Ceník

Agendu ceník lze využít pro vyplňování rozpisu vydaných faktur.

Umožní založit vlastní ceník čehokoliv (výrobků, prací, dodávek…) a provádět jeho údržbu tj. vkládat, prohlížet, opravovat, rušit a vymazávat jednotlivé řádky ceníku.

Ovládání vkládání, opravy rušení pomocí Obrázkových tlačítek

Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice - Menu tabulka.

F6 - vložení nové položky ceníku

F2 - ukončení editace s uložením změn

F4 - oprava položky nebo Enter na aktuálním řádku

F8 - zrušení, označení položky jako zrušené, opakovanou volbou se záznam obnoví.

  • při prohlížení ceníkových položek je na zrušené viditelně zapsaný text Zrušeno!
  • v seznamu ceníkových položek je před zrušeným řádkem znak .

V ceníku lze nastavit, jestli se budou zrušené položky zobrazovat nebo ne. Používá se tlačítko "Zrušené", které má dvě pozice.

zobrazují se řádky označené jako zrušené

nezobrazují se řádky označené jako zrušené

Mazání zrušených vět se provede:

  • Přímo v agendě Ceník z menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

  • Z agendy Služby – servis Mazat zrušené. Z tabulky se vybere příslušná databáze, ve které je potřeba mazání provést tj. Ceník.

- Podrobný filtr

Tlačítka

Tlačítko EET Ceník eÚčtenky - načtení ceníkových položek do programu eÚčtenky. Viz.Načtení adres a ceníku.

Činnost - - v závislosti na systémovém datu počítače upravuje na platnou sazbu DPH.

Související témata

Položky ceníku | Obrázková Tlačítka v programu | Menu tabulka | Podrobný filtr | Mazat zrušené věty | QR - Vydané faktury | Vkládání řádků rozpisu výdejky |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 24.11.2023
Nahlásit potíže s kapitolou