Nápověda F1

Při vyplňování položek, které jsou podporované číselníkem se pro zobrazení číselníku používá klávesa F1 .

Jsou to např. položky v inventární kartě: pracovník - číselník pracovníků, umístění - číselník Adresy/umístění, code - číselník code apod.

Tlačítko potvrzení.

Tlačítko provede ukončení bez výběru.

U některých tisků, kde je možné zadat více možností. např. Umístění, Druh, Kanceláře se zobrazí seznam, ze kterého je umožněn Výběr. Jednotlivé položky se potom zapisují oddělené čárkami.

Umístění:

Tlačítka pro výběr řádků Viz. kapitola Hromadný výběr řádků.

Související témata

Ovládání programu | Klávesy pro ovládání

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 23.03.2017
Nahlásit potíže s kapitolou