Přeskočit navigační odkazy
Evidence majetku
Příručka uživatele
CHM  ZIP(CHM)
Demoverze
Demo-data

Program je určen k evidenci, účtování a odepisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku i drobného majetku.
Je možné ho použít pro neomezený počet firem.

Základní funkce programu:
 • Evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, jeho pořízení, cena, vyřazení, technické zhodnocení, umístění, údaje o výrobci, o dodavateli apod.
 • Evidenci technického zhodnocení
 • Evidence drobného nebo dlouhodobého majetku z hlediska umístění, jsou evidovány pohyby majetku
 • Výpočet daňových odpisů i hromadný. Vstupní cena daňová - výchozí cena pro výpočet daňových odpisů
 • Výpočet účetních odpisů i hromadný. Vstupní cena účetní - výchozí cena pro výpočet účetních odpisů
 • Je možnost odpisy upravovat
 • Každý majetek se přiřadí do příslušné odpisové skupiny a stanoví se jeho odpisování
 • Každý majetek má své účetní, daňové odpisy a seznam technického zhodnocení
 • Druhy odpisů - zrychlený, rovnoměrný, nehmotný, měsíční, mimořádný, bez odpisů, leasing
 • Možnost přerušení odpisování v jednotlivých letech
 • Je umožněno pokračování daňových odpisů u nově vloženého majetku
 • Zaúčtování odpisů do Podvojného účetnictví
 • Evidence drobného majetku, pořízení, cena, umístění, vyřazení a další údaje
 • Možnost přiřazení fota k majetku
 • Množství tiskových výstupů. Při tisku většiny sestav je možno si nastavit filtr, podle kterého bude vybírán majetek pro tisk.
 • Karty majetku – možnost tisku s daňovými nebo účetními odpisy
 • Inventurní soupisy
 • Zápis o zařazení nebo vyřazení majetku
 • Přehledy daňových odpisů členěné podle množství kritérií (podle středisek, pracovníků, druhu majetku, odpisové skupiny, pořízení atd. ), s možností částečně nadefinovat sloupce a částky podle výběru
 • Přehledy účetních odpisů členěné podle množství kritérií, s možností částečně nadefinovat sloupce a částky podle výběru
 • Srovnání daňových a účetních odpisů
 • Přehled pořízení majetku
 • Přehled technického zhodnocení
 • Soupisy majetku
 • Soupisy vyřazeného a odepsaného majetku
 • Inventární štítky
Obecné
 • Zálohování dat a obnova dat
 • Podrobné nastavení přístupových práv uživatelů
 • Všechny tiskové výstupy je možno tisknout na tiskárnu, obrazovku nebo ve formátu DOC, HTML, PDF, XLS, CSV,BMP, TIF, JPG, GIF, TXT.
 • Podpora hospodářského roku
Přihlášení | Napište | Software | Ceník | Služby | Aktuality | Kontakt © COM-SYS SOFTWARE, Ing. Zdeněk Krejčí