloží účty DPH z účetní osnovy. Tento účet se využívá například při rozúčtování úhrad faktur v peněžním deníku.

V programu je použito několik číselníků daňových informací podle výkazů Přiznání k DPH.

Číselníky daňových informací – DI se automaticky přepínají podle data dokladu

Peněžní deník – datum dokladu
Přijaté faktury – den DPH
Vydané faktury – den DPH

Význam sloupců

Sazba - Sazba daně

  • Z základní
  • S snížená
  • 3 druhá snížená

účet DPH Uživatel vyplní účet DPH podle osnovy u DI se sníženou a základní sazbou daně. Program potom přiděluje tento účet pro DPH při činnostech např. Přidej DPH nebo Odděl DPH.

R1 – číslo řádku přiznání DPH

KH - kód tabulky kontrolního hlášení

ř.DP - řádek přiznání k DPH

Pokud nevíte, jakou Daňovou informaci použít, ale například víte, v jakém řádku přiznání k DPH má být částka vykázána, pak je možné seřadit záznamy v seznamu DI podle řádku přiznání k DPH, vyhledat příslušný řádek a podle popisu určit, která z DI vykazovaných v daném řádku přiznání je ta správná. -> Klikněte do záhlaví příslušného sloupce (pole s názvem, v tomto případě "ř.DP") a řádky v seznamu se podle hodnot v tomto sloupci setřadí.

Daňové informace pro zvláštní režim.

Pro zpracování Kontrolního hlášení.

• Zvláštní režim pro cestovní službu podle § 89
• Zvláštní režim pro použité zboží podle § 90 Zvláštní režim je určený DI v dokladu.

Daňové informace DI pro zvláštní režim:
18 - Povinnost: Uskutečněné zdanitelné plnění tuz. ZVL.REŽIM1.snížená sazba, do k.ANO
19 - Povinnost: Uskutečněné zdanitelné plnění tuz. ZVL.REŽIM základní sazba,do k.ANO
218 - Povinnost: Uskutečněné zdanitelné plnění tuz. ZVL.REŽIM 2.snížená, do k.ANO
238 - Povinnost: Uskutečněné ZP tuz. zvláštní režim pro cestovní službu (§ 89) - základní sazba
239 - Povinnost: Uskutečněné ZP tuz. zvláštní režim pro cestovní službu (§ 89) - 1.snížená sazba
240 - Povinnost: Uskutečněné ZP tuz. zvláštní režim pro cestovní službu (§ 89) - 2.snížená sazba
248 - Povinnost: Uskutečněné ZP zvláštní režim pro použité zboží (§ 90) - základní sazba
249 - Povinnost: Uskutečněné ZP zvláštní režim pro použité zboží (§ 90) - 1.snížená sazba
250- Povinnost: Uskutečněné ZP zvláštní režim pro použité zboží (§ 90) - 2.snížená sazba

Související témata

Tisk DPH | Číselníky | Služby – servis |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 24.03.2023
Nahlásit potíže s kapitolou