Uživatelské výpisy F9

Pro tisk vybraných informací z libovolné tabulky slouží univerzální program Uživatelské výpisy.

Tabulku (soubor) si můžeme představit jako rozsáhlou tabulku, kde jedna věta je řádek tabulky a jedna položka je jeden sloupec tabulky.
Uživatelské výpisy nám umožní vybrat, které řádky a sloupce tabulky se budou tisknout.

Obrázkové tlačítko

Například:
Z agendy Adresy vytisknout seznam firem, které mají sídlo v Praze.

Výběr tabulky

Nejprve vybereme, ze které tabulky chceme tisknout.

Kliknutím na šipku se rozbalí seznam pro výběr tabulky - Adresy.

Volba pořadí řádků

Pořadí, ve kterém budou vytisknuty jednotlivé řádky tabulky. Je možné určit pořadí, ve kterém budou tištěny jednotlivé řádky.

Kliknutím na šipku se rozbalí seznam pro výběr pořadí. Pořadí "Záznam" znamená, že řádky budou tištěny v pořadí podle čísla záznamu, tedy tak, jak byly v historii zapisovány.

Například:
Firma - Seznam adres bude vytištěn v pořadí podle firmy.

Výběr položek pro tisk

Bez výběru položek pro tisk, by byly do výpisu vytištěny všechny položky, které tabulka obsahuje. Výpis by obsahoval mnoho sloupců.

V levém sloupci jsou zobrazeny všechny položky tabulky – nevybrané položky.
V pravém sloupci ty, které budou vybrány pro tisk – vybrané položky.

- nevybrané položky se setřídí podle abecedy.

Mezi rámečky jsou umístěna tlačítka, která umožní přesouvat položky z levého do pravého rámečku a zpět tj. umožní nám vybírat položky pro tisk.

- zařadí položku, na které je kurzor, z nevybraných do vybraných položek

- zařadit do vybraných vše

- vyřadí položku, na které je kurzor, z vybraných do nevybraných

- vyřadit z vybraných vše

Tlačítko - uloží seznam vybraných polí do schránky.

Po použití tlačítka se tyto položky uloží do schránky a klávesou CTRL+V je můžeme vytisknout.
Např:
Adresy.FIRMA, Adresy.MESTO, Adresy.ULICE, Adresy.PSC, Adresy.MIS_URCENI

Před každou položku se v tomto případě tiskne prefix Adresy - tzn. položky byly vybrány z tabulky Adresy.

Volba pořadí - sloupců

Vybrané položky pro tisk v tabulce uživatelské výpisy tvoří sloupce této tabulky. Je možné sestavit pořadí sloupců.

Volbu pořadí položek – sloupců lze provést přetažením myší. Kurzor myši umístit na značku před položkou (v okně vybrané položky). Stisknout levé tlačítko myši a táhnout na požadované místo.

Takto bychom vytiskli telefonní seznam pro všechny firmy, které jsou v adresáři.

Je ještě možnost vybrat jen některé firmy tzn. vybrat řádky tabulky. Vybereme pouze firmy, které mají sídlo v Praze.

Volba podmínek pro výběr řádků pro tisk - Podmínky - FILTR

Výběr řádků, které budou tištěny. Je možné omezit nebo vybrat řádky, které budou ve výpisu tištěny. K výběru řádků slouží záložka Podmínky - FILTR.

Klikne se na tuto záložku a mohou se zapisovat podmínky.

V rámečku se zapisují podmínky, které musí vybrané řádky splňovat. Nejprve se vybere položka, pro kterou budou vybírány podmínky.

Např.MĚSTO = Praha. Pomocí šipky vybereme položku MESTO, potvrdíme (levým tlačítkem myši nebo klávesou Enter). Vedle vybereme stejným způsobem znaménko " = " a zapíšeme Praha.

Tlačítkem se podmínka zapíše.

Tato podmínka vybere z agendy Adresy pouze řádky, u kterých je zapsáno měst Praha.

Chceme-li přidat další skupinu podmínek, stiskneme tlačítko .

Chceme-li některý řádek ze zadaných podmínek zrušit, najedeme kurzorem na příslušný řádek na tlačítko

Tlačítkem ) se zruší všechny zadané podmínky.

Tlačítko - zobrazí nabídku pro Vyber/Nevyber:

Význam jednotlivých relačních znamének:

 • = je rovno
 • <> není rovno
 • > je větší než
 • < je menší než
 • >= je větší nebo rovno
 • <= je menší nebo rovno
 • = = je přesně rovno (pro porovnávání textových řetězců)
 • IN - položka je obsažena v seznamu, který následuje, jednotlivé hodnoty jsou odděleny částkami, např. hledání dvou celkových částek ve fakturách
 • $ textová položka je obsažena v textu, který následuje
 • >$ textová položka kdekoliv uvnitř obsahuje text, který následuje

Jestliže se vybírá z tabulky položka, která je zaškrtnuta - zapíše se podmínka pro výběr:
ODBERATEL = Ano
nebo
ODBERATEL = .t.

Do položky Nadpis se zapíše pojmenování tisku, které se bude tisknout na každou stránku výpisu. Implicitně je zapsáno jméno tabulky.

Volba výstupního zařízení

Sestavu, kterou jsme si navrhli v uživatelských výpisech můžeme vytisknout.

Použití je stejné jako v celém programu. Viz. kapitola Volba výstupního zařízení.

Uložení definice uživatelského výpisu

To umožní snáze udržovat definice výpisů a také sdílet. Předávat a přebírat definice výpisů například E-mailem.

- pod názvem lze uložit nastavenou definici pro opakované použití

- vybereme z uložených definic uživatelských výstupů

- prohlížení a rušení definice výpisů

- export definice aktuálního výpisu do XML

- import definice výpisu z XML

Pro všechny verze aplikací pro Windows byla zpracována nová verze uživatelských výstupů pro zkušené uživatele. Umožňuje definovat příkaz výběr z jedné i více tabulek pomocí příkazu SQL, včetně kalkulovaných sloupců, souhrnů a složitějších výběrových podmínek. Výstup je možné tisknout na obrazovku, tiskárnu, do řady různých formátů (DOC, XLS, PDF …). Export do excelu byl optimalizován.

Tlačítko ukončí program Uživatelské výpisy.

Tlačítka Vyber a Nevyber v uživatelských výpisech.

 • Tlačítko Vyber - vybere všechny věty, které splňují podmínky zadané v rámečku. Položka Vyber = "T".
 • Tlačítko Nevyber - nevybere všechny věty, které splňují zadané podmínky. Položka vyber = "F".

Související témata

Ovládání programu

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 22.01.2020
Nahlásit potíže s kapitolou