Pořadí F3

Změna pořadí, umožní změnit pořadí vět v souboru. Např. inventárních kartách majetku.

Po stisknutí klávesy F3 se zobrazí tabulka s položkami, podle kterých lze databázi uspořádat.

V tabulce se zvolí položka, podle které bude databáze uspořádána.

OK – potvrzení a uspořádání

Storno – ukončení bez změny

Související témata

Ovládání programu | Klávesy pro ovládání | Menu Tabulka

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 22.03.2017
Nahlásit potíže s kapitolou