Číselníky

Údržba číselníků, které využívá program. Tj. prohlížení, změny...

Číselníky je možné spustit jednak přímo z hlavní obrazovky z horního menu Číselníky nebo tlačítkem

Prohlížení a změny v číselnících tj. přidávání nových řádků nebo rušení řádků a opravy se provádí myší pomocí obrázkových tlačítek. Kapitola Obrázková tlačítka.

Nebo pomocí klávesnice, kapitola Menu tabulka.

Před vlastní prací s programem je nutné vyplnit alespoň některé číselníky. Především číselník Zákazníci programu.

Postup je uveden v Zavedení firmy.

Pro hledání položek se v některých číselnících používá filtr. Viz. kapitola Podrobný filtr.

Po zvolení konkrétního číselníku, je zobrazen ve tvaru tabulky. Ovládací prvek mřížka.

Číselníky

Související témata

Druhy | Pohyby majetku | Zákazníci programu | Slovník pro tisk starý | Slovník pro tisk - nový | Slovník pro tisk | Souvztažnosti | Střediska | Zakázky | Code | Pracovníci | Země | Kanceláře | Obrázková tlačítka | Menu Tabulka | Zavedení firmy |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 18.10.2020
Nahlásit potíže s kapitolou