Umístění - adresy

Tato agenda slouží k evidenci umístění majetku, jestliže se majetek nachází na více místech (provozovny, odbory, úseky......)

Tlačítko z hlavní obrazovky nebo horní lištové menu Číselníky Umístění/Adresy.

Agenda má dvě záložky:

Seznam je přehledná tabulka Umístění, v níž se mohou vyhledávat adresy. 1 řádek = 1 věta = 1 umístění.

Karta je jedna adresa. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena aktuální adresa na pozici kurzoru a její položky.

Související témata

Seznam dlouhodobého majetku | Karta dlouhodobého majetku |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 21.07.2021
Nahlásit potíže s kapitolou