Drobný dlouhodobý majetek

Tato agenda je určena k evidenci drobného dlouhodobého majetku.

Majetek se eviduje v tabulce podle inventárního čísla.

Založení karty pro nového drobný dlouhodobého majetku je obdobné jako u dlouhodobého majetku. pomocí tlačítka Vlož větu nebo klávesou F6. K opravám, editaci, rušení karet se používají obrázková tlačítka nebo menu tabulka. Položky karty drobného dlouhodobého majetku:

 • Inventární číslo - číslo na 10 znaků, pod kterým je majetek zařazen

 • Název - název drobného majetku

 • Počet - počet kusů, u drobného majetku lze evidovat na jedné kartě větší množství

 • Cena - jednotková cena za jeden kus

 • Celková cena - dopočítává se automaticky z jednotkové ceny a počtu kusů

 • Popis - je možné zapsat podrobný popis

 • Typ - vybereme hmotný nebo nehmotný

 • Den pořízení - datum pořízení

 • Doklad - číslo dokladu pořízení, faktura nebo pokladní doklad

 • Vyřazen - datum vyřazení

 • Doklad - číslo dokladu vyřazení

 • Způsob vyřazení - vybere se způsob vyřazení majetku z evidence. Kliknutím na šipku se rozbalí seznam.

  1 - Převod správy
  2 - Převod vlastnictví
  3 - Přeřazení do zásob
  4 - Likvidace
  9 - Ostatní

- Podrobný filtr

Související témata

Tiskové menu - QR - Přijaté faktury | Podrobný filtr |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 24.06.2019
Nahlásit potíže s kapitolou