Filtr pro tiskové sestavy

Při tisku většiny sestav je možno nastavit si filtr, podle kterého bude vybírán majetek pro tisk. Jako podmínky lze zadat kombinaci jednotlivých položek. Není-li vyplněna žádná položka vytiskne se soupis všeho majetku.

Použití :

 • Daňové odpisy - od - do - daňové odpisy pouze za určitý rok nebo vybrané období.

 • Pořízeno od - do - datum pořízení majetku - datum Pořízeno z karty. Klávesa F1 nabídne kalendář.

 • Způsob - podle položky způsob pořízení.

 • Zařazeno - od - do - datum zařazení majetku - datum Do provozu. Klávesa F1 nabídne kalendář.

 • Účetní odpis - účetní odpisy pouze za určitý rok nebo vybrané období. určuje pracovní období. Pokud na něj uživatel klikne vyplní se datum celého roku.

 • Vyřazeno od - do - datum vyřazení majetku - datum vyřazení. Klávesa F1 nabídne kalendář.

 • Způsob vyřazení - podle položky způsob vyřazení. Nabízejí se použité způsoby vyřazení

 • Netisknout vyřazený majetek do - majetek vyřazený před tímto datem se netiskne.

 • Druh (seznam) - klávesa F1 nabídne tabulku druhů majetku podle číselníku Druhy. Tisknou se potom pouze majetky vybraných druhů.

 • Středisko - klávesa F1 nabídne výběr z číselníku Střediska. tato položka může obsahovat pouze 1 středisko. Pro zapsání více středisek do filtru slouží položka Střediska.

 • Pracovník - klávesa F1 nabídne výběr z číselníku Pracovníci.

 • Code - klávesa F1 nabídne výběr z číselníku Code. "." - vyplněná tečka je filtr pro nevyplněné code.

 • Zakázka - klávesa F1 nabídne výběr z číselníku Zakázky.

 • SKP/JKPOV - číslo podle jednotné klasifikace.

 • Dodavatel - název dodavatele

 • Odpisová skupina - skupina, ve které se majetek odepisuje. Klávesa F1 nabídne výběr odpisových skupin.

 • (seznam) - Inventární číslo. Pouze majetek konkrétního inventárního čísla. Je možné zadat pouze část inventárních čísel zleva, potom se vyberou majetky, jejichž inventární čísla začínají na tuto část. Je možné zadat také seznam IČ pro tisk Soupisů dlouhodobého majetku.

 • Název - vyhledávání podle názvu majetku nebo podle části názvu majetku.

 • Umístění (seznam) - položka umístění. Klávesa F1 nabídne výběr z číselníku umístění/adresy. Jednotlivá umístění se zapíšou oddělené čárkou.

 • Kancelář (seznam) - klávesa F1 nabídne výběr z číselníku kanceláře. Jednotlivá kanceláře se zapíšou oddělené čárkou.

 • Skupina středisek - F1 nabídne číselník středisek a je možné si požadovanou skupinu vybrat.

 • Střediska - možnost zadat více vybraných středisek. F1 nabídne číselník středisek s možností vybrat požadovaná

 • Vše - tiskne se hmotný i nehmotný majetek

 • Hmotný - tiskne se pouze hmotný majetek

 • Nehmotný - tiskne se pouze nehmotný majetek

 • Vše - tiskne se majetek, který je ve stavu i majetek vyřazený

 • Ve stavu - tiskne se pouze nevyřazený majetek

 • Vyřazen - tiskne se pouze vyřazený majetek

Vyhodnocení stavu majetku - Ve stavu/vyřazení souvisí s vyplněním pole Vyřazeno do.....

Související témata

Druhy | Střediska | Zakázky | Code | Pracovníci | Tiskové sestavy | Daňové odpisy - tisk | Účetní odpisy - tisk | Soupis majetku |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 22.08.2017
Nahlásit potíže s kapitolou