Code

Do tabulky se zapíše seznam code, pokud se používá dělení organizace na code. Číselník obdobný jako sřediska. Do inventární karty do položky code lze zapisovat pouze Code, která jsou zapsaná v tomto číselníku.

Inventární karta majetku:

Soupisy majetku nebo účetní odpisy a jiné sestavy lze potom tisknout dělené na code. Položka code je obsažena ve filtrech.

Položky číselníku Code:

  • Code přidělení číslo code

  • Název - název code

  • Název2, 3 Případně název v cizím jazyce

Tlačítko umožní načíst číselník CODE z programu Company manager.

Musí být vyplněn parametr: Cesta do Company Managera.

Je možné také použít parametr: Prefix code CM. Do parametru je možné zapsat předponu. Potom budou z číselníku CODE v Company Manageru načítány jenom ty CODE, které mají zadanou předponu.

- tisk číselníku code.

Související témata

Číselníky | Položky karty dlouhodobého majetku |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 04.07.2017
Nahlásit potíže s kapitolou