Menu Tabulka

Při práci s programem je často zpřístupněno menu Tabulka, které se nachází v horní liště programu. Příkazy tohoto menu se využívají ve všech činnostech při práci s konkrétní databází. Slouží pro ovládání programu pomocí klávesnice.

Menu tabulka

Význam jednotlivých kláves je vysvětlen v kapitole Klávesy pro ovládání - F2, F4, F6, F8, F1, ALT+M, Pořadí F3, Hledej F7, Nápověda F1, Uživatelské výpisy F9.

Vyber doklady od -do

Hromadný výběr dokladů pro uživatelské výpisy.

Tlačítka Vyber a Nevyber v uživatelských výpisech.

  • Tlačítko Vyber - vybere všechny věty, které splňují podmínky zadané v rámečku. položka Vyber = "T".
  • Tlačítko Nevyber - nevybere všechny věty, které splňují zadané podmínky. Položka vyber = "F".

Velikost okna

Uložení velikosti okna. Pomocí myši je možné zvětšit okno na obrazovce.

Velikost okna

Volbou Ulož se tato velikost okna uloží. Při opakovaném otevření agendy bude zobrazena uživatelem zvolená velikost okna.

Návrat k originálu - návrat k původní velikosti okna.

Tlačítko - - velikost okna

Zobrazení tabulky

Tabulka je zobrazení uspořádané do sloupců. Je použité např. ve všech záložkách Seznam v jednotlivých agendách.

Zobrazení tabulky

V seznamu má uživatel možnost si nadefinovat, které sloupce se v tabulce budou zobrazovat - Zobrazení tabulky.

Tlačítko - - zobrazení (nastavení) tabulky.

Velikost písma pro číselníky

Je možné změnit (zvětšit) velikost písma v číselnících.

Nová velikost písma se projeví až při příštím spuštění číselníku.

Protokol o řádku

Pokud je nastaveno v parametrech podrobné protokolování dokladů, zobrazují se změny v konkrétním dokladu. Na kartě nebo v rozpisu. Viz kapitola Protokol o řádku.

Seznam - Karta - Rozpis

Zobrazení tabulky

Přepínání pomocí kláves mezi záložkami - Záložky.

Seznam ALT+S
Karta ALT+K
Rozpis ALT+R

Rychlost inkrementálního gridu

Zadává se v sekundách prodleva pro stisk po sobě jdoucích kláves pro inkrementální vyhledávání např. v seznamu.

Pořadí položek

V jednotlivých agendách je možné nastavit pořadí položek, které jsou přístupné k editaci. Využití například v agendě Adresy. V seznamech se využívá Pořadí sloupců - Zobrazení tabulky.

Uživatel si pomocí myši přesune položky do požadovaného pořadí. První položka, na které je kurzor při otevření tabulky musí zůstat. Např. v tomto případě období, ostatní lze přesunovat.

Kopíruj do schránky

Možnost kopírovat z programu okno nebo jeho část do souboru pro další použití

  • Kopíruj okno do schránky Ctrl+F9

  • Kopíruj část okna Alt+F9

Kopíruj okno do schránky - v programu, kdekoliv je na obrazovce nějaké okno a přístupno menu Tabulka je možnost toto okno zkopírovat do schránky a kdekoliv jinde mimo program ho vložit.klávesami Ctrl+V . Například do e-mailu do textového dokumentu.

Kopíruj část okna - obdobná činnost ale je možné zkopírovat pouze část okna.

Zákaz vybraných položek

Při pořizování dokladů, vydané faktury, přijaté faktury zakázky, nabídky, objednávky a další, si může uživatel nastavit, které položky na kartě dokladu bude používat. Položky, které nepotřebuje vyplňovat, může zakázat a nebude do nich vstupovat. V menu Tabulka Nastavit zakázané položky.

Nastavuje se samostatně v každé agendě. Uživatel musí být na záložce, kterou potřebuje upravit.

Související témata

Ovládání programu | Zobrazení tabulky | Zobrazení tabulky | Klávesy pro ovládání | Hlavní lištové menu | Pořadí F3 | Hledej F7 | Uživatelské výpisy F9

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 03.07.2017
Nahlásit potíže s kapitolou