Upomínky: tisk + e-mail

V agendě Vydané faktury -> Tisk -> Upomínky: tisk + e-mail.

Otevře se formulář pro výběr faktur, pro které se budou upomínky tisknout:

Tato činnost umožní vybrat faktury, které mají být upomínány na základě kritérií:

  • Faktury vystavené od data – do data. Je možné zpracovávat i více let.
  • Počet dnů prodlení od – do nebo ke dni.
  • Vždy budou vybírány nezaplacené faktury.

otevře dialog, který umožňuje vybrat jednotlivé konkrétní faktury z výběru omezeného filtrem.

- upomínka se bude tisknout

- NE upominka

- na upomínku se budou tisknout QR platby faktur pro zjednodušení uhrazení.

Př.:

Možnosti

  • Pouze vytiskni – upomínky vytisknout (tiskárna, obrazovka.......
  • Vytiskni a odešli e-mailem – tisk na tiskárnu a současně odeslání na e-mailové adresy
  • Odešli e-mailem – pouze odeslání bez tisku

Možnost zařadit do pošty, kde se mohou tisknout obálky.

Soubory mohou být formátu .PDF nebo DOC.

Texty – v číselníku Texty se připraví texty pod a nad upomínku. Je možné nadefinovat více textů.

Výběr adresy příjemce – z adresáře z kontaktů. Pokud pro firmu bude nalezen kontakt Fak-mail má přednost. Jinak se vytvoří seznam příjemců oddělených středníkem pro všechny kontakty typu E-mail nalezené pro firmu.

Způsob odesílání

  • CDO
  • Office outlook

Tlačítko - nastavení odesílací adresy

- přílohami e-mailu s upomínkou budou také pdf neuhrazených faktur, pokud máte pdf faktur archivována (=> nastavení cesty k ukládání v parametru FV_DPF_ADR = Uložení faktur při tisku do složky).

- Nastaví se prodleva mezi odesláním dvou následujících e-mailů. Prodleva je v sekundách. Některé servery mají pro zabezpečení odesílané pošty nastavenou prodlevu.

- odešle vybrané upomínky.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 28.01.2022
Nahlásit potíže s kapitolou