Účetní odpisy - tisk

Tisk účetních odpisů

Při tisku všech daňových odpisů je možno nastavit filtr, podle kterého bude vybírán majetek pro tisk. Viz. kapitola Filtr pro tiskové sestavy

Typy sestav tisku daňových odpisů

Typ sestavy se vybere šipkou vlevo.

 • podle čísla majetku
 • podle druhu
 • podle druhu a stavu celkem
 • podle druhu a střediska
 • podle druhu a střediska celkem
 • podle druhu celkem
 • podle inventárního čísla
 • podle odpisových skupin
 • podle odpisových skupin a stavu celkem
 • podle odpisových skupin celkem
 • podle stavu a odpisových skupin celkem
 • podle umístění
 • podle umístění celkem
 • podle způsobu pořízení a druhu

Pořadí pro tisk sestavy

 • číslo
 • inventární číslo
 • umístění

- tisknou se pouze účetní odpisy, které jsou nenulové

 • Vše - tiskne se všechen majetek, účetně odepsaný i neodepsaný
 • Odepsaný - tiskne se pouze účetně odepsaný majetek
 • Neodepsaný - tiskne se pouze účetně neodepsaný majetek

 • Úzký na výšku - na A4 na výšku

Číslo - pořadové číslo majetku
IČ - inventární číslo majetku
Název
Typ - H - hmotný, N - nehmotný
OS - odpisová skupina
DO - druh odpisu
účetní odpis za období
zvýšená vstupní cena účetní
účetní oprávky celkem
zůstatková cena účetní

 • Na šířku - na A4 na šířku (větší písmena)

 • Široký se sloupci Tisknou se navíc sloupce, které se vyberou tlačítkem

Nezobrazené sloupce - ty, které se nebudou tisknout

Zobrazené sloupce - ty které se budou tisknout

Sloupce se přesunují šipkami.

- zařadí položku, na které je kurzor, z nevybraných do vybraných položek

- zařadit do vybraných vše

- vyřadí položku, na které je kurzor, z vybraných do nevybraných

- vyřadit z vybraných vše

Volbu pořadí položek – sloupců lze provést přetažením myší. Kurzor myši umístit na značku před položkou (v okně vybrané položky). Stisknout levé tlačítko myši a táhnout na požadované místo.

 • Více částek

Do dalších sloupců je možné tisknou částky podle výběru, tlačítko

.

Související témata

Tiskové sestavy | Filtr pro tiskové sestavy

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 10.07.2019
Nahlásit potíže s kapitolou