Zakázky

Číselník zakázek se vyplňuje, když firma používá členění na zakázky. Tato činnost umožňuje vytvářet seznam přípustných kódů zakázek stejným způsobem jako je seznam středisek.

Soupisy majetku nebo účetní odpisy a jiné sestavy lze potom tisknout dělené na zakázky. Položka zakázka je obsažena ve filtrech pro tisk.

  • Číslo - číslo zakázky

  • Název - název, popis zakázky Použití v kartě dlouhodobého nebo drobného majetku.

Související témata

Číselníky | Položky karty dlouhodobého majetku |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 10.07.2017
Nahlásit potíže s kapitolou