Tisk Souhrnného hlášení

Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty- Povinné pro vývozce zboží do EU. Plátce uskuteční dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie osobě registrované k dani v jiném členském státu.

Nastavení parametrů pro souhrnné hlášení Je v nastavení parametrů pro přiznání.

Jako podklad pro Souhrnné hlášení slouží tisk – Souhrnné hlášení – Podrobný podklad . Na základě podkladu se následně tiskne Souhrnné hlášení.

Pro tento tisk je nutné vyplnit do adres Kod EU, klávesa zobrazí F1 číselník kódů. Organizace musí mít vyplněné IČO.

Kód EU – položka ve Vydaných fakturách i v Deníku DPH.

Kód EU se vyplní podle Číselník Země – Kod, Název, Kód2. Do položky kód2 se vyplní kód země podle pokynů k Souhrnnému hlášení.

  • Kód – kód státu
  • Název – jméno země
  • Kód2 – zkratka podle pokynů k Souhrnnému hlášení

Ve vydané faktuře musí být také vyplněna správná daňová informace DI = 25, 29, 99, 125.

 

V peněžním deníku je možné také použít DI 97.

 

Podrobný podklad podrobný podklad pro Souhrnné hlášení. Pro jednotlivá DIČ jsou vypsané všechny doklady. 1 doklad = 1 řádek.

Kódy plnění

Na souhrnném hlášení se vykazuje kód podle plnění, které přiznáváme:

0 – dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě.
1 – přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu.
2 – dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu, tento kód vyplňuje pouze prostřední osoba.
3 – poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 ZDPH, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.

Kódy plnění jsou jsou zapsané v číselníku Daňových informací ve sloupci Kód pln.

Následné souhrnné hlášení

Následné souhrnné hlášení se podává do 15 dnů od data zjištění chybných údajů. Plátce zjistí, že údaje, které uvedl, jsou chybné. Oprava chybných údajů se provede tím, že v následném souhrnném hlášení stornuje původní řádek a do dalšího řádku vloží nové správné údaje. Protože z účetního deníku není možné vyplnit sloupec Storno řádek v následném souhrnném hlášení, musí se doplnit ručně ve formuláři otevřeném přes daňový portál.

To znamená:

  1. Vytisknout původní souhrnné hlášení

  2. Opravit doklad v účetním deníku. V účetním deníku se neuchovávají původní opravené doklady, proto nejde vytisknout Následné souhrnné hlášení přímo z programu. Ve formuláři Následné souhrnné hlášení musí být totiž oba řádky, ten původní i ten nový opravený.

  3. Vytvořit následné souhrnné hlášení. To opravené.

  4. To se načte v daňovém portálu a přidá se řádek původní, s tím že se označíte Storno řádek.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 14.06.2019
Nahlásit potíže s kapitolou