Klávesy pro ovládání

Tyto rychlé klávesy jsou využity v celém programu. Používají se k zakládání, opravě, editaci, rušení řádků nebo pro listování po řádcích. Mají stejnou funkci jako Obrázková tlačítka.

Klávesy jsou nabídnuty v Menu Tabulka.

Pohyb po jednotlivých větách databáze:

  • Ctrl Home - na začátek, na první větu v souboru -

  • Ctrl PageUp - na předcházející větu -

  • Ctrl PageDown - na následující větu -

  • Ctrl End - na poslední větu v souboru, na konec -

F1

Klávesa pro nápovědu z číselníku. Používá se na položkách, ve kterých se vyplňuje hodnota z číselníku. Zobrazí se číselník pro výběr hodnoty.

F6

Vložení nové prázdné věty tj. vložení nového řádku, nového dokladu.
Obrázkové tlačítko

F4

Oprava vybraného řádku. Po stisknutí této klávesy je řádek je připraven pro editaci.
Obrázkové tlačítko

F2

Ulož změny. Klávesa F2 uloží změny, které uživatel zapsal (vkládání, opravy) a ukončí činnost.
Obrázkové tlačítko

F5

Kopíruj větu. Klávesa F5 provede kopii aktuálního dokladu nebo řádku.

F8

Zruš, označení aktuálního řádku nebo dokladu, na kterém je nastaven kurzor jako zrušeného. Program s ním nepracuje, ale je možnost jej opět znovu obnovit. Před zrušeným řádkem je zobrazen znak n a při opětovném použití této klávesy je řádek obnoven.
Do formuláře se zapíše označení Zrušena!.
Obrázkové tlačítko

Lze nastavit, jestli se budou zrušené položky zobrazovat nebo ne. Používá se pro to tlačítko "Zrušené", které má dvě pozice.

- jsou zobrazeny řádky označené jako zrušené.

- řádky označené jako zrušené nejsou zobrazeny.

Fyzické zrušení řádků, které jsou označeny jako zrušené se provede volbou Mazat zrušené věty.

Je-li věta označena jako zrušená, zůstává nadále v souboru, nepočítá se s ní, netiskne se do soupisů nebo přehledů ale je možné ji kdykoliv volbou F8 obnovit.

Před zálohováním na disketu, je vhodné zrušené věty vymazat.

ALT+M - Mazat zrušené věty

Tato činnost provede úplné vymazání zrušených vět, tj. těch, které jsou v souborech označené jako zrušené klávesou F8 nebo tlačítkem .

Při práci v síti je možné tuto činnost provést pouze v případě, že ze souborem nepracuje jiný uživatel

Mazání vět, které jsou označeny jako zrušené lze také provést v každé agendě pomocí stejných kláves.

Je možnost si ještě prohlédnout, kterých vět se bude mazání týkat - Ukaž zrušené.
Volba Vymazat provede vymazání vět, které byly označeny jako zrušené.

Mazat zrušené - Hromadné mazání zrušených vět.

F3

Pořadí F3 - změna pořadí, umožní změnit pořadí vět v souboru. V tabulce se zvolí položka, podle které bude databáze uspořádána.
Obrázkové tlačítko

F7

Hledej F7 hledání věty s určitou hodnotou položky. Tato volba zobrazí okno, kde se vyplní parametry vyhledávání.
Obrázkové tlačítko

Ctrl+T - Tisk

Zobrazí se tiskové menu.
Obrázkové tlačítko

F9 - uživatelské výpisy

Pro tisk vybraných informací z libovolné databáze slouží universální program - Uživatelské výpisy F9.
Obrázkové tlačítko

Zapisování data

Rychlé klávesy pro zapisování data

Klávesa " Ë " přepíše datum o jeden den vyšší.
Klávesa " 0 " přepíše datum o jeden den nižší.

Značka ^ = klávesa CTRL


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 20.03.2019
Nahlásit potíže s kapitolou